Raspisan natječaj za radno mjesto u Širokom Brijegu

Udruga gospodarstvenika – poslodavaca Široki Brijeg raspisala je natječaj za jedno radno mjesto.

Kako je navedeno u natječaju, traži se diplomirani pravnik/ca (dipl. iur. ili mag. iur).

Mjesto rada: Široki Brijeg

Kandidati koji se prijavljuju dužni su ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Pravni fakultet, najmanje VII. stupanj ili 300 ECTS bodova
 • Aktivno poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računalu (Windows, Excel, Power Point)

Od svih kandidata očekujemo:

 • Obavljanje općih, pravnih i kadrovskih poslova
 • Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata)
 • Bavljenje pitanjima iz svih oblasti prava
 • Pružanje pravne podrške u pripremi procedura, dozvola, uvjerenja, odluka i drugih internih akata
 • Kontinuirano praćenje zakonske regulative
 • Obavljanje ostalih poslova prema potrebi i stručnoj osposobljenosti
 • Aktivna komunikacija s organima lokalne vlasti
 • Predstavljanje prijedloga Udruge prema vlasti i trećim stranama
 • Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća te da u svim tim radnjama djeluje isključivo u okvirima i smjernicama koje postavi Upravni odbor Udruge.

Prilikom procjene i odabira kandidata, u prilog će se uzeti:

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu/najmanje dvije godine radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima
 • sklonost prema timskom radu
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • kopiju osobne
 • kopiju diplome

Prijave s traženim dokumentima mogu se dostaviti na e-mail adresu [email protected]
s naznakom “Prijava na javni natječaj za radno mjesto dip.iur ili mag.iur”.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i blagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

*PR članak