Prihodi Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a manji za 9,06 milijuna KM

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije (ZZO HNŽ) usvojilo je Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana te Odluku o usvajanju Završnog računa za 2020. godinu.

Na sjednici je također usvojeno i Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ-a, Izvješće o potrošnji lijekova, Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, Izvješće o sufinanciranju troškova liječenja, nabavke lijekova i medicinskih sredstava, Izvješće o izvršenju Plana javnih nabavki, Izvješće o izvršenju Plana rada Zavoda i Programa rada Upravnog vijeća, Program rada Upravnog vijeća Zavoda za 2021. godinu, Odluka o refundiranju troškova osiguranim osobama Zavoda za pruženu uslugu biomedicinski potpomognute oplodnje, te Pravilnik o refundiranju naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO HNŽ-a, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću ZZO-a HNŽ-a.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu kao i Završni račun Zavoda za 2020. godinu, pokazuju kako su ukupni prihodi i primici ZZO-a iznosili 147.618.160 maraka, što je za 2,71 posto niže od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Financijskog plana (Rebalans) za 2020. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i kapitalni izdaci iznosili su 147.618.160 maraka što je za isti postotak niže u odnosu na sredstva planirana rebalansom za prethodnu godinu.

Direktor ZZO-a HNŽ-a Rade Bošnjak kazao je kako manjak ostvarenih prihoda u odnosu na planirane prihode iznosi 9.067.147 maraka, dok je realizacija rashoda, u odnosu na plan, niža za 4.116.840 maraka.

Sučeljavanje ostvarenih prihoda i realiziranih rashoda daje negativan financijski rezultat od 4.950.307 maraka. Kako bi financiranje zdravstvenih ustanova i drugih prava osiguranika ispunili u cijelosti, sukladno potpisanim ugovorima i važećim propisima u Rebalans za 2020. godinu uvrštena su prenesena sredstva iz ranijih razdoblja u iznosu od 10.800.000 maraka i upravo iz ovih sredstava pokriven je negativni financijski rezultat, a sve obveze Zavoda su u cijelosti i pravovremeno ispunjene, kazao je Bošnjak.

Preostala prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja, dodao je, Zavod planira utrošiti na način da će jedan dio sredstava izdvojiti za pomoć zdravstvenim ustanovama u borbi protiv Covida-19 (3.000.000 maraka), dok će drugi dio sredstava (2.849.693 marke) zadržati kao instrument pokrića rizika u slučaju nižeg izvršenja planiranih prihoda u 2021. godini.

Cilj nam je, unatoč svim poteškoćama s kojima se susrećemo i koje očekujemo, zadržati dostignutu razinu financiranja zdravstvenih ustanova i nastaviti povećavati prava osiguranika, kazao je direktor ZZO-a HNŽ-a.

Porast naknada za bolovanje

Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana pokazuje kako je u 2020. godini Zavod refundirao 5.414 doznaka, odnosno 2.323.331 marku naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad, što je 96 posto sredstava planiranih Rebalansom.

U ovom izvješću evidentan je porast refundiranih doznaka za 40,7 posto, kao i porast refundiranih financijskih sredstava po istima od 28,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Iz Zavoda navode kako je porast broja doznaka proizašao iz pojave sasvim novog uzroka bolovanja, a to je izolacija kao posljedica pojave koronavirusa.

Na izolaciju se, od ukupnog povećanja broja doznaka od 1.565, odnosi 1.507. Sredstva utrošena za refundiranje bolovanja temeljem izolacije iznose 347.246 maraka, a također, pored porasta broja doznaka temeljem dijagnoze “izolacija” povećan je i broj dana bolovanja po doznakama temeljenim na drugim dijagnozama.

Rezultati analize podataka vezanih za provedena liječenja izvan županije u prošloj godini pokazuju smanjenje troškova za 429.803 KM. U analiziranim podacima i dalje je prisutan određeni broj osiguranika kojima se operativna liječenja i dijagnostika ne mogu realizirati u ugovornim bolničkim ustanovama unutar HNŽ-a, a ovo se ponajviše odnosi na maligne bolesti kod osiguranika svih dobnih skupina, te na oboljenja kod djece.

Potrošnja lijekova

Usporedbom podataka o potrošnji lijekova u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu zabilježen je porast izdanih recepata od 5,8 posto uz porast financijske potrošnje za 707.865 maraka. Porast potrošnje rezultat je povećanja broja korisnika lijekova s Pozitivne liste, te uvođenja u terapiju 22 nova lijeka koja su uvrštena na Pozitivnu listu lijekova HNŽ-a koncem 2019. godine. Pojava epidemije covida-19 nije utjecala na povećanje potrošnje preko Pozitivne liste.

Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala u 2020. godini ukazuje na pad ukupnog broja realiziranih odobrenja za 3 posto, broja korisnika za 4,3 posto i utrošenih sredstava za 3,2 posto u odnosu na 2019. godinu što je u izravnoj vezi s pojavom koronavirusa, jer su određena pomagala bila teže dostupna, a operacijski program u bolnicama bio je smanjen ili potpuno obustavljen.

Pomagala čija potrošnja predstavlja najveći udio u ukupnoj financijskoj potrošnji su pelene, pacemaker, silikonski uložak s adapterom i potkoljena proteza za osobe starije od 26 godina.

Troškovi sufinanciranja liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava u 2020. godini značajno su povećani u odnosu na 2019. godinu. Ukupan iznos ovih troškova za prethodnu godinu iznosi 1.141.077 maraka što je za 370.533 maraka više u odnosu na 2019. godinu. Povećanje ovih troškova rezultat je primjene novog Pravilnika o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava kojim su proširena prava osiguranika, a sve u cilju povećanja zadovoljstva osiguranika, kao jednog od strateških opredjeljenja Zavoda.

Za biomedicinsku pomognutu oplodnju 400.000 KM

Nakon analize i usvajanja svih predloženih izvješća, članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Odluku o refundiranju troškova osiguranim osobama Zavoda za pruženu uslugu biomedicinski pomognute oplodnje.

Sukladno usvojenoj odluci, Zavod će refundirati troškove za pruženu navedenu uslugu osiguranim osobama ZZO HNŽ-a od 31. srpnja 2020. godine kada je stupio na snagu federalni Pravilnik o opsegu prava na biomedicinski pomognutu oplodnju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka usluge.

Refundiranje troškova za usluge biomedicinski pomognute oplodnje vršit će se po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva putem protokola Zavoda do utroška planiranih sredstava predviđenih u Financijskom planu Zavoda za tekuću godinu, a koja iznose 400.000 maraka.

Bračni, odnosno izvanbračni parovi koji podnesu zahtjev za refundiranje troškova biomedicinski pomognute oplodnje kada Zavod već bude utrošio planirana sredstva bit će evidentirani na listu čekanja na kojoj će imati svoj evidencijski broj poznat samo njima.

Lista čekanja na kojoj će, zbog zaštite osobnih podataka, biti vidljiv samo evidencijski broj osiguranika bit će objavljena i redovito ažurirana na web stranici Zavoda kako bi osiguranici mogli pratiti na kojemu mjestu se nalaze, odnosno kada okvirno mogu očekivati da će im utrošena sredstva biti refundirana, stoji u priopćenju.

(Fena)22 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.