Široki Brijeg: Javni poziv za dodjelu kompostera za zbrinjavanje kućnog otpada

U cilju unapređenja organiziranog prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, JKP “Čistoća” d.o.o. Široki Brijeg u suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH dodjeljuje 330 kompostera od 350 litara kao pilot projekt primarnog razdvajanja kućnog otpada.

Komposteri su proizvedeni od polietilena, a pogodni su za kompostiranje organskog otpada iz kućanstva i vrta. Jednostavno se montiraju, nemaju dno (radi kontakta sa zemljištem), a zapakirani su u kartonsku ambalažu.

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na području Grada Širokog Brijega, s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada.

Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje temeljem ovog Javnog poziva ima fizička osoba koja podnese zahtjev a zadovoljava slijedeće uvjete:

  • Ima prebivalište na području Grada Širokog Brijega
  • Obveznik je plaćanja odvoza komunalnog otpada za stambeni prostor na adresi prebivališta
  • Nema nepodmirenih dospjelih obveza prema JKP “Čistoća”
  • Ima potpisan Ugovor o pružanju komunalnih usluga sa JKP “Čistoća” d.o.o.
  • Raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta

Ispunjenje navedenih uvjeta provjerava JKP “Čistoća” uvidom u registar obveznika zbrinjavanja komunalnog otpada.

Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Javnog poziva te ima pravo na dodjelu jednog kompostera po kućanstvu. Zahtjev se podnosi u upravi JKP Čistoća d.o.o. na adresi Kranjčevićeva 1 Široki Brijeg. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva biti će donesena Odluka o dodjeli kompostera a popis svih korisnika biti će objavljen na oglasnoj ploči JKP Čistoća d.o.o.

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom javnog poziva i završava podjelom svih raspoloživih kompostera (330 komada) o čemu se objavljuje obavijest o zatvaranju Javnog poziva na službenoj stranici Grada Širokog Brijega.

Komposteri se dodjeljuju korisnicima koji udovoljavaju općim uvjetima Javnog poziva prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (vrijeme podnošenja zahtjeva) do isteka svih raspoloživih kompostera.

O mjestu i vremenu preuzimanja kompostera korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Prije preuzimanja kompostera korisnik je dužan potpisati izjavu o preuzimanju kompostera.

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su koristiti komposter u svrhu provođenja kućnog kompostiranja, komposter osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto, koristiti komposter u krugu objekta za koji plaća odvoz komunalnog otpada i na čijoj adresi ima prijavljeno prebivalište te pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera.

Zahtjev možete preuzeti OVDJE.

(www.jabuka.tv/Foto: Ilustracija)14 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.