Primorac: Trebamo novi pristup regulaciji tržišta telekomunikacija u BiH

Vilim Primorac - predsjednik Uprave HT d.d. Mosta - HT Eronet

Pojačano angažiranje svih potrebnih resursa i poduzimanje niza mjera u različitim segmentima poslovanja kako bi se firma fokusirala na ostvarenje održivog i efikasnog poslovanja, bilo je temeljno opredjeljenje uprave HT Eronet u protekloj godini njihovog mandata. Stabiliziranje HT Eroneta na bh. tržištu telekomunikacija, nova ponuda za korisnike usluga, stanje na tržištu telekomunikacija samo su neka od pitanja o kojima je razgovarao Vilim Primorac, predsjednikom Uprave HT d.d. Mostar za Business magazin.

U prethodnim razdobljima bili smo svjedoci negativne percepcije tvrtke u javnosti s određenim strukturnim nedostacima, te smo od preuzimanja vođenja tvrtke pojačano angažirali sve potrebne resurse i poduzeli niz mjera u različitim segmentima poslovanja kako bi se fokusirali na ostvarenje održivog i efikasnog poslovanja u zaista izazovnom okruženju i visokokonkurentnom telekomunikacijskom sektoru. Moram spomenuti kako sam uvjeren da je svojevrsni anakronizam i rudimentaran pristup pojedinih struktura u prethodnim godinama, koji nije imanentan korporativnom sektoru i telekomunikacijama, te tako nametnuti negativan imidž doista iza nas.

Raduje me značajan iskorak u jedinstvenom pristupu u doprinosu rastu i razvoju tvrtke, čemu svjedoči zadovoljstvo naših korisnika. Upravo sinergijom svih dijelova tvrtke uz pro-aktivan pristup rezultirao je činjenicom da je HT ERONET već ove godine proglašen mobilnim operaterom broj 1 u BiH.

Siguran sam da će tim menadžera zajedno sa svim djelatnicima, kao najvišom vrijednošću ove tvrtke, i ubuduće uložiti maksimalne napore u zadržavanju i nastavku stjecanja najviše razine korisničkog povjerenja, kao i kreaciji dodane vrijednosti za naše korisnike i povećanju broja korisnika.

Neposredno nakon preuzimanja dužnosti izjavili ste da je Vaš cilj zaustaviti negativne trendove HT-a Mostar. Na koje ste konkretno mislili i koje ste od tih negativnih trendova uspjeli zaustaviti, a gdje ste zabilježili pozitivne trendove u proteklih godinu dana koliko ste na dužnosti?

Usprkos brojnim vanjskim ograničenjima i izazovima s kojim se suočava telekomunikacijski sektor, ali i njegovu visoku konkurentnost, te naslijeđeno stanje mogu ustvrditi da sam u cjelini zadovoljan zaustavljanjem negativnih trendova. Posebno ulijeva optimizam činjenica da naši korisnici prepoznaju promjene i kvalitativne pomake, koji se nepobitno ogledaju u povećanju broja korisnika.

Podsjetit ću vas kako recentno objavljeni relevantni statistički podaci upućuju na značajan pad korisnika fiksne mreže u BiH, a prisutno je smanjenje korisnika mobilne mreže u zemlji. U tom svijetlu, posebno su značajna pozitivna ostvarenja ukupnog rasta broja korisnika HT ERONET-a u ovoj godini. Ovo upravo potkrepljuje činjenicu kako smo mobilni operater broj 1 na domaćem tržištu i da stabiliziramo poslovanje, a najbolji put prema održivom poslovanju su upravo proizvodi i usluge te njihova visoka tehničko-tehnološka razina, naravno, uz učinkovit pristup svih zaposlenih.

No, dakako ovdje treba istaknuti da premda djelujemo na lokalnom tržištu, jednako kao i sektor u cjelini, izloženi smo djelovanju alternativnih oblika komuniciranja, što ovom sektoru za razliku od ostalih nameće specifične i međunarodne konkurencijske odrednice. Isto tako, naveo bih kako se specifičnosti ovog sektora također ogledaju i u karakteru životnih ciklusa pojedinih proizvoda i usluga koje se supstituiraju drugima.

Rekao bih da i u ovoj godini pokretanje implementacija projekata iz različitih segmenata predstavlja doprinos održivosti, te istodobno predstavlja pokazatelj kako ćemo kvalitetno odgovoriti zahtjevima tržišta i pro-aktivnim pristupom zadovoljiti njihove sve zahtjevnije komunikacijske potrebe. Svakako, projekti fokusirani prema našim korisnicima i kvalitetu usluga, tehničko-tehnološkom unapređenju, te jačanju unutarnje efikasnosti trebaju polučiti rezultate u daljnjem poboljšanju trendova u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Mediji su pisali o drastičnom padu prihoda HT-a Mostar u 2015. u odnosu na 2014. godinu. Ako je to točno, što je uzrok toga pada?

Ako izravnije sagledavamo ograničenja u okviru telekomunikacijskog sektora, moram ustvrditi kako intenzivnija primjena, u stručnom žargonu, označene OTT tehnologije s eksponiranim primjerima tzv. alternativnih oblika komunikacija (Skype, Viber, WhatsApp i slično) djeluju na smanjenje prihoda od temeljnih govornih usluga, a istodobno treba naznačiti kako MMS poruke „izumiru“, a kad sagledamo promete razvidno je značajno smanjenje SMS poruka. Stoga, nepobitno se može iznijeti teza da ovo kretanje potkrepljuje činjenicu sve značajnije primjene alternativnih načina komuniciranja i posljedično supstituciju jednog oblika komunikacije drugima. Isto tako, prisutan je porast broja korisnika alternativnih operatera, a uvažavajući morfologiju tržišta i konkurentske odnose vidljivo je smanjenje cijena proizvoda i usluga, što samo po sebi uzrokuje pad prosječnog prihoda po korisniku.

U kontekstu ovog slojevitog i višedimenzionalnog djelovanja, nepobitna je činjenica da svi ovi utjecaji djeluju na prihode dominantnih operatera, pa ako pogledamo sintetizirane regulatorna izvješća sektora (promatranog kroz tri dominantna operatera), vidimo kako su prihodi u 2015. godini smanjeni za nešto više od 4 posto na godišnjoj razini. Moram negirati da je došlo do drastičnog pada prihoda naše tvrtke i dinamika kretanja je upravo na razinama blizu prosjeka tri dominantna operatera, pri čemu je u drugom dijelu prošle godine evidentno gotovo zaustavljanje padajućeg trenda tržišnog udjela u poslovnim prihodima iz redovnih aktivnosti. Dakle, kretanje u tom kontekstu nije obilježeno drastičnim padom, nego u prosjeku oslikava prihodovno kretanje dominantnih operatera izloženih snažnim promjenama okolnosti pod kojima posluju te utjecajima iz mikro i makrookoline.

Generalno, kako ste Vi zadovoljni poslovanjem u prošloj i prvih pa gotovo šest mjeseci ove godine?

Iz prethodnog odgovora evidentno se potvrđuje posebnost ovog sektora u odnosu na druge zemlji. Naime, telekom sektor je izravno znatno više izložen globalnim trendovima, a to se sve više osjeća na domaćem tržištu. U isto vrijeme, unatoč ekonomskom rastu slabija kupovna moć domaćeg stanovništva u odnosu na razvijenije europske zemlje, zajedno s ostalim činiteljima, priječi dostatnu prihodovnu supstituciju.

Usprkos naslijeđenim manjkavostima, te svim navedenim tržišnim i objektivnim ograničenjima, ukupno sam zadovoljan iskazanim pozitivnim poslovnim rezultatima u prethodnoj godini, jednako kao i ostvarenjima u dosadašnjem dijelu ove godine, gdje smo u nešto manje od šest mjeseci ostvarili bolje rezultate u odnosu na planirane stabilizacijske vrijednosti.

Svakako, održavajući naš zacrtani razvojni tempo, nužno temeljen na održivosti, vjerujem kako ćemo konkurentskim impulsima i izazovima odgovoriti kvalitetno, stalnim tehničko-tehnološki razvojem, povećanjem brzina u isporuci usluga, te zalaganjem visokovrijednog ljudskog resursa, što nam treba osigurati najvišu razinu kvalitete proizvoda i usluga, kao i iskorištavanje tržišnih prilika u širokom procesu digitalizacije.

Neke Vaše kolege iz dominantnih telekom operatera konkurenciju na bh. tržištu dijele na lojalnu i nelojalnu, ubrajajući u ove druge pojedine alternativne operatore. Kakav je Vaš stav o tome i da li su alternativni telekom operatori u povoljnijem položaju u odnosu na dominantne operatere?

Apsolutno smatram da je potreban jedan novi pristup u regulaciji tržišta u BiH. Trenutno stanje je posljedica „lutanja“, neravnomjernog pristupa i politike kratkoročnih mjera koje provodi RAK. Tu u prvom redu mislim kako regulacija tržišta treba imati novu politiku sektora komunikacija koju treba što prije donijeti, a nakon toga slijedom posložiti procese koji će osigurati ravnopravnu tržišnu utakmicu.

Kao kompanija ste nedavno ponudili tržištu pakete usluga koje u sebi sadrže značajno povećanje broja poruka, minuta razgovora, internet prometa za postojeće tarife. Je li u pitanju pokušaj pariranja Viberu, What’s Appu i sličnim besplatnim internet servisima? Šta govore rezultati ovog paketa usluga koji ste ponudili korisnicima?

Već sam na neki način rekao kako intenzivnija primjena, u stručnom žargonu, označene OTT tehnologije djeluje na temeljne telekom usluge, a time i na prihodovne kapacitete sektora i dominantnih operatera, što je potkrijepljeno nedavno objavljenim službenim podacima. U cjelini, pronalazimo načine kojima nastojimo neutralizirati intenzitet utjecaja koji se odnose na sve veće djelovanje povezano s globalnim i domaćim trendovima. Tako pri pripremi svih naših ponuda uvažavamo značenje davatelja OTT usluga uz sve ostale tržišne činitelje. Naravno, danas na telekom tržištu postoji najveći interes za paketima koji uključuju prijenos podataka i njihova struktura je jedan od ključnih elementa pri izboru krajnjih korisnika. Svakako, u kontekstu ponude proizvoda i usluga nastojimo ponuditi korisnicima najbolju kvalitetu uz prihvatljivu cijenu imajući u vidu karakteristike ekonomskog okruženja koji karakterizira telekomunikacijski sektor.

Potpuno smo zadovoljni reakcijom korisnika na recentne ponude i razinom akceptiranja novih paketa. Sasvim je jasno da su korisnici prepoznali prednosti naše tvrtke i integriranih paketa, te na tom tragu nastavljamo s aktivnostima u sljedećim razdobljima. Ipak, u kontekstu konkretnijeg pro-aktivnog pristupa tvrtke naglasit ću kako imamo stalan rast IPTV korisnika, te da smo lideri u distribuciji TV sadržaja koje pokrivamo svojom infrastrukturom. U isto vrijeme, zajedničkim angažmanom djelatnika utemeljenog na visokoj razini znanja i iskustva ostvarujemo napredak u segmentu ICT-a.

Također, treba naglasiti kako dugogodišnje iskustvo i znanje djelatnika predstavlja naše bogatstvo i siguran sam da će naša sposobnost rezultirati širenjem portfolija kojim možemo odgovoriti na potrebe svojih korisnika.

Možete li najaviti još neke slične pakete usluga do kraja 2016. godine?

Promatrajući s aspekta HT ERONET-a mogu reći kako je jedan od naših strateških ciljeva ponuditi korisniku najbolji proizvod ili uslugu uz prihvatljivu cijenu, odnosno postići najvišu razinu omjera visoke kvalitete i širine usluga u odnosu na cijenu koju korisnik plaća. Zasigurno mogu poručiti kako će tvrtka u tom pogledu još intenzivnije pratiti potrebe korisnika i na najvišoj tehnološkoj razini, a pri tome uz jednostavnost, na najbolji mogući način zadovoljavati potrebe svojih korisnika.

U tom kontekstu zaista je teško nabrojiti sve aktivnosti na kojima već radimo ili ćemo raditi u sljedećem razdoblju, ali sa sigurnošću mogu potvrditi napredak i velike inovacije u ponudama, koje su rezultat značajnih tehničko-tehnoloških aktivnosti i unapređenja, trenutno, u završnoj fazi implementacija. U tom smislu, u prvom redu mislim na usluge mobilne telefonije i Pay TV usluge koje će, uvjeren sam, unijeti velike promjene na tržištu i biti dostupne širem krugu stanovništva.

Kakvi su planovi kompanije do kraja godine, a što HT Mostar planira dugoročno?

Kratkoročni planovi respektiraju tržišne odnose, ali također i prije navedene aspekte povezane s neutralizacijom naslijeđenih nedostataka, s ciljem cjelovite stabilizacije poslovanja. Sve u svemu, fokus na tržišno-korisničke, tehnološke i financijske ciljeve bit će ključan u našim planovima u ovoj godini kao i godinama ispred nas. U tom kontekstu želimo maksimalno dinamičnu organizaciju koja treba odgovoriti potrebama korisnika u promptnoj isporuci proizvoda/usluga najviše razine kvalitete. Svakako, poštujući temeljna ekonomska načela cilj nam je profitabilno poslovanje na kraju svake poslovne godine, temeljeno na pozitivnim pokazateljima uspješnosti poslovanja u sljedećim razdobljima.

Naravno, jedno od ključnih polazišta je rast tvrtke i tržišnog udjela u pojedinim kategorijama, čemu bi posebno trebao doprinijeti učinkovit rad našeg prodajnog i marketinškog osoblja, uz izrazito visoku tehnološku razinu kao jednu od ključnih pretpostavki rasta i razvoja. Siguran sam da će sinergijski rad svih nas u HT ERONET-u imati efekte u ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih planova.

Na početku mandata izjavili ste da smatrate da kada je u pitanju privatizacija, kompaniju treba stabilizirati, ojačati i ponuditi tržištu (parafrazirano). Reformska agenda manje više otvoreno traži privatizaciju telekom operatera u FBiH. Kakvo je Vaše mišljenje o privatizaciji, ukoliko do nje dođe, pod kojim uvjetima bi se uopće trebala odvijati?

Dakako, pitanje privatizacije, tj. prodaje vlasničkog udjela u tvrtkama u kojima država ima vlasništvo, u sebi inkorporira širi makroekonomski kontekst, kao i ciljeve koji žele provesti nositelji ekonomske politike u BiH i F BiH. Naime, pitanje privatizacije telekom sektora treba promatrati u širim odnosima stranih izravnih ulaganja i odnosa prema tekućem računu bilance plaćanja s inozemstvom, kao i modaliteta financiranja fiskalnog deficita, ali i kretanja povezanih s trenutnim konsolidacijskim momentima javnih financija.

Uvjete i modele, te vremensku dinamiku svakako će odrediti vlasnici kapitala u državnim tvrtkama, tek nakon provedenih analiza i istraživanja. Zasigurno iz ove perspektive može se konstatirati da je to složen, slojevit i dugotrajan proces i krajnje su nezahvalne procijene koji će modeli bit odabrani, kao i kada će procesi finalizacije u tom pogledu otpočeti, a posebno kad će biti završeni.

Dakle, općenito kompleksnost problematike privatizacije tvrtki u državnom vlasništvu i broj činitelja koji utječu na taj proces čine dosta ograničenom detaljnu raščlambu potencijalnih uvjeta, modela i rok moguće implementacije. Siguran sam da će izvršne vlasti, u skladu sa svojim ingerencijama, odabrati najbolja rješenja i u godinama koje slijede vidjet ćemo rezultate ovog procesa.

(www.business-magazin.ba)

5 komentara

  • Nerazumljivo za prosječnog građanina !
    Puno nekih izraza pokupljenih na skupovima managera koji imaju monopol …

  • Moram spomenuti kako sam uvjeren da je svojevrsni anakronizam i rudimentaran pristup pojedinih struktura u prethodnim godinama, koji nije imanentan

  • Zlatne mladeži druga tita. Izvolite provjerite sve o posjetiteljima…..dokle god ne bude mogućnosti više operatera različitih clasnik a dotle će biti ovako inače eronet je super povoljan i nemam zamjerki ali zlatna mladež koja s e ovo vodi vodi ka prodaji svega i svačega da bi oni uživali a narod smilje sadio…….

  • Zaista je smiješno koliko se ovi partijski uhljebi moraju samopromovirati. Znači nije problem što je netko drugi napisao i pitanja i odgovore ali ovolika količina samoljublja je stvarno užasna. Majmune budžetski partijski – evo imaš STRAŠAN posao koji si dobio po partijskim zaslugama (kao i svi ostali) ali probaj sad u tome uživat bez ovakvog glupog eksponiranja. Dobro ti je u životu (hvala Bogu) ali stvarno ovo je užasno degutantno ili ako baš moraš – onda barem napravi stvarni intervju.

Komentiraj: