Rijetke biljne i životinjske vrste na markicama HP Mostar

Izdanja maraka Hrvatske pošte Mostar “Fauna 2018.” i “Flora 2018.” prikazuju endemične riblje vrste i rijetke biljke.

Fauna slatkovodnih riba u BiH bogata je i odlikuje se raznolikošću vrsta među kojima posebno mjesto zauzimaju četiri endemske vrste.

Na markama izdanja “Fauna 2018.” prikazane su: neretvanska mekousna pastrva koja živi u Neretvi i njenim pritokama, zatim jedinstveni riblji endemi prikanac i hercegovački vijun, te oštrulj koji je dobio ime po istaknutoj tvrdoj bodlji s nazubljenim unutarnjim rubom.

Izdanje “Flora 2018.” sadrži dvije marke na kojima su prikazani blagajev likovac, endem koji raste kao puzajući grm u šumama hercegovačkih planina Čvrsnice i Vrana, i jesenska zasukica koja spada u kategoriju ugroženih biljnih vrsta u BiH.

Autor izdanja “Fauna 2018.” je Ante Marić, a autorica likovnih rješenja za izdanje “Flora 2018.” je Tamara Herceg.

Marke se mogu kupiti jednostavno i online preko web shopa www.epostshop.ba, kao i starija izdanja poštanskih maraka HP Mostar.

*PR članak