Poznati zaslužni i vrhunski sportaši Bosne i Hercegovine

Larisa Cerić

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o dodjeli zvanja zaslužnoga sportaša BiH i vrhunskoga sportaša međunarodnoga razreda za 2017. godinu.

Ovom odlukom dodjeljuje se zvanje zaslužnoga sportaša Bosne i Hercegovine i vrhunskoga sportaša međunarodnoga razreda u skladu s ostvarenim sportskim rezultatima koje je sportaš ostvario na službenim međunarodnim natjecanjima u sportskim disciplinama koje su na službenom programu Olimpijskih igara u organizaciji Međunarodnoga olimpijskoga odbora (IOC), Paraolimpijskih igara u organizaciji Internacionalnoga paraolimpijskoga odbora (IPC) i Specijalne olimpijade u organizaciji Međunarodne specijalne olimpijade, odnosno plasmanom za sudjelovanje na navedenim natjecanjima na način i pod uvjetima propisanim članom 3. Pravilnika o kategorizaciji sportaša na razini Bosne i Hercegovine, piše N1.

Zvanje zaslužnoga sportaša Bosne i Hercegovine za 2017. godinu dobili su Zikret Mahmić, Nedžad Salkić, Ševko Nuhanović, Tima Džebo, Fikret Čaušević, Mehmed Čolić, Ejub Mehmedović, Esad Durmišević i Refija Okić.

Zvanje vrhunskoga sportaša međunarodnoga razreda za 2017. godinu dobili Larisa Cerić, Elvedina Muzaferija, Sanela Ređić, Mirza Bašić, Mladen Plakalović, Tanja Karišik – Košarac, Emir Lokmić, Ermin Šehić, Asim Medić, Žana Novaković, Mirzet Duran, Safet Alibašić, Adnan Manko, Lucija Kimani, Hamza Alić, Ismet Godinjak, Amel Tuka, Dževad Hamzić, Adnan Kešmer, Ermin Jusufović, Sabahudin Delalić, Marko Šljivić, Emina Pašukan, Nikola Bjelajac, Benis Kadrić, Mesud Pezer, Kristina Klačar, Njegoš Mihajlović, Josip Adžaip, Edna Šunjić, Merima Osmanović, Harun Tanović, Andrija Radoš, Nizam Čanćar, Mak Krstić i Adi Mešetović.

Kategorizirani sportaši ostvaruju pravo na novčanu nagradu pod uvjetima utvrđenim posebnim rješenjem o kategorizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Zaslužni sportaši ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjoj razini nakon što ispune uvjete za odlazak u mirovinu u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Vrhunski sportaši međunarodnoga razreda ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu, a koja se isplaćuje u prvoj narednoj godini nakon ostvarenoga rezultata koji je bio osnova za kategorizaciju. Visina jednokratne novčane nagrade ovisi od postignutoga rezultata na natjecanjima na kojima je sportaš sudjelovao. Vrhunski sportaši međunarodnoga razreda mogu uživati navedena prava samo ukoliko se aktivno bave sportom u navedenom periodu.

Odluku o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnoga sportaša Bosne i Hercegovine, kao i vrhunskog sportaša međunarodnoga razreda za 2017. godinu, donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Maksimalan iznos jednokratne novčane nagrade koji može ostvariti zaslužni ili vrhunski sportaš međunarodnoga razreda ne može biti veći od 15.000,00 KM, a maksimalan iznos “Granta za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportaše međunarodnoga razreda” ne može biti veći od 150.000,00 KM.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.