Preminuo akademik i profesor Krešimir Ledić

Preminuo je Krešimir Ledić, akademik i redotivi profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Životnu bitku izgubio je, nažalost, večeras u 20,00 sati nakon kraće bolesti u rodnom Mostaru.

2009. godine u Firenzi stekao je titulu akademik emeritus, doživotni član Accademie Italiana Gli Etruschi.

Krešimir Ledić rođen je 1933. godine u Mostaru. Završio je Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. U Beogradu je diplomirao na Akademiji primijenjenih umjetnosti, 1959. godine. Bio je član Udruženja likovnih umjetnika BiH i Društva hrvatskih likovnih umjetnika u Federaciji BiH. Bio je redoviti profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Predavao je likovni odgoj na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu i Srednjoj likovnoj školi Gabrijela Jurkića u Mostaru. U Udruženju likovnih umjetnika BiH bio je članom Umjetničkog vijeća i član Predsjedništva. Inicijator je utemeljenja Društva hrvatskih likovnih umjetnika u Širokom Brijegu, gdje je obavljao dužnost predsjednika Umjetničkog vijeća. Suautor je udžbenika iz likovne kulture za I. i II. , III. i IV. razred osnovne škole. Reprodukcije Ledićevih slika objavljene su u mnogim časopisima i katalozima.

NAGRADE I PRIZNANJA:

2004. Prva nagrada za slikarstvo na izložbi DHLS-a u Federaciji BiH;
2009. Nagrada na izložbi Xa Edicione Santa Porta u Italiji; 2009.
2009. Posebno priznanje – postao doživotnim članom Accademie Italiane Gli Etruschi
– Firenza, zaposebne zasluge na polju likovne kulture i znanosti, pedagoškog rada i umjetnosti.
Prva samostalna izložba 1967. Dubrovnik, Palača Sponza

(www.jabuka.tv)