Prirodnom zaštitom do zdravih i ukusnih plodova rajčice i krastavca

Plamenjača je najčešća i najopasnija bolest rajčice i krastavca koja u pojedinim godinama može pričiniti velike štete. Sve veći broj proizvođača i hobista za zaštitu od ove bolesti koriste ekološke pripravke, a jedan od najčešće korištenih je pripravak pod nazivom Plamenjača. Radi se o posebnom ekološkom pripravku koji ima dobro izraženo fungicidno i baktericidno djelovanje.

Krastavac i rajčica su dvije povrtne kulture koje se najčešće uzgajaju u vrtovima i okućnicama i u čijim plodovima uživamo tijekom ljetnih mjeseci. Rijetka su domaćinstva koja u svom vrtu nemaju nekoliko biljaka krastavca i desetak ili dvadeset biljaka rajčice. I krastavac i rajčica vrlo često obolijevaju od plamenjače, bolesti koja samo u nekoliko dana može u potpunosti uništiti kompletnu biljku. Bolest je posebno izražena u Hercegovini gdje se i rajčica i krastavac obilno zalijevaju orošavanjem.

Plamenjača krastavca je najčešća i vrlo opasna bolest. Javlja se na krastavcima koji se uzgajaju na otvorenom, ali i u zaštićenim prostorima. Prvi simptomi bolesti uočavaju se na listu u obliku okruglih pjega svijetlozelene boje. Pjege se postupno povećavaju i zauzimaju prostor između žila lista. Zaraženi dio lista se suši, a u konačnici se osuši i cijela biljka.

Bio Garden plamenjača – gnojivo na bazi bakra s djelovanjem na plamenjaču

 

Kako zaštititi krastavce od ove bolesti?

Krastavci se mogu uspješno zaštititi od plamenjače, ali sa zaštitom treba početi na vrijeme, obično kada biljke razviju 3 do 5 listova ili desetak dana nakon presađivanja. Većina proizvođača za suzbijanje ove bolesti koristi kemijske pripravke.
U posljednjih nekoliko godina sve veći broj proizvođača i hobista, koji povrće uzgajaju u obiteljskim vrtovima i okućnicama, traže pripravke koji su dozvoljeni u ekološkoj odnosno organskoj proizvodnji.

Danas se u bolje opskrbljenim agrocentrima, za suzbijanje ovog uzročnika bolesti, može nabaviti posebno formuliran ekološki pripravak pod nazivom Plamenjača iz Bio Garden programa koji ispoljava široko fungicidno i baktericidno djelovanje. Prskanje treba obaviti nekoliko puta u razmaku od 7-10 dana.
Kod zaštite krastavca protiv ove bolesti potrebno je prskati naličje lista, jer infekcija dolazi kroz pući na donjoj strani lista.

Jedna od najčešćih ali i najopasnijih bolesti rajčice je svakako plamenjača.

Simptomi bolesti mogu se primijetiti na listu, plodu i stabljici rajčice. Simptomi na listu očituju se u obliku pjega raspoređenih najčešće na rubu, ali mogu nastati i na bilo kojem drugom mjestu.

GARDENKO – prirodno rješenje protiv zemljišnih štetnika

Kako zaštititi rajčicu od plamenjače?

Sa zaštitom rajčice od uzročnika plamenjače treba započeti odmah nakon presađivanja. Isto kao i kod krastavca, za zaštitu je najbolje koristiti ekološki pripravak pod nazivom Plamenjača, koji na rajčici osim plamenjače suzbija i druge uzročnike biljnih bolesti.

Pripravak PLAMENJAČA je deklariran kao fungicidno bakreno gnojivo sa veoma širokim fungicidnim i baktericidnim djelovanjem. Ovaj pripravak je stabilan molekularni kompleks u obliku monoglukonata, galakturonata i bakra. Zbog ovih neionskih vrsta molekula djeluje kao sistemik. Radi se o posebnom bakrenom pripravku sa potpunim sistemičnim djelovanjem koji je namijenjen za preventivno, kurativno i eradikativno suzbijanje različitih uzročnika biljnih bolesti najčešće plamenjače, ali suzbija i druge uzročnike biljnih bolesti. Može se koristiti prskanjem (preko lista) ili zalijevanjem (preko korijenja) u dozi od 15-30 ml/10 l vode.

Puno više informacija o primjeni ekoloških pripravaka u suzbijanju različitih uzročnika biljnih bolesti doznajte od Sjemnarnine Agro Podrške na broj telefona 063/700-700.

(www.jabuka.tv)

Poljoprivredna TV