Održana Skupština Elektroprivrede HZHB, nije izabran novi Nadzorni odbor

U sjedištu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, održana je 39. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar na kojoj je predsjedavala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH.

Na Skupštini je razmatrano pet točaka dnevnoga reda.

Nakon izbora radnih tijela, donesena je Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju EPHZHB-a zbog isteka mandata.

Nadzorni odbor je prihvatio prjedlog Povjerenstva za odabir i predlaganje novih kandidata za članove Odbora za reviziju te je tako na Skupštinu upućen konačan izbor i imenovanje sljedeće kandidata: Vedran Smiljanić, dipl. iur.; Slavica Aničić, dipl. oec.i Marina Bradara, dipl. oec. Navedni je prijedlog Nadzornoga odbora za izbor i imenovanje novih članova Odbora za reviziju na četverogodišnji mandat današnja Skupština usvojila i donijela odluku za njihov izbor.

Odluka o razrješenju članova Nadzornoga odbora EPHZHB-a Mostar zbog isteka mandata kao ni Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornoga odbora EPHZHB-a nije donesena iz razloga što ovlašteni predstavnik državnoga kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine nije donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornoga odbora, tako je kao punomoćnik Vlade Federacije BiH glasao “protiv” predložene Odluke iz točke 4. na današnjoj Skupštini.

Skupština JP Elektroprivrede HZ HB d.d.

U propisanom zakonskom roku, najkasnije osam dana od dana objave Obavijesti o sazivanju 39. skupštine, ovlašteni dioničari nisu dostavili prijedloge kandidata za članove Nadzornoga odbora, tako da je punomoćnik Vlade Federacije BiH nije glasao po točki 5. današnje Skupštine Društva.

A zbog nedostataka prijedloga kandidata, EPHZHB nije bio u mogućnosti izraditi glasačke listiće s imenima kandidata, tako da dioničari i punomoćnici dioničara danas nisu glasovali za izbor novih članova Nadzornoga odbora EPHZHB-a, priopćeno je iz JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

(www.jabuka.tv)