Međunarodni tjedan dojenja: Dojenje i povratak na posao

U prvom tjednu kolovoza se svake godine obilježava međunarodni tjedan dojenja. Ove godine glavna tema je dojenje i posao, odnosno usklađivanje nastavka dojenja sa povratkom na posao.

I dok u nekim zemljama zakon dopušta dvije stanke tokom radnog vremena za dojenje, majke u BiH se bore sa osnovnim pravima rodilja, te sa zakonom predviđenim porodiljnim dopustom od godinu dana.

Nažalost, svjedoci smo sve češće prakse da se majke vraćaju na posao prije nego istekne period od godine dana, s ponekad čak i šest mjeseci. Time se ne ugrožava samo dojenje, već i zdravlje majke, posebno u slučajevima kad su žene primorane da se vrate na posao 2 do 3 mjeseca nakon poroda.

Vrijeme i uvjeti u kojima majke u Hercegovini žive ne dopuštaju previše slobode, traženja prava ili tjeranja pravde. Dok se u svijetu govori o tvrtkama koje unutar sustava imaju vrtiće i u kojima majke mogu i nekoliko puta izaći kako bi nahranile svoju djecu, kod nas su žene sretne ako dobiju godinu dana porodiljnog koje im zakonom pripada.

Podsjećamo na neke članke Zakona o radu u Federaciji, u dijelu koji se zove Zaštita žena i materinstva:

Član 53.
Poslodavac ne može odbiti zaposliti ženu zbog njene trudnoće, ili joj zbog tog stanja otkazati ugovor o radu, ili je, osim u slučajevima iz člana 54. stav 1. ovog zakona, rasporediti na druge poslove.

Član 54.
Žena za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta, može biti raspoređena na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja koje je utvrdio ovlašteni liječnik. Ako poslodavac nije u mogućnosti da osigura raspoređivanje žene u smislu stava 1. ovog člana, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Privremeni raspored iz stava 1. ovog člana ne može imati za posljedicu smanjenje plaće žene. Ženu, iz stava 1. ovog člana, poslodavac moze premjestiti u drugo mjesto rada, samo uz njen pismeni pristanak.

Član 55.

Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo od jedne godine neprekidno, a za blizance, treće i svako slijedeće dijete žena ima pravo na porodajno odsustvo od 18 mjeseci neprekidno.
Na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika žena moze da otpočne porodajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.
Ako žena bez svoje krivice, na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika, ne koristi porođajno odsustvo 28 dana prije porođaja, ima pravo da te dane iskoristi poslije porođaja. Izuzetno, žena, na osnovu svog pismenog zahtjeva, može koristiti kraće porođajno odsustvo, ali ne kraće od 42 dana poslije porođaja.

Bebe najviše od svega trebju svoje majke. Kako bi odrasle u zdrave, sretne i ispunjene osobe u najranijem razdoblju života iznimno je bitna blizina majke. Nadamo se da će to i neki hercegovački poduzetnici imati na umu kad njihove radnice na posao sa strahom donesu vijest koja bi trebala biti radosna.

(www.jabuka.tv)

1 komentar

  • Porodilja i rođeno dijete nemaju pravo ninašta, Nema porodiljnih ,nema bolovanja,nema dječijeg.
    Ima pravo roditi i dojiti djete, to da,

Komentiraj: