Nad policijom nema odgovarajućega nadzora

Policijski sektor u BiH čini 16 policijskih agencija i pet institucija koje su povezane s tim sektorom. Prema službenim podacima, do kojih su došli istraživači koji su radili na projektu “Puls integriteta i povjerenja u policiju na Zapadnom Balkanu“, zapošljava 22.006 osoba, a u 2015. godini potrošeno je 670 milijuna KM za sve policijske institucije u državi, piše Dnevni list.

Kako je napomenula istraživačica Centra za sigurnosne studije (CSS) Mirela Hodović tijekom predstavljanja projekta, u BiH više parlamentarnih tijela vrši nadzor nad radom policije na različitim razinama. Na razini države to su Zajednička komisija za obranu i sigurnost i Odbor za žalbe policijskih tijela, na razini Federacije BiH Komisija za sigurnost obaju domova Parlamenta FBiH, a na razini Republike Srpske Odbor za sigurnost, a tu su i neovisna skupštinska povjerenstva na razini županija.

“Općenito, kada je u pitanju rad vanjskih tijela u provođenju nadzora nad radom policije, rezultati analize pokazuju da nepostojanje sveobuhvatna zakonskoga okvira umanjuje njihov značaj u provođenju nadzora“, navela je Hodović. Usvajanje državnoga zakona bi, prema njezinoj ocjeni, doprinijelo preciznijem reguliranju te oblasti i efikasnijem radu.

Govoreći o transparentnosti parlamentarnih tijela, rekla je da ona nije na željenoj razini jer informacije o radu i aktivnostima nisu dostupne ili budu objavljeni kratki zapisnici sa sjednica. U svim policijskim odjeljenjima uspostavljene su jedinice za unutarnju kontrolu, nadležne za vođenje internih istraga, a Hodović smatra da te jedinice nisu u potpunosti neovisne u radu jer njihove rukovoditelje imenuju rukovoditelji konkretnih policijskih agencija.

“To bi se moralo promijeniti, bilo bi najbolje da njih imenuje neko izvaninstitucionalno tijelo kako bi se postigla neovisnost“, zaključila je Hodović.

Ocjena je i da policijske agencije ne posvećuju ni odgovarajuću pozornost upravljanju ljudskim resursima budući da ne posjeduju zasebne integralne strategije upravljanja ljudskim resursima, u kojima bi bili obuhvaćeni svi segmenti rada. Hodović je ukazala i da podaci pokazuju da većina policijskih agencija nije zadovoljila ni zakonom propisan postotak žena.

Projekt “Puls integriteta i povjerenja u policiju na Zapadnom Balkanu“ proveli su Regionalna mreža organizacija civilnoga društva POINPLUS i CSS.

(www.jabuka.tv)
Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.