Preminuo profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru

Jutros u zoru 15. prosinca u Mostaru je preminuo prof. dr. Pero Šimunović.

Prof. dr. Pero Šimunović bio je dugogodišnji profesor hrvatske književnosti na Sarajevskom, a kasnije na Mostarskom Filozofskom fakultetu.

Bavio se književnom kritikom i književnom poviješću. Bio je član redakcijskih odbora za suvremenu i dječju književnost iz­da­va­čkih poduzeća Svjetlost i Veselin Masleša, u Sarajevu, te ure­d­nik biblioteke Hrvatska književnost u mostrarskom Grafex-u. Bio je i urednik časopisa Lica i Život.

Objavljivao je radove u časopisima i glasilima kao što su: Izraz, Putevi, Pregled, Život, Lica, Treći program Radio Sa­ra­je­va, Riječi, Književnost, Oslobođenje, Odjek, Književna reč, Hr­vat­­sko slovo, Motrišta, Hrvatska misao. U razdoblju od polovine 1982. do 1986. godine u BiH nije ništa objavljivao. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu obnašao je dužnost šefa Odjela za jugoslavenske književnosti. U dru­goj polovici 80-ih prošloga stoljeća, formirao je prvu sve­uči­li­šnu ka­te­dru za hrvatsku književnost u BiH, nakon 1945. godine.

Od početka 1994. godine bio je angažiran na transformaciji Pe­da­goške akademije u Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru. Kao organizator nastave na tom fakultetu bio je prodekanom za na­sta­vu od 1994. do 2000. godine.

Na Pedagoškom fakultetu je or­ga­­ni­zi­rao i prvi odjel kroatistike u BiH, Odjel za hrvatski jezik i knj­i­ževnost, čiji je pročelnik bio od 1994. do 2002. godine. Pri Sve­­uči­li­štu u Mostaru inicirao je osnivanje Instituta za hrvatski jezik, književnost i povijest, na kojem je bio predsjednik Upravnog vi­je­ća do 2000. godine, a nakon toga obnašao dužnost ravnatelja In­sti­tuta. Je­dan je od utemeljitelja i voditelja već tradicionalnog znan­­stvenog skupa, Mostarski dani hrvatskog jezika. Sudjelovao je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Objavio je Kritika i hereza, “Ziral”, Mostar 1997. (nekompletno izdanje ove studije tiskano je u sarajevskoj “Svjetlosti” 1991. godine), Kritički zapisi, HKD “Hum”, Mostar, 2003.

Kao priređivač objavio je: Izbor iz mlađe bosanskohercegovačke poezije, “Književna om­­ladina”, Sarajevo, 1976., Mlađe pjesništvo u BiH, “Riječi”, 1979., Poezija (izbor iz lirike V. Nastića), “Veselin Masleša”, Sara­je­­vo, 1979., Ante Kovačić, “Grafex”, Mostar 1998., Ksaver Šandor Djalski, “Grafex”, Mostar 1999., Kritičari o Veselku Koromanu, HKD “Hum”, Mostar 2001.

Pogreb prof. dr. sc. Pere Šimunovića bit će u utorak 18. prosinca na Katoličkom groblju Stup u Sarajevu. Točno vrijeme i ispraćaj bit će naknadno objavljeni, priopćeno je s Filozofskog fakulteta u Mostaru.

(www.jabuka.tv)

1 komentar

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.