Mostar: Staklena banka na prodaju za 5,8 milijuna KM

Za 5,809.482 KM prodaje se devastirana poslovna zgrada banke pod nazivom “Staklena banka” u središtu Mostara čija je ukupna površina, kako je precizirano, 8.829 četvornih metara, piše Večernji list.

Javnu ponudu nakon dugih godina nagađanja iznijela je Agencija za bankarstvo Federacije BiH, koja je u svojoj nedavnoj objavi napomenula kako svaki zainteresirani kupac mora kao dokaz dostaviti uplaćeni depozit u visini 10 posto od početne prodajne cijene. Zgrada “Staklene banke” uknjižena je kao državno vlasništvo.

Zabilježena je odluka o upotrebi poslovnog objekta i mezanina do konačne izgrađenosti, tj. do odluke o upotrebi cijelog objekta u korist Gospodarske banke d. d. Mostar. U popisnom listu C uknjiženo je pravo korištenja građevinskog zemljišta opisanog u A listu u korist Gospodarske banke d. d. Mostar. Zgrada se prodaje u zatečenom stanju po sustavu “viđeno – kupljeno”.

List napominje kako je Vlada Federacije BiH nedavno prihvatila izvješće o radu Radne skupine za utvrđivanje imovinsko-pravnog statusa zgrade “Staklene banke” u Mostaru i izrazila zainteresiranost da ova zgrada bude kupljena u zatečenom stanju (objekt nije u cijelosti izgrađen) u cilju privođenja konačnoj namjeni – smještaju federalnih institucija u Mostaru.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH zadužena je u postupku kupoprodaje ”Staklene banke” u ime Vlade Federacije BiH uputiti ponudu za kupnju zgrade u okviru planiranih sredstava u proračunu, priopćeno je nedavno, kada se razgovaralo o ovoj temi, iz Vlade Federacije BiH.

Jedno vrijeme se kao najozbiljniji kupac zgrade spominjala Hypo banka koja je bila potpisala i predugovor vrijedan oko 5 milijuna KM, ali je odustala od kupnje uz obrazloženje kako je ”loša statika objekta”. Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru radio je analizu za potrebe Hypo banke u kojoj piše da u slučaju potresa zgrada puca po svim nosivim gredama.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj: