Skupština ŽZH: Prvih 6 mjeseci odradili manje od 10h radni sati

I u prvoj polovini 2017. godine nastavljeno je s niskim intenzitetom rada i krajnje skromnim rezultatima i izvršne i zakonodavne vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, stoji na početku izvješća o monitoringu rada Vlade i Skupštine ŽZH od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine koji je novinarima predstavljen u petak u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu.

Vlada ŽZH je, u prvoj polovini 2017. godine, imala izuzetno nisku razinu inteziteta rada – uz Vladu Posavske županije, najnižu od svih županijskih vlada

Za šest mjeseci, održala je samo 14 sjednica. Skoro upola manje nego što to propisuje Poslovnik o radu Vlade, koji predviđa da Vlada održava sjednice jednom tjedno.

Na nizak intezitet rada dodana je i niska efikasnost, pa je, u konačnici, po produktivnosti rada, Vlada ŽZH, u prvoj polovini 2017. godine, na posljednjem mjestu županijske ljestvice

Sa svega 153 mjere razmotrene za šest mjeseci, Vlada ŽZH jedina je vlada koja je, u promatranom razdoblju, razmotrila manje od 200 mjera. Pri tome, vlade ZDŽ, SBŽ i ŽS su, u samo jednom mjesecu, razmotrile više mjera, nego Vlada ŽZH za pola godine.

U strukturi mjera razmotrenih na Vladi ŽZH, tijekom 2016. godine, dominiraju mjere dnevno-operativnog karaktera

Različite odluke, suglasnosti, rješenja i zaključci obuhvaćaju 56% od ukupno razmotrenih mjera. Izvješća, informacije te planovi i programi predstavljaju dodatnih 36%. S druge strane, udio posebno značajnih, sustavnih mjera, je znatno niži – zakoni predstavljaju tek 5% u ukupnom broju mjera, a nije utvrđena nijedna strategija – i to ne samo u promatranom razdoblju, nego od početka aktualnog mandata. Vlada ŽZH, naime, jedina je županijska vlada koja je u drugu polovinu svog mandata ušla bez ijedne utvrđene strategije.

Utvrđen je, ali s ogromnim kašnjenjem, akcijski plan Vlade ŽZH za provođenje Reformske agende za BIH

Akcijski plan Vlade ŽZH za provođenje Reformske agende, koji u sebi sadrži 83 aktivnosti, odnosi se na razdoblje 2015. – 2018. a utvrđen je u veljači – 2017.!

U promatranom razdoblju, Vlada ŽZH je realizirala skroman broj zakona – svega sedam, od čega je samo jedan novi, tzv. temeljni, a ostalo su tek izmjene i dopune postojećih akata

Generalno gledajući, u svim godinama aktualnog mandata usvajanje zakona je na nezavidnoj razini. I ispod prosjeka prethodnog mandata.

A o koliko lošem rezultatu se radi, vidimo kada pogledamo stupanj realizacije planiranih obaveza

Vlada ŽZH je u drugu polovinu godine ušla s čak 20 nerealiziranih zakona, što je 80% od planiranih zakonodavnih aktivnosti u ovoj godini.

Program rada Vlade ŽZH za 2017. godinu ponovno nije usvojen na vrijeme

Program Vlade ŽZH, naime, na Vladi je utvrđen tek 12. travnja, a u Skupštini usvojen 15. svibnja 2017. Pri tome, on u sebi sadrži 47 mjera koje su realizirane prije njegovog usvajanja.

Pored poslovnika, Vlada ŽZH kontinuirano krši i Zakon o proračunima Federacije BiH

Sedmu godinu zaredom proračun Županije usvaja se po hitnom postupku i bez organiziranja javne rasprave. I u početnim koracima u kreiranju proračuna za 2018. je došlo do kašnjenja u odnosu na rokove propisane Zakonom.

Vlada krši i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH

U sastavu Vlade ŽZH samo su dvije žene, iako Zakon nalaže da postotak manje zastupljenog spola ne može biti ispod 40%, a neispunjavanje ove obaveze definira kao diskriminaciju, čije otklanjanje zahtjeva.

Vlada ŽZH ispunila je, u predviđenom roku, svoje obaveze u vezi upitnika Europske komisije

Odgovoreno je na 939 pitanja iz 28 poglavlja, na koja je podijeljena pravna stečevina Europske unije.

Vlada svojom nedovoljnom efikasnošću, pogotov u pripremi mjera iz programa rada, negativno utječe i na rezultate Skupštine

Kako je Vlada priređivač najvećeg broja mjera koje dolaze na dnevni red Skupštine, a Skupština relativno brzo reagira i razmatra mjere koje joj dođu od Vlade, logična je odgovornost Vlade u tom kontekstu. No, Skupština, naravno, ne može pobjeći od svog dijela odgovornosti. Kako zbog izostanka ozbiljnih upozorenja Vladi, da intenzivira svoj rad, tako i zbog vlastitog neprihvatljivog ponašanja.

Uključujući i potpuno odsustvo senzibiliziranosti za ljudska i Ustavom zagarantirana prava pripadnika manjinskih naroda u ŽZH. Više od polovine aktualnog mandata je prošlo, a da u Skupštini ŽZH nije imenovan potpredsjednik iz srpskog naroda, što se čitavo vrijeme pravda navodnim ”pravnim problemima”, mada je upravo odbijanje da se izabere potpredsjednik, osim što je politički, i svojevrstan pravni problem – jer se time krši i Ustav ŽZH, koji je amandmanima iz 2011. usuglašen s Ustavom FBiH, u kontekstu ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda.

Ravnopravnosti, koje je zastupljenost izabranih predstavnika svih naroda u rukovodstvu institucija vlasti značajan simbolički čin.

Skupština ŽZH imala najniži intezitet rada od svih županijskih skupština

Skupština ŽZH, u prvoj polovini 2017. godine, imala je najniži intezitet rada, od svih županijskih skupština, održavajući sjednice tek svaki drugi mjesec, u prosjeku. Ukupno vrijeme koje su zastupnici Skupštine ŽZH proveli na sjednicama, u prvih šest mjeseci 2017. godine, iznosi svga šest i pol sati. Što je, opet, uvjerljivo najmanje.

S obzirom na količinu utrošenog rada, ne čudi da je konačni rezultat najniži zabilježen u nekoj zakonodavnoj instituciji, u prvoj polovini 2017. godine

Za šest mjeseci Skupština ŽZH je realizirala tek 17 različitih mjera. Što je manje od broja mjera koje su neke županijske skupštine realizirale na samo jednoj sjednici. I za 10 mjera manje od realizacije Skupštine ŽZH u prethodnom polugodištu.

Pozitivno je da je među, evidentno, malim brojem razmotrenih mjera (tri mjesečno u prosjeku) najviše zakona

Među 17 realiziranih mjera, četiri su zakona usvojena u prijedlogu i tri zakona prihvaćena u nacrtu i poslana u daljnju proceduru. A tu su i četiri dana mišljenja na federalne zakone.

Ni u prvih šest mjeseci 2017. godine nije realizirana nijedna strategija

Još uvijek se na dnevnom redu nije pojavila ni Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u ŽZH, iako je ista planirana godišnjim programima rada u svakoj godini od početka aktueanog mandata.

Donekle pozitivnu sliku o ukupnoj realizaciji zakona, u Skupštinu ŽZH, kvari, međutim, pogled na nerealizirano iz programa rada Skupštine

Čak 21 od 26 zakona čija je realizacija bila planirana u prvoj polovini 2017. godine, nije realizirana u kom obliku. A još dva su realizirana tek djelomično. Praktično, da bi se realiziralo planirano Programom rada za 2017 godinu., do kraja ove godine bi trebalo svaki mjesec usvajati više zakona nego što ih je usvojeno u svih prvih šest mjeseci zajedno.

Skupština ŽZH krši niz odredbi svog poslovnika o radu

Osim kašnjenjem s usvajanjem Programa rada za 2017., Poslovnik je prekršen i činjenicom da nema jasno utvrđenih rokova za usvajanje mjera, na mjesečnoj razini, te jasno istaknutih formi u kojima će mjere biti razmatrane. Također, Skupština ne ispunjava obavezu da tromjesečno razmatra ostvarivanje programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.

Za razliku od programa rada, proračun ŽZH za 2017. godinu usvojen je na vrijeme – po prvi put u posljednjih 10 godina

I pored nepridržavanja zakonskih rokova i propisanih procedura, od strane Vlade, Skupština ŽZH je proračun, po prvi put u posljednjih 11 godina, usvojila prije početka godine na koju se odnosi. Međutim, i ovaj put je usvojen po skraćenom postupku, bez organiziranja javne rasprave.

Najveći dio proračuna ŽZH odlazi na plaće i naknade troškova zaposlenih – čak 61%

U 2017. godini je predviđeno da se za ovu namjenu izdvoji 47 milijuna KM od 76,7 koliko iznosi proračun za ovu godinu.

Na malom broju sjednica, održanih u 2017. godini, zabilježen je i nizak stupanj individualnih aktivnosti zastupnika u Skupštini ŽZH

Iako su, u promatranom razdoblju, održane svega tri sjednice Skupštine, niti na jednoj nisu bili nazočni svi zastupnici. Za šest mjeseci postavljeno je ukupno svega 11 zastupničkih pitanja i pokrenuta jedna inicijativa. 16 zastupnika nije postavio/pokrenuo niti jedno pitanje/inicijativu u ovom razdoblju. Također, 16 zastupnika Skupštine ŽZH nije se, u prvoj polovini 2017. godini javilo za raspravu ni po jednoj točki dnevnog reda.

I pored zanemarive količine rada (rekli smo – u prosjeku, jedan sat mjesečno) i vrlo skromnih rezultata, zastupnici Skupštine ŽZH ne odriču se svojih privilegija

12 od 23 zastupnika Skupštine ŽZH je profesionaliziralo svoj status u Skupštini, tj. imaju status zaposlenih i primaju punu plaću po ovom osnovu. Još osam primaju tzv. ”dopunu do pune plaće”. A tri zastupnika Skupštine ŽZH koji su izaslanici u Domu naroda Parlamenta FBiH, u ovom parlamentu su i profesionalizirali svoj status.

Naglasimo da je jedini amandman na ovogodišnji proračun – kojim je predloženo smanjenje bruto plaća u 22 tijela na proračunu ŽZH, među kojima su Vlada, Skupština, ministarstva, te, zavodi, i da se na taj način ostvarena ušteda preraspodijeli za otplatu duga, porodiljne naknade i za tekuće prijenose za pomoć nezaposlenima – odbijen.

Preporuke Centara civilnih inicijativa Vladi i Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

Pozivamo Vladu i Skupštinu Županije Zapadnohercegovačke da ozbiljno intenziviraju svoj rad u drugoj polovini godine i ostatku svog mandata i povećaju produktivnost, fokusirajući se pritom na ključne probleme građana i njihovo rješavanje, ne bi li barem u izvjesnoj mjeri opravdali ukazano im povjerenje, kao i sredstva koja primaju iz Proračuna za svoj rad.

Pozivamo ih da na vrijeme krenu u kreiranje programa rada i proračuna za 2018. godinu, kako ne bi kasnili s usvajanjem ovih važnih dokumenata.

Pozivamo ih da organiziraju tematske sjednice, na kojim će se raspravljati i dolaziti do rješenja za ključne probleme s kojim se suočavaju građani ove županije.

I, konačno, pozivamo ih da provedu odlučne korake, u pravcu otklanjanja diskriminacije u obje institucije. I da pokažu više socijalne osjetljivosti, stoji u izvješću CCI-ija o monitoringu rada Vlade i Skupštine ŽZH prezentiranog u petak u Širokom Brijegu.

(www.jabuka.tv)


20 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.