Prva odluka: Vlada Federacije BiH obustavila sve natječaje za državne poslove

Vlada Federacije BiH je na današnjoj prvoj redovnoj sjednici u Sarajevu, čijem su početku prisustvovali predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara i potpredsjednici Federacije BiH Melika Mahmutbegović i Milan Dunović, upoznata s “Konceptom ekonomskog razvoja 2014.-2018. – Ekonomski rast i zapošljavanje”, te ocijenila da ovaj dokument može predstavljati osnovu za izradu Prijedloga programa rada Federalne vlade za mandatni period 2015.-2018.

Sva federalna ministarstva zadužena su da, u roku od 15 dana, Uredu premijera FBiH i Federalnom zavodu za programiranje razvoja dostave prijedloge, primjedbe i sugestije na ovaj dokument, kao i da predlože mjere za njegovo provođenje.

Vlada je danas imenovala posebno povjerenstvo koje će pratiti aktivnosti na realizaciji “Koncepta ekonomskog razvoja 2014.-2018. – Ekonomski rast i zapošljavanje”.

Zadužila je i federalna ministarstva koja vrše ovlaštenja organa Federacije BiH u gospodarskim društvima s učešćem državnog kapitala da joj, u roku od 15 dana, dostave informaciju o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora.

Također, Vlada je zadužila federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, a naročito Agenciju za državnu službu FBiH, da odmah obustave sve natječaje za prijem državnih službenika, na razdoblje od 60 dana.

Vlada FBiH je danas pozvala članove uprava, upravnih i nadzornih odbora gospodarskih društava s učešćem državnog kapitala u kojima federalna ministarstva vrše ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine, da se stave na raspolaganje razvojnim politikama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalnim ministarstvima koja će je provoditi u skladu s važećim zakonskim propisima.

Federalna vlada je zadužila svoje tajništvo da svim federalnim ministarstvima dostavi Informaciju o statusu nacrta zakona, prijedloga zakona i drugih propisa koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, a nisu razmatrani ni na jednom od domova Parlamenta Federacije BiH. Federalne ministre i druge rukovoditelje federalnih organa uprave Vlada je zadužila da joj, u roku od 15 dana, dostave izjašnjenje povlače li ove propise iz parlamentarne procedure ili ostaju pri predloženim tekstovima, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(www.jabuka.tv | Foto: Fena)

Komentiraj: