Š.Brijeg: Proračun za 2013. godinu 8.883.800 KM

Na 5. sjednici Općinskog vijeća pod predsjedanjem Vinka Topića usvojen je Proračun Općine Široki Brijeg za 2013. godinu u iznosu 8.883.000 KM. Usvojena je i Odluka o izvršenju Proračuna općine Široki Brijeg za 2013. godinu.

Na samom početku sjednice Općinski načelnik Miro Kraljević predložio je nadopunu dnevnog reda dvjema točkama i to: prijedlog Odluke o uvođenju videonadzornog sustava u općini Široki Brijeg i prijedlog Odluke o stavljanju van snage odluke o prihvaćanju kreditnog sporazuma za financiranje izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Širokom Brijegu, što je jednoglasno usvojeno. Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. Mate Zadro pomoćnik načelnika za financije obrazložio je u kratkim crtama Prijedlog Proračuna Općine Široki Brijeg za 2013. godinu. Ukazao je na izmjene i dopune koje su uslijedile nakon prve varijante Nacrta Proračuna. Predsjednik Odbora za gospodarstvo, financije i proračun Josip Kožul (HDZ BiH) rekao je kako je Prijedlog Proračuna jednoglasno prihvaćen od strane Odbora. Krešimir Šakić je ispred Narodne stranke radom za boljitak, predložio pet amandmana, od kojih niti jedan nije dobio podršku vijećnika. Proračun za 2013. godinu u iznosu 8.883.000,00 KM usvojen sa 21 glasom. Nakon obrazloženja od strane Andrije Kraljevića šefa odsjeka za gospodarstvo usvojena je Odluka o načinu i uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu – sustav odvodnje otpadnih voda. Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta. Odluka o uvođenju videonadzornog sustava u općini Široki Brijeg je uz nekoliko izmjena i nadopuna usvojena. Odluka o stavljanju van snage odluke o prihvaćanju kreditnog sporazuma za financiranje izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Širokom Brijegu je također usvojena. Usvojena su: Rješenja o davanju suglasnosti Ani Markotić za zaključenje ugovora o zajedničkoj izgradnji, o usklađivanju stanja na parceli k.č.1435/1 k.o. Trn na novoj izmjeri, odnosno k.č.3151/10 k.o. Mokro po staroj izmjeri, te Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist TT Kabela d.o.o. Široki Brijeg.

Usvojena su izvješća o radu: Općinskog načelnika za 2012. godinu, JU Coming i Centra za socijalni rad za 2012. godinu. Hrvatskog kulturnog doma za 2012. godinu. Nisu usvojena izvješća o radu JU Dječji vrtić Pčelica, Narodne knjižnice i Hrvatskog kulturnog doma za 2012. godinu.

(www.sirokibrijeg.ba)

10 komentara

  • Sad ste mirni za ovu godinu sad samo čekite kako će kapljat novac da možete brže bolje to raskrčmit A što će vam uopće Općinsko vijeće kad vi sami možete donositi odluke samo pravite dodatne troškove a sve isto a moji vijećnici obiđite trgovine i vidite kja vam je kupovna moćgrađana koje zastupate a koja je vaša Ovakav jad za USKRS

  • zašto netko od općinskih inspektora ne popiše reklamne panoe uz cestu ,koji usput rečeno zaklanjaju pogled kad se vozite i izlazite na cestu,užasno zagađuju, jer bacaju okolo papire koje skidaju i nikad ih ne pokupe , a i postoji odluka o porezu na reklamu..šta je..utalili se s nekom agencijom koja to radi ili..pa ono na semaforima je katastrofa..pijaca, panoi..sad i prema Brijegu..prema Kočerinu..utvrditi čije su, i naplatiti..ako ne žele fleksaricu i otpilati..stotine tisuća KM je tu a vi se pravite uporno nevješti..pa dajte ljudi ako se ne uvede reda bit će ih na tisuće koji vam je k….

  • promjene treba uvesti i u inspekciju i njihov način kontrole poslovnih subjekata,a posebno na one koji rade bez dozvole za rad odnosno na CRNO,neki dan sam predao završni račun i sve su obaveze za prošlu godinu plaćene,i taj dan baš izgubih posao na kući(po ponudi)od ljudi koji uopće nemaju ragistriranu djelatnost,pred općinom vam rade na crno i nikom ništa

  • Hoće novac za mlade opet otići KUDovimai 2-3 sportska kluba joje Općina podržaje?! Ili će biti, kako zakon nalaže, raspisan natječaj da mladi apliciraju?!

  • Kad je raspisan natječej, igraju MZ gradonačelnik pokrovitelj ili sponzor, osobni transferi skoro 10 % proračuna ljudi moji gdje to ima svaki dan u godin predviđeno i subots i nedjelja 2000 KM , to su dvije učiteljske plaće hrabro i pošteno nema šta

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.