Od 1. siječnja imate pravo slobodnog izbora opskrbljivača električnom energijom

Iz Elektroprivrede HZ HB obavještavaju kupce kako od 1. siječnja 2015. godine počinje primjena FERK-ovih akata donesenih na temelju Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH.

Radi se i općim uvjetima za isporuku električne energije te pravilniku o opskrbi kvalificiranih kupaca i postupku promjene opskrbljivača.

Od 1. siječnja 2015. godine sve kategorije kupaca imaju pravo slobodnog izbora opskrbljivača električnom energijom što podrazumijeva mnoge prednosti za kupce, ističu iz Elektroprivrede.

Određene kategorije kupaca i to: kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci imaju pravo na opskrbu od Javnog opskrbljivača po cijenama u okviru univerzalne usluge.

Malo poduzeće je, prema Zakonu o električnoj energiji, svako gospodarsko društvo koje zadovoljava najmanje dva od ova tri kriterija: da ima manje od 50 uposlenih, da ostvaruje ukupan godišnji prihod manji od 2 milijuna maraka, i čija je vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 1 milijun maraka, a čiji su objekti priključeni na distribucijski sustav naponske razine niže od 1kV.

Komercijalni kupac je kupac koji nije iz reda kućanstva i javne rasvjete, a čiji su objekti priključeni na distribucijski sustav naponske razine niže od 1kV.

Cijene električne energije za kupce u okviru univerzalne usluge Elektroprivreda će objaviti na svojoj web stranici i na drugi prikladan način odmah po dobivanju FERK-ove suglasnosti na njih.

”Našim kupcima na srednjem naponu (35kV i 10kV) JP Elektroprivreda HZ HB ponudit će zaključenje novih ugovora o opskrbi s novim povoljnijim cijenama koje je Uprava Društva donijela 22. prosinca 2014. godine, a sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji BiH, Općim uvjetima za isporuku električne energije i Pravilniku o opskrbi kvalificiranih kupaca i postupku promjene opskrbljivača” ističu iz Elektroprivrede HZ HB.

Kupci električne energije na 110 kV i višem naponu od 1. lipnja 2012. godine imaju status kvalificiranih kupaca i od toga datuma mogli su izabrati opskrbljivača po svojoj volji.

Cijene električne energije za tu kategoriju kupaca utvrđuju se bilateralnim ugovaranjem.

”Ukoliko ste kupac koji je priključen na prijenosnu mrežu i želite da vam opskrbljivač električnom energijom od 1. siječnja 2015. godine bude JP Elektroprivreda HZ HB, dovoljno je da nam se obratite sa zahtjevom kao vašem novom opskrbljivaču, a postupak promjene opskrbljivača trajat će maksimalno 21 dan od trenutka podnošenja zahtjeva.

Za sve informacije u vezi s promjenom opskrbljivača možete se obratiti na e-mail: [email protected]” navode iz Elektroprivrede.

Prema gore navedenim propisima, JP Elektroprivreda HZ HB je i obveznik pružanja usluge rezervne opskrbe, što znači da ima obvezu, na svom području djelovanja, opskrbljivati kupce (koji nisu u sustavu univerzalne opskrbe) na razdoblje ne duže od 60 dana u slučaju kad opskrbljivač kojeg je kupac odabrao ne vrši opskrbu toga kupca iz sljedećih razloga:

a) Stečaj ili likvidacija izabrana opskrbljivača
b) Istek ili oduzimanje dozvole izabranom opskrbljivaču
c) Ako kupac nije našao novog opskrbljivača nakon prestanka ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem, osim ako je prestanak ugovora posljedica neizvršenja obveze plaćanja opskrbljivaču isporučene električne energije.

Cijene električne energije na temelju rezervne opskrbe razlikuju se od redovitih cijena električne energije, te iz Elektroprivrede savjetuju svakom kupcu da se dobro informira o uvjetima opskrbe na otvorenom tržištu električne energije i da se ne dovede u situaciju da mora biti opskrbljivan električnom energijom u sustavu rezervne opskrbe.

Cijene električne energije na temelju rezervne opskrbe utvrđuju se na temelju Metodologije iz FERK-ovog Pravilnika o opskrbi kvalificiranih kupaca i postupku promjene opskrbljivača.

JP Elektroprivreda HZ HB će izraditi Katalog za kupce koji će sadržavati praktične informacije vezano za prava i obveze kupaca koji će biti objavljen na web stranici poduzeća i bit će dostupan u uredima za odnose s kupcima.

(www.jabuka.tv)