Primorac: Prihodi su 200 milijuna KM, povećali smo tržišni udio i broj korisnika

Godina zaokreta – tako bi se mogla ocijeniti 2016. za HT Eronet iz Mostara. Poslovanje je stabilizirano uz mjere koje su poduzete unutar kompanije, ali i nuđenje novih usluga te proizvoda.

Predsjednik Uprave ove kompanije Vilim Primorac očekuje da se taj trend nastavi unatoč snažnoj konkurenciji besplatnih servisa koji su poljuljali i velike svjetske telekom kompanije.

• Poslovna je godina pred zaključenjem. Jeste li zadovoljni rezultatima u 2016.?

– Istaknuo bih kako su, prema projekcijama rezultata poslovanja za 2016. godinu, temeljenim na ostvarenjima u prvih 11 mjeseci, nepobitno vidljivi znakovi stabilizacije i istodobnoga unapređenja poslovanja. Tako se, prema recentno načinjenim izvješćima, ostvaruju pozitivni rezultati, a sve to unatoč vanjskim ograničavajućim momentima i izazovima kojima je izloženo poslovanje cjelokupnog telekomunikacijskog sektora.

Upravo je koegzistencija između kvalitativno bolje ponude proizvoda i usluga te rastućeg povjerenja korisnika prema našim proizvodima i uslugama, s porastom tržišnoga udjela i korisničke baze, doprinijela zadržavanju ukupnih prihoda HT Eroneta na razinama iznad 200 milijuna KM. S druge strane, racionalan pristup upravljanju troškovima, uz izražene optimizacijske težnje, djeluje prema ukupnom jačanju učinkovitosti, što ima pozitivne refleksije na pozitivne rezultate koje ostvarujemo u 2016. godini.

Dakako, respektirajući navedeno, u kontekstu poslovanja u 2016. godini mogu izraziti zadovoljstvo ostvarenim pozitivnim rezultatima poslovanja, očuvanjem prihodovnih kapaciteta, kao i djelovanjem prema optimizaciji troškova. Svakako, ne smije se zaboraviti kako je to rezultat predanoga rada zaposlenika te, naravno, činjenice kako naši korisnici prepoznaju promjene i kvalitativne pomake ponuđenih proizvoda i usluga.

Ovim nastojanjima djelujemo prema poboljšanju komunikacijske kvalitete lokalne zajednice, kao i rastu te tehnološkom razvoju domaće ekonomije u cjelini, unatoč djelovanju alternativnih oblika komuniciranja i OTT servisa koji negativno djeluju na prihodovne kapacitete telekom sektora. U izazovnoj novoj godini bit ćemo fokusirani na progresivnu ponudu proizvoda i usluga koje će donijeti iskorak i dodanu vrijednost našim postojećim i novim korisnicima, a sve prema primjeni načela i uzanci ekonomije razmjera i raznolikosti, blisko povezanih sa suvremenim trendovima digitalne transformacije, ali stalno uvažavajući potrebe i iskustvo korisnika.

Također, razboritim pristupom upravljanju troškovima nastojat ćemo i dalje ustrajati na jačanju učinkovitosti tvrtke, pri tome ne zaboravljajući ulaganja u smjeru njezine izgradnje na tehničko-tehnološki višu razinu. Također, ne treba zaboraviti kako su pozitivni rezultati u ovoj godini ostvareni unatoč izloženosti djelovanju alternativnih oblika komuniciranja, a to telekomunikacijskom sektoru, za razliku od drugih u zemlji, nameće specifične konkurencijske odrednice. Tako preferencije korisnika za različitim oblicima komuniciranja rezultiraju stalnim procesom transformacije naših usluga, a to nas vodi u smjeru osiguravanja najviše korisničke razine usluga u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, s odrazom na sve povoljniji cjenovni moment.

• Kako su kupci reagirali na vaš novi pristup i usluge?

– U cjelini gledajući, iznimno smo ponosni što je zajednički i koordiniran angažman svih zaposlenih naišao na pozitivan odjek i reakciju naših vrijednih korisnika u 2016. godini, koju možemo okarakterizirati kao još jednu tešku godinu, ali također i činjenicom da smo se u ovoj godini uspješno suočili sa svim izazovima koji su stajali pred nama. Evidentno je da su naše ponude u ovoj godini vrlo dobro prihvaćene, a to potkrepljuju podaci o zadovoljstvu korisnika i razini prihvaćanja novih, rekao bih, sofisticiranijih usluga, kao i povoljnijih tarifa koje nailaze na odobravanje naših korisnika. Siguran sam kako ovakav aktivan pristup zaposlenih i njihovo zalaganje doprinose učinkovitoj i jednostavnijoj komunikaciji korisnika na višoj tehničko-tehnološkoj razini, a sve to uz niže cijene usluga koje, uz to, prati cijeli spektar pogodnosti. Nedvojbeno mogu potvrditi kako korisnici prepoznaju sve prednosti poslovne suradnje s HT Eronetom i vrijednost integriranih paketa usluga, a za također vrlo izazovnu 2017. godinu mogu naglasiti kako ćemo ustrajati na daljnjem unapređenju usluga, ali također i primjeni najsuvremenijih trendova povezanih s digitalizacijom i digitalnom transformacijom.

• Što vas u tom smislu izdvaja od konkurencije?

– Ako konkretnije govorimo o ponudi telekomunikacijskih usluga, izdvojio bih kako naš iznimno atraktivan TRIO paket, kao potvrda ponude kvalitetnih integriranih usluga, omogućuje korisnicima korištenje modernih integriranih rješenja konzumiranja TV sadržaja, interneta i fiksnog telefona uz brojne pogodnosti, a sve s praćenjem atraktivnih informativnih, sportskih, filmskih i zabavnih TV sadržaja. Također, ono što posebno zanima naše korisnike, podsjetit ću kako nudimo pogodnosti nabave visokotehnoloških uređaja, uz to slobodno mogu reći etabliranih i najkvalitetnijih svjetskih marki, a rekao bih sve to, na radost naših korisnika, po prikladnim cijenama.

Što se tiče naše strategije apsolutne pokrivenosti mobilnim uslugama, ponovno ću istaknuti kako su upravo korisnici u BiH tijekom 2016. godine odabrali HT Eronet kao mobilnog operatera broj 1 na domaćem tržištu, na što smo posebno ponosni jer su nam korisnici u središtu pozornosti i težimo njihovu maksimalnom zadovoljstvu u korištenju naših komunikacijskih rješenja. Sve u svemu, smatram kako evidentan rast broja korisnika, iznad svih naših očekivanja, te onda posljedično i rast tržišnoga udjela predstavlja svojevrsni pečat našim nastojanjima da stabiliziramo i unaprijedimo poslovanje, a s druge strane, potvrđuje prihvaćenost usluga od korisnika i pozitivne perspektive poslovanja.

• S obzirom na vaše veliko ekonomsko znanje i iskustvo u međunarodnim ekonomskim odnosima, možete li nam reći kako ocjenjujete ekonomska kretanja u godini iza nas, kao i što možemo očekivati u novoj godini?

– Evo drugu godinu u nizu vidljiva su pozitivna kretanja ekonomskih aktivnosti iako će, promatrano kroz realnu stopu rasta BDP-a, ova godina biti obilježena nešto skromnijim, ali ipak još uvijek solidnim stopama rasta, prema trenutačnim projekcijama, blizu 2% u odnosu na godinu ranije. Dakako, imajući u vidu stadij ekonomskog razvoja, nužnim se čini potreba jačeg intenziteta rasta BDP-a, ali svakako treba uzeti u obzir matematički promatrano veću bazu iz prethodne godine i posljedice globalno nešto slabijeg intenziteta vanjsko-trgovinskih aktivnosti, naravno, s utjecajem na slabije stope rasta robnoga izvoza, odnosno manji intenzitet potražnje za bh. izvoznim proizvodima u odnosu na prvotna očekivanja.

Uvjerenja sam kako su, da bi se ostvarile više stope rasta ekonomskih aktivnosti, za to potrebni širi i dublji strukturni zahvati prema jačanju potencijala i održivosti ekonomskog rasta na višim razinama u odnosu na one koje se trenutačno bilježe. U isto vrijeme, kada su perspektive za sljedeću godinu u pitanju, primjena monetarno-ekspanzivne politike Europske središnje banke trebala bi poticati povećanje izvozne potražnje s rastom robnoga izvoza, ali ovdje treba spomenuti i ograničene implikacije Brexita na zemlje koje su izvozna tržišta BiH, što može imati određene ograničene utjecaje na dinamiku izvoza roba u idućim razdobljima.

Ipak, produžetak nekonvencionalnih mjera ESB-a, kojima se program otkupa obveznica produljuje do konca 2017., s mjesečnim injektiranjem 60 mlrd. eura od travnja do kraja sljedeće godine, govori u prilog pozitivnim impulsima koji dopiru iz vanjskog okruženja. Siguran sam kako će konačno sljedeća godina donijeti blagu pozitivnu promjenu potrošačkih cijena, ali bez tako značajnog utjecaja na raspoloživi dohodak stanovništva, a s druge strane, blagotvorno će utjecati i na veće nominalne stope porasta BDP-a.

Također, smanjenje stope nezaposlenosti u ovoj godini trebalo bi biti nastavljeno tijekom idućeg razdoblja iako će trebati dosta vremena i napora da se visoka stopa nezaposlenosti iz prethodnih godina smanji na prihvatljive razine.

Sljedeća godina, u cjelini gledajući, trebala bi opet donijeti solidne stope rasta ekonomskih aktivnosti, a uvjerenja sam kako će proces stjecanja statusa zemlje kandidata EU bit propulzivan i da ćemo u sljedećoj godini predati odgovore na upitnik iz 33 pregovaračka poglavlja. Ovaj širi kontekst propulzivnog pristupanja EU važan je iz niza razloga, pri čemu bih istaknuo utjecaje koji se općenito odražavaju na poboljšanje ekonomskog ambijenta poslovnog djelovanja, pa samim tim i poboljšanje ambijenta tvrtki iz telekomunikacijskog sektora.

• Što možemo očekivati od HT Eroneta i kako, strateški gledano, nastojite odgovoriti izazovima poslovanja u sljedećoj godini?

– Naše ambicije, jednako kao u ovoj godini, respektiraju tržišne odnose i zahtjeve, ali također i aspekte povezane s neutralizacijom naslijeđenih nedostataka u cilju cjelovite stabilizacije poslovanja. Fokusiranost prema tržišno-korisničkim zahtjevima postojećih i, uvjeren sam, novih korisnika, uz daljnji tehničko-tehnološki napredak i zadovoljenje financijskih ciljeva profitabilnog poslovanja, bit će ključan u našem poslovnom djelovanju u razdobljima ispred nas. Dakako, želimo održati i unaprijediti kvalitete organizacije koja uvijek treba bit usmjerena prema brzoj, učinkovitoj i kvalitetnoj isporuci usluga.

Naglasit ću kako smo u ovoj godini, nakon zastoja u prethodnim, pokrenuli niz strateških projekata, od kojih je svaki na svoj način vrijedan i od iznimnog značenja za tvrtku te strukturno poboljšava poslovanje, a provedbom projekta “Mostar – digitalni grad” de facto podižemo standarde i, rekao bih, radimo na poboljšanju kvalitete života lokalne zajednice te održavamo čvrste odnose sa znanstvenom zajednicom.

Planirana provedba oko 10 strateških projekata iz različitih područja za 2017. zasigurno je temelj, s jedne strane, održivosti poslovanja, a, s druge strane, predstavlja jamstvo da ćemo našim korisnicima pružiti moderna i najbolja rješenja iz područja temeljnih telekomunikacijskih proizvoda i usluga, ali također i suvremenih usluga te digitalnih rješenja za poslovne i privatne korisnike. Naša predanost u zadovoljenju komunikacijskih potreba korisnika i fokusiranost prema našoj kvaliteti usluga, tehničko-tehnološkom unapređenju mrežnih kapaciteta, te stalnom jačanju unutarnje učinkovitosti trebaju i kroz strateške projekte ponuditi dodanu vrijednost za korisnike, ali također djelovati na daljnja poboljšanja u kratkom roku, posebice u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

U ovoj godini podržali ste niz manifestacija značajnih za društveni i kulturni život zajednice. Što biste, u tom kontekstu, posebice izdvojili kao doprinos lokalnoj zajednici?

– U godini koja je za nama HT Eronet još je jednom potvrdio svoje opredjeljenje za društveno odgovorno poslovanje i doprinos zajednici. Ono što možemo kazati jest kako, unatoč poteškoćama u poslovanju s kojima smo bili suočeni, ulaganja u zajednicu HT Eroneta sustavno rastu. Tijekom 2016. HT Eronet izdvojio je znatna sponzorska sredstva za različite projekte iz područja kulture, sporta, različite javnozdravstvene i humanitarne akcije, za obrazovne projekte s posebnim naglaskom na studente, za financiranje projekata neprofitnih, nevladinih i humanitarnih udruga.

Iz godine u godinu podržavamo velike i značajne projekte iz kulture te one od šireg značaja za društvenu zajednicu, pa smo tako i ove podržali Mostarsko proljeće – Dane Matice hrvatske, Večernjakov pečat, Sajam gospodarstva Mostar, Neumski festival animiranog filma – NAFF, Dane hrvatskog filma u Orašju, Mostar Summer Fest, Advent u Mostaru, Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu, Mostar Film Festival uz koji smo se od prošle godine vezali na poseban način jer zajedno s otvaranjem radimo i naš godišnji poslovni prijam za poslovne partnere i suradnike. HT Eronet osigurao je i nagradu za najbolji studentski film ovogodišnjeg Mostar Film Festivala, a naše opredijeljene je i u godinama koje dolaze podržavati velike kulturne događaje, s posebnim naglaskom na filmsku umjetnost.

Upravo je završila i HT Eronetova Zimska bajka u Kosači koja je u dva dana ponudila našim najmlađim sugrađanima mnoštvo zanimljivih blagdanskih sadržaja, a to je program koji je, zapravo, HT Eronet darovao Mostarcima ususret Božiću i Novoj godini. Ovogodišnjim blagdanskim božićnim darivanjem potpomoći ćemo nabavu knjiga za lektiru za školske knjižnice Treće osnovne škole i OŠ Ivana Gundulića iz Mostara te pomoći opremanju kabineta za učenike s poteškoćama u razvoju za Srednju turističko-ugostiteljsku školu.

HT Eronet daje doprinos i velikim humanitarnim projektima. Spomenut ću samo projekt banke koštane srži koji potpomažemo, a u travnju smo bili domaćini humanitarne večeri vezane uz taj projekt, koju je izravno iz Mostara prenosio BHRT. Također potpomažemo i Humanitarnu udrugu “Fra Mladen Hrkać”.

Što se sporta tiče, sponzoriramo klubove, različita sportska natjecanja. Dajemo potporu i mladim sportašima koji su to zaslužili svojom sportskom izvrsnošću. HT Eronet na različite načine pomaže Sveučilištu u Mostaru i ta suradnja traje godinama, a u ovom trenutku mogu najaviti i njezino učvršćenje te proširenje. Tu je projekt “ Microsoft Skills centar”, a HT Eronet je, u okviru ovoga projekta, izvršio opremanje ICT laboratorija u sklopu Sveučilišta, čime je osigurana infrastrukturna potpora za specijalističku edukaciju mladih kadrova, a u svrhu podizanja njihove spremnosti za rad na ICT tržištu.

Projektom će, među ostalim, studentima biti osigurana i Wi-Fi mreža u okviru sveučilišnoga kampusa u Mostaru.

Svojim primjerom HT Eronet potiče i druge gospodarske subjekte te svoje poslovne partnere i suradnike da na isti ili sličan način pokažu svoju društvenu odgovornost, socijalnu osjetljivost i, koliko je to u njihovoj mogućnosti, pomognu zajednici u kojoj žive. Ja sam uvjeren kako se takvo razmišljanje, u krajnjoj liniji – takvo društveno odgovorno poslovanje, višestruko vraća…