Što BiH treba uraditi da zadrži bezvizni režim u Schengenskoj zoni

Europska komisija objavila je izvještaj o uvjetima koje zemlje trebaju ispuniti kako bi zadržale bezvizni režim u Schengenskoj zoni, u kojem se kao nedostaci navode loša koordinacija BiH u upravljanju krizom i slabe presude na području organiziranog kriminala i korupcije.

U trećem izvještaju se navodi da BiH mora unaprijediti kapacitete za odgovore na krize te da se treba pozabaviti pitanjem adekvatnog planiranja upravljanja migracijama i osiguravanja funkcioniranja sustava za azil.

Prema procjeni Komisije, BiH mora organizirati kampanje o pravima i obavezama u okviru bezviznog režima, ojačati kontrolu i nadzor granica te osigurati efikasnu suradnju s članicama EU i europskom agencijom za zaštitu granica Frontex.

Kao jedno od važnih područja za unaprijeđivanje u BiH, Europska komisija navodi spriječavanje i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te pranja novca i terorizma, usvajanjem i provođenjem zakona o sukobu interesa i zaštiti zviždača.

Komisija ističe da BiH mora raditi i na osiguravanju efikasnog funkcioniranja i koordinacije tijela za borbu protiv korupcije.

U izvještaju se navodi i to da je BiH uložila velike napore kada se radi o kontroli granica i podizanju svijesti ljudi putem ciljanih kampanja informiranja o negativnim efektima zlouporabe viznog režima, za što je dokaz manji broj neosnovanih zahtjeva tražitelja azila iz BiH u zonu Schengen plus.

Komisija navodi i to da se BiH nastavlja suočavati s izazovima protuzakonite migracije, uključujući dolazak državljana trećih zemalja na putu ka zoni Schengen plus.

Prema procjeni izvršnog tijela EU, BiH je potrebno unaprijeđivanje upravljanja granicama i migracijom, uključujući u smislu kapaciteta za prijem i koordinacije između institucija na raznim razinama vlasti.

Ozbiljna prepreka i dalje je nedostatak efikasnog pristupa procedurama za azil, uslijed vrlo ograničenih ljudskih resursa i operativnog kapaciteta, naglašava se u izvještaju.

U izvještaju je naglašeno i to da BiH ima nekoliko strategija koje su na snazi, naročito kada se radi o organiziranom kriminalu, krijumčarenju ljudi i integriranom upravljanju granicama, ali da pravni okvir mora biti usklađen u cijeloj zemlji i prilagođen EU.

Postoje sustavni nedostaci u operativnoj suradnji agencija za provođenje zakona, zbog nedostatka usklađenosti kaznenog zakona u zemlji, koji je izazvan lošom koordinacijom institucija i vrlo ograničenoj razmjeni obavještajnih podataka, piše u izvještaju Komisije, prenosi Srna.

Komisija spominje i rupe u zakonu, koje koriste kriminalne organizacije koje su aktivne u BiH, kao i potrebu za pojačanom borbom protiv pranja novca i konačnim presudama u slučajevima korupcije na visokoj razini.

U izvještaju se iznosi zaključak da je BiH preuzela mjere na koje je skrenuta pozornost u prethodnom izvještaju Europske komisije, najviše kada se radi o ispunjavanju uvjeta liberalizacije viza i mjerama protiv zlouporabe bezviznog režima.

(www.jabuka.tv)


Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.