Mandić: Tito je širokobriješke franjevce planirao likvidirati puno prije

U nakladničkoj kući AGM iz Zagreba iz tiska je izašla knjiga ”Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću” autora dr. sc. Hrvoja Mandića iz Širokoga Brijega.

Knjiga se temelji na desetljećima istraživanja problematike hercegovačkih franjevaca u Drugom svjetskom ratu i poraću, a u svojem izvornom obliku riječ je o proširenoj doktorskoj disertaciji. U historiografiji do ove knjige nije objavljena cjelovita sinteza o Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji u Drugome svjetskome ratu i poraću, iako je posebice u Bosni i Hercegovini kvalitetno postavljen istraživački temelj, iskoristiv za proučavanje povijesti Hercegovačke franjevačke provincije u razdoblju od 1941. do 1945.

Ta je tematika posebno zanimljiva jer je riječ o najtežem razdoblju za franjevački red u Hercegovini, ali i za Katoličku crkvu te hrvatski narod u vremenu Drugog svjetskog rata i poraća. Stoga se u knjizi nalaze složena analiza zbivanja unutar franjevačkoga reda na području Širokoga Brijega tijekom Drugoga svjetskog rata i nakon njega, franjevačko djelovanje, utjecaj i posljedice partizanskog osvajanja Širokoga Brijega neposredno pred završetak rata.

Knjiga donosi cjelovit prikaz vjerske dimenzije društvenoga života koji se značajno i suprotstavljeno isprepletao s komunističkim režimom, koji je netom po svršetku Drugoga svjetskog rata institucionaliziran i formaliziran, iako nije bio i općeprihvaćen među Hrvatima u Hercegovini. Početna istraživanja bavila su se uzrokom i povodom ubojstva hercegovačkih franjevaca. Kasnija istraživanja bila su usmjerena na humanitarnu ulogu hercegovačkih franjevaca u Drugom svjetskom ratu, a u zadnjoj fazi istraživanja i pisanja fokus je bio na dekonstrukciji narativa o hercegovačkim franjevcima dominantnog nakon 1945. godine u doba komunističke Jugoslavije.

Taj je narativ o(p)stao do danas i stoga se veći dio ove knjige bavi njegovom dekonstrukcijom. Knjiga ima 22 poglavlja, a na kraju knjige nalazi se zaključak, prilozi, sažetak na engleskom jeziku, popis kratica, kazalo imena i popis literature. Slijedom toga knjiga sadrži izvorne fotografije, faksimile dokumenata i zemljovide.

Autor ovom knjigom znanstveno, stručno i precizno demistificira jugoslavensku karakterističnu uporabu triju prokomunističkih rečeničnih konstrukcijska: „tijesno surađivanje hercegovačkih franjevaca s represivnim aparatom NDH“, „sudjelovanje hercegovačkih franjevaca u pokrštavanju Srba na području Mostara, njihovom progonu i likvidaciji“ i „sudjelovanje hercegovačkih franjevca na Širokom Brijegu u borbenim djelovanjima protiv partizana“.

U cijelosti je ostvario postavljeni cilj kada je razjasnio odnos KPJ prema Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji u Drugome svjetskome ratu s posebnim osvrtom na ubojstvo 66 franjevaca koje su počinili jugoslavenski komunisti. Također, od pretpostavljenih hipoteza zaokružio je postavljene teze, a to su: djelatnost hercegovačkih franjevaca bila je spašavanje ratnih žrtava, dušobrižništvo i humano preživljavanje u ratnim vremenima, a ne njihovo sudjelovanje u aktivnoj državnoj politici ili bilo kakvim ratnim sukobima. Najznačajnije su dokazane tvrdnje kako likvidirani hercegovački franjevci u veljači 1945. nisu bili kolateralne žrtve ratnih operacija, nego su likvidirani prema unaprijed osmišljenu planu te kako su pojedini hercegovački franjevci ubijeni iz mržnje prema vjeri i iz propagandno-političkih razloga.

Pomnom analizom velikoga korpusa arhivskog gradiva autor vješto suprotstavlja vlastite teze onima iz korpusa jugoslavenske historiografije. Svoju analizu vješto uklapa u postojeće suvremene historiografske spoznaje, čime je stvorio originalno djelo o do sada vrlo diskriminatorno i nedovoljno dobro znanstveno interpretiranom razdoblju crkvene povijesti na navedenom području iz razdoblja NDH. Komparativnim metodološkim pristupom i interdisciplinarnim razmatranjem problema knjiga autora Hrvoja Mandića u potpunosti definira temu označenu u naslovu. Premda je dio teza izgradio na ekstenzivnoj analizi izvora, autor nije upao u zamku deskriptivnosti. Izvori autoru služe kao sredstvo za puno složenije rasprave o vjerskim, društvenim, fragmentarno vojnim i političkim čimbenicima koji su utjecali na život na području Provincije.

Mandić u knjizi donosi čitav niz vrijednih podataka te značajnih, aktualnih i poticajnih teza i interpretacija. Detaljno analizirajući navedene probleme Mandić daje svojevrsnu i crkveno-povijesnu i opću historiografsku sintezu o prostoru koji je danas dio Bosne i Hercegovine, u razdoblju NDH. Knjiga će nedvojbeno poslužiti budućim istraživačima razdoblja Drugog svjetskog rata i poraća koji će konzultirati Mandićeve doprinose temi te teorijske i metodološke obrasce koje je koristio.

Svojim je istraživanjem Mandić promijenio neke gotovo do sada uvriježene teze o ustroju crkvenih, vojnih i civilnih vlasti NDH na području današnje Bosne i Hercegovine, te da je izgradio model budućih istraživanja u naslovu navedena područja iz razdoblja NDH i poraća. Knjiga Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću novim je spoznajama rasvijetlila položaj i djelovanje Katoličke crkve u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji u razdoblju Drugog svjetskog rata i poraća, ali je dala i opći doprinos poznavanju suvremene hrvatske povijesti iz razdoblja Drugoga svjetskoga rata.

Hrvoje Mandić rođen je 1987. u Mostaru, a živio je u Širokom Brijegu. Na Fakultetu hrvatskih studija doktorirao je 2020. na temu Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću. Zaposlen je u Arhivu Sveučilišta u Zagrebu.

Povodom izlaska knjige dao je intervju za hrvatsko izdanje Večernjeg lista.

Kratko predstavljanje?

Rođen sam 1987. u Mostaru. Osnovnu školu i Gimnaziju fra Dominika Mandića završio sam u Širokom Brijegu. Preddiplomski studij povijesti i pedagogije upisao sam 2006. na Sveučilištu u Mostaru, gdje sam 2009. stekao diplomu prvostupnika povijesti i pedagogije. Diplomski studij povijesti upisao sam 2009. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam stekao naziv magistra povijesti 2011. godine. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 2014. upisao sam poslijediplomski doktorski studij povijesti.

Na Fakultetu hrvatskih studija doktorirao sam u veljači 2020. godine. Tema doktorske disertacije, koju je odobrilo Sveučilište u Zagrebu, je Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću, a mentor je dr. sc. Mario Jareb. U nakladničkoj kući AGM u svibnju ove godine objavio sam monografiju koja je u svom izvornom obliku proširena doktorska disertacija. Zaposlen sam u Arhivu Sveučilišta u Zagrebu.

Što donosi knjiga?

U historiografiji do ove knjige nije objavljena cjelovita sinteza o Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji u Drugome svjetskome ratu i poraću, iako je posebice u Bosni i Hercegovini kvalitetno postavljen istraživački temelj, iskoristiv za proučavanje povijesti Hercegovačke franjevačke provincije u razdoblju od 1941. do 1945. Ta je tematika posebno zanimljiva jer je riječ o najtežem razdoblju za franjevački red u Hercegovini, ali i za Katoličku crkvu te hrvatski narod u vremenu Drugog svjetskog rata i poraća.

Stoga se u knjizi nalaze složena analiza zbivanja unutar franjevačkoga reda na području Širokoga Brijega tijekom Drugoga svjetskog rata i nakon njega, franjevačko djelovanje, utjecaj i posljedice partizanskog osvajanja Širokoga Brijega neposredno pred završetak rata. Knjiga donosi cjelovit prikaz vjerske dimenzije društvenoga života koji se značajno i suprotstavljeno isprepletao s komunističkim režimom, koji je netom po svršetku Drugoga svjetskog rata institucionaliziran i formaliziran, iako nije bio i općeprihvaćen među Hrvatima u Hercegovini. Početna istraživanja bavila su se uzrokom i povodom ubojstva hercegovačkih franjevaca.

Kasnija istraživanja bila su usmjerena na humanitarnu ulogu hercegovačkih franjevaca u Drugom svjetskom ratu, a u zadnjoj fazi istraživanja i pisanja fokus je bio na dekonstrukciji narativa o hercegovačkim franjevcima dominantnog nakon 1945. godine u doba komunističke Jugoslavije. Taj je narativ o(p)stao do danas i stoga se veći dio ove knjige bavi njegovom dekonstrukcijom. Knjiga ima 22 poglavlja, a na kraju knjige nalazi se zaključak, prilozi, sažetak na engleskom jeziku, popis kratica, kazalo imena i popis literature. Slijedom toga knjiga sadrži izvorne fotografije, faksimile dokumenata i zemljovide.

Do kojih ste dokumenata došli u svom istraživanju?

U devetom poglavlju analizirao sam široku i vrlo značajnu djelatnost hercegovačkih franjevaca. Pod nizom manjih poglavlja, bez znanstvene spekulacije, uz primjereni faktografski aparat iznio sam činjenice o djelovanju fra Lea Petrovića i spašavanju Srba u Mostaru od 1941. do 1943., o provincijskoj problematici vjerskih prijelaza, organiziranju smještaja za izbjeglice i pomoći ugroženim osobama, spašavanju Olge Humo rođ. Ninčić, djelovanju fra Petrovića i fra Mandića u spašavanju Židova u Mostaru te spašavanju pristaša Hrvatske seljačke stranke u Mostaru.

Je li bilo osporavanja i teškoća do dolaska pronalaska dokumenata, činjenica je da su pojedinci radili i za “Službu državne sigurnosti”, a bili su Vam na putu?

Knjiga pred vama temelji se na desetljećima istraživanja problematike hercegovačkih franjevaca u Drugom svjetskom ratu i poraću i tijekom istraživanja nalazio sam na raznorazne poteškoće, ponajviše u pristupu arhivskom gradivu. Kad bih nabrojao sve poteškoće i prepreke premašilo bi već zadani opseg ovog intervjua.

Na koje se dokumente oslanjate kad je u pitanju ubojstvo širokobrijeških fratara? Tko je bio nalogodavac?

Zapovjednik britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu NOVJ-a Fitzroy Maclean je iz Beograda britanskom ministarstvu vanjskih poslova (Foreign Officeu) poslao izvješće napisano 8. veljače 1945. (br. 164), u kojemu se osvrnuo na likvidaciju širokobrijeških franjevaca. U izvješću. između ostalog. navodi kako mu je J. B. Tito „nedavno rekao da će iz vojnih razloga i razloga unutarnje sigurnosti, biti prisiljen poduzeti drastične akcije protiv tih franjevaca, iako se više no ikad žestoko suprotstavlja bilo kom obliku vjerskih progona.“

Izvješće Fitzroya Macleana posredno dokazuje kako je Josip Broz Tito planirao pobiti širokobriješke franjevce puno prije, još u jesen 1944. godine. Mjesec dana nakon navedenih događanja, točnije 12. ožujka 1945., u Beogradu je britanski brigadir Maclean odlikovan ordenom partizanske zvijezde I. reda na prijedlog maršala Josipa Broza Tita za izvanredne zasluge i hrabrost u borbi protiv zajedničkog neprijatelja Jugoslavije i Velike Britanije – fašističke Njemačke. Visoko odlikovanje predao je predsjednik AVNOJ-a Ivan Ribar u prisustvu predstavnika savezničkih misija. Dokumenti OZN-e i KNOJ-a su danas u najvećoj mjeri nedostupni javnosti ili su pak selektivno arhivirani.

Mandićeva knjiga “Hercegovačka franjevačka provincija u II. svjetskom ratu poraću” dekonstruira komunistički narativ

Pretpostavlja se kako su naredbe za ubojstva hercegovačkih franjevaca u samostanu Širokom Brijegu i mjesnog pučanstva bile usmene zapovjedi upućene OZN-i. Postoji iznimka, a to je slučaj ubojstva fra Valentina Zovka i fra Andrije Topića u Kočerinu u svibnju 1945., koje je organizirao časnik OZN-e Danilo Pecelj. Ovakva pretpostavka dijelom je odgovor na upit zašto toliko desetljeća nakon pokolja hercegovačkih franjevaca nemamo dokumente prema kojima bi se otkrilo tko su sve bili ostali izvršitelji pokolja hercegovačkih franjevaca u samostanu na Širokom Brijegu, Izbičnu, Bleiburgu i Križnom putu te ostalim mjestima.

Ostaju nam samo iskazi bivših pripadnika NOVJ koji su bili očevici pokolja, kao i brojni ratni dokumenti na temelju kojih možemo rekonstruirati operativno kretanje postrojbi koje su sudjelovale u napadima i u osvajanju franjevačkog samostana. Shodno tome možemo utvrditi na kojem operativnom pravcu postrojbi NOVJ su izvršena ubojstva političkih neistomišljenika.

Ubijeni fratri, uništena najbogatija knjižnica – kao povjesničar kako to promatrate, posebno kad vidite broje pamflete koji nemaju vezu s istinom?

Franjevačka knjižnica u gimnaziji na Širokom Brijegu dva puta zapaljena, u borbama za Široki Brijeg 6. i 7. veljače 1945., a drugi put je zapaljena 1947. te je tada izgorjela do temelja. Komunistički su aktivisti na zidu franjevačke klasične gimnazije na Širokom Brijegu 1947. napisali „kultura i prosveta to je naša osveta“.

Svjedoci kažu da je knjižni i arhivski fond, zapaljen 1947., gorio dva dana. Možemo samo pretpostaviti da je franjevačka gimnazijska knjižnica čuvala bogato knjižno i arhivsko gradivo. Smatram da se ovdje radilo o ciljanom uništavanju znanstvenog, kulturnog, vjerskog i nacionalnog identiteta širokobrijeških franjevaca a time i mjesnog hrvatskog stanovništva Širokog Brijega.

Što Vas je potaknulo da se bavite tom problematikom?

Dva su ključna razloga. Prvi je privatno-obiteljske prirode jer dolazim iz loze Mandića s Ciganskog brda na Širokom Brijegu kojoj pripadaju ubijeni fra Nevinko Mandić i jedan od najznačajnijih hrvatskih franjevaca u drugoj polovini 20. stoljeća fra Dominik Mandić. Drugi razlog je znanstveni, a riječ je o proučavanju japanske vojne doktrine poglavito u Drugom svjetskom ratu.

Diplomirao sam na temi „Kamikaze – japanske specijalne postrojbe u ratu na Pacifiku 1941.-1945.“ Studiozno sam proučavao doktrinu dobrovoljne smrti koja uključuje položiti život za Domovinu, odnosno japanskog cara. Istraživanje me vodilo do kršćanstva i mučeništva, odnosno do pobijenih hercegovačkih franjevaca koje proučavam od 2010. godine. Želim zahvaliti gospodinu Ivanu Zlopaši, pukovniku HVO-a u miru, koji mi je mnogo pomogao u izučavanju i razumijevanju vojne povijesti Drugog svjetskog i Domovinskog rata.

Zatim, vicepostulator fra Miljenko Stojić je prvi koji je ovu tematiku podigao na višu razinu u javnom prostoru jer marljivo radi na prikupljanju arhivskih izvora, istraživanju i saslušavanju svjedoka te dokumentiranju podataka vezanih za otkrivanje istine o pobijenim hercegovačkim franjevcima. Ovim putem mu želim izraziti zahvalnost jer mi je mnogo pomogao na način da mi je omogućio uvid u dio Pismohrane Vicepostulature što mi je znatno omogućilo objavljivanje navedene monografije.

Stavljajući u crkveno-pravne okvire, jesu ti ljudi nevini i kad se može očekivati proglašenje “širokobrijeških mučenika”?

Smatram da su hercegovački franjevci ubijeni nedužni, a pitanje postupka mučeništva prepustio bih Katoličkoj crkvi. Mogu samo reći da su mi mnogi pobijeni franjevci osobni uzor, a prije svega mislim na provincijala fra Lea Petrovića koji je živio po franjevačkom geslu ”Mir i dobro”.

Pričekajmo odgovor Katoličke crkve po pitanju okončanja postupka mučeništva na kojem vicepostulator fra Miljenko Stojić marljivo, precizno i ustrajno radi.

(www.jabuka.tv)
63 komentara

  • Knjiga se može kupiti u župnom uredu 50km ccc, po skromno cijeni.
   Evo nema Tita, partizana ni Srba.
   Ostali samo izdajnicima.
   Hoće li ko pisati o kockarnicana, reketu pljačkama naroda… Još malo svaka kuća će na ulazu imati aparate za klađenje i bingo.
   Ovo je gore od onog šta je Hitler radio, samo na podmukao način, penzija 300 km, socijalna pomoć 50km,plaće 600km u viku i radi se 10h dnevno i tako dalje.a ovi si pune đepove i uživaju.
   I financiraju prošlost, a sirotinja nek gladuje.
   Lijanovići su opljačkali pola Hercegovine, ljudi su bez radnog staža ostali i sve ostalo da ne nabrajam.
   Žašto ovaj momak ne piše o sadašnjosti i te svari ne rješava?
   Zna li ko odgovor? To niko neće da istražuje.
   Tuga

 • Komunisti su pokazali u Sovjetskom Savezu odmah iza prvog svjetskog rata pa onda u Španjolskoj i Portugalu da im je cilj potpuna likvidacija kršćanske a posebno katoličke crkve. U Španjolsku su poslali međunarodne odrede među kojima je bilo puno jugoslavenskih komunista, takozvanih španskih boraca, kojima smo svi plaćali penzije.

 • Dolaze dani otkrivenja. Maske su pale. Bravo za izvrsnost i bravo za znanstveni rad

  • maske su pale. komunisti nisu ljudi. Srbi imaju sansi da se izvuku. muslimani takoder ne zele u redu. svi oni rade zlo i prave se blesavi. znaju ali se prave ludi. to im je opstanak ali ce im se taj manipulantski opstanak, tj. nacin za opstanak ukloniti te ce se morati osloniti na onoga kojega su prikovali na cetri strane. crveni su pacjenti oni samo poticu zlo. partizanska djeca takoder gledaju sto je u tudjem loncu. i sve udavace za partizane kasnije budu iste jer zive sa tim sotonama te poprime sve toksicne radioaktivnosti i ponasanja. pored njih i plasticno cvijece je unisteno. a vi se udajite za komunisticku djecu. dobri su oni. jesi jer su pusteni iz ludnice. a sto se tice Srba takoder su propali i snositi ce posljedice kao i turci i svi ostali muslimani jer su jednaki. uradili su etikete sebi koje ce nositi dugo dugo dugo dugo. isli su na Hrvate. najebali su 300 %. komunisticke zene su vjestice. takoder su kao i muslimani vjesti i ljubazni samo u laganju. to su pacjenti kojima ne terba uopce davati mjesta u politici jer samo trose budzet. ne vole Hrvate jer su normalni ljudi. jer postoji mogucnost da bi mogli stvoriti Kristov svijet. dosli su ih dirati svi redom. stoga ce jesi govana dugo dugo. dugo dugo poput 13 vijekova

  • Toliko ljudi mu došlo na sprovod. Stavio prida se zlo da radi. Otac ih jebo sve sto su mu bili na sprovodu također i one koji govore da je u komunizmu bilo bolje. Nije je znamo sto stoji iza tih komunističkih ljudi. Ispod njihovih ljubaznih i propalih maski

 • Zato je jedina prava stvar Ilustracija. Istina na vidjelo. Istaknuti vrh HDZ u RH i u BiH sve istaknuti clanovi, rukovodioci SKJ… Zato nam i jeste ovako… Sve vode teske komunjare, udbasi njihova djeca i rodbina. Oni kontroliraju vlast, drzavna poduzeca, privatni kapital… Jaci su nego osamdesetih…

  • oni su se razotkrili sa Bleiburgom. to su propali umovi. i djecu uce i svrcu tome. to su idioti prvoklasni bolesni. nikakvu oni teskocu u zivotu nisu prosli. to su nepoteni neradnici koji se samo pretvaraju i obmanjuju.

 • Tito je bio diktator i zmločinac.
  Danas se u BiH manipulira Titom protiv Hrvata i njihovih prava u BiH.
  Predsjedništvo BiH ima nelegitimnog predstavnika Hrvata koji drži u inat Hrvatima Titovu sliku u sbom uredu.
  Predsjedništvo BiH nalaui se u ulici kojs mosi naziv zločinca Tita.
  Hrvati to moraju trpiti.

  • on je se uliziva muslimanima radi glasova. ostavio im ogradu. Bosnu. jer kada se napuni glasat ce za njega. za manijaka bolesnog uma. jer kada prime glasove ima ih vise onda ima vlat ponovno. to su vraziji posli. a muslimani su isto idioti. to su sve protivnici ovoga planeta i svijeta. osvajaci. sa macetama. Diva ih pozdravlja. ala ala. dzihad. sto? Europa ih sada ceka rasorenih nogu? otac vas hebo. da vas jebo. komunjare sve okrecu u svoju korist i sve zavadaju. to su idioti. kameleoni. neljudi. svi oni svjesno rade zlo ali se prave blesavi. znaju ali se prave blesavi. to su neljudi. + srbi + maosni i ostali. i da je taj islam u redu mi ne bi imali nikakvih problema. a o komunizmu u godini 2021 da ne govorim. komunisti su sramota za covjecanstvo. to su neljudi. majka ih podupire jos u kuci. kao i babo ove. miluje ih kada urade kako zlo. oni rade zlo svjesno i smiju se. to su idioti prve klase.

 • Za kaj brišete komentare zavrime tita je bilo bolje za narod a ovi pokradoše sve i hadeze a i fratri neznase koje veći lopov

  • Ne laži, nije za narod bilo bolje, narod je bježao preko granice. Bolje je bilo za partizane, četnike i njihovu djecu.

   • sta ce ti biti bolje. jadni ste vi sto ne znate u ovoj minuti tko su komunisti, muslimani i danasnji (ne svi) Srbi, te masoni i slicni. pored kakvi ste stajali. neki se cak i vjencali. bili. ili jos su s njima. goli otok je Titina najdraza destinacija. isao je cesto tamo u blindiranom. ebo vas otac poremecene. glumci bolesni.

  • Jure,možda je tebi bilo bolje, al većini nije, ta većina je šutila, mučila se i radila.
   Ne daj Bože da se ponovi život za vrime zločinca, zatvaranje, ubijanje, neimaština, nestašica …..
   Nismo smili ništa pisati ni pričati o tome pa se prividno činilo da je bolje

 • Tito je zločinac, ali u inat Hrvata Komšić drži Titovu sliku u uredu predsjedništva, Bošnjaci u inat Hrvata ne mjenjaju ulicu po Titovu imenu

 • Bravo za gosp. Mandića , ozbiljno se dotakao teme koju treba do kraja razjasniti, ne da bih se dijelili na jedne ili druge nego radi istine o nepravdi koja je ciljano nanošena ovom kraju i narodu.

 • Ok to je zlocin veliki tu nema opravdanja, ali ko spominje hercegovce koji su nestali u 2 svjetskom ratu medju njima i moj stric koji je ko dite otisa u slavoniju (fra didak buntic ) vratio se vamo za rata i poginio ni kosti se nezna disu , zali Boze sirotinje uvik strada i nitko je nezali .

  • oni nama zlocine rade od prve hrvatske drzave. nikoga ne mrzim. ali nitko nije od njih u redu. dosli su na tudji terotorij i ugnjetavaju. svi koji nisu Hrvati i koji ne zele Krista. glumci i spodobe koje se pretvaraju. probali su vec koliko protiv njega ali ga nisu mogli unistiti. pobubijali su toliko ljudi. mrze Hrvate. to su ojebine koje trebaju sve to platiti i vratiti nama. te se ispricati.

 • Hrvati u BiH su preživjeli i Tita i komunizam i Turke ali neće HDZ. Mandiću, radije napiši nešto o tome

 • Mozemo ispitivati proslost koliko hocemo ,al bolje bi bilo da se vise posvetimo sadasnjosti..Sada su na vlasti vecinom sinovi i unuci tih…Tko ih je doveo da oni budu…Mi ljudi moji…Previse imamo kukolja… Zapitajte se zasto glasate za njih pa se pogledajte u odledalo..Ako se ne posramite…znaci da si isti kao i oni…Sve je do nas…

 • Ima dobro sjecanje pa napisi i nesto o kradezeu i pojedinim zlocincim u toj partiji koliko su genocida napravili nad svojim narodom

 • Rodna kuća fra Dominika Mandića i fra Nevenka Mandića kažete da se nalaze na Ciganjskom Brdu u kakvom su stanju sada i mogu li se renovirati da nebi pale u zaborav.Mislim da opet vi možete inicirati i pronaći način da se renoviraju .

  • tito je bio primjer sotoniste. covjeka iz kulta. tipican zlobnik. koji je od svakoga vraga. koji ce ze zbosti i otici. nemoral. neljudtsvo. sve osobine oni imaju. takvi su i ostali. samo glume. ucio otac crvenko i majka partizanka.

 • Mnogi hercegovci su se dobro ,, odužili ,,titu a sada se sminkamo.Da je lustracija provedena ,frcale bi iskre na sve strane,

 • di ces ti doci i dirati tudje ljude i njima pisati njihovu povijest prcio te otac kurvo komunisticka. balijska i srpska. zajedno sa bracom masonima i ostalim antikristima. prcio vas otac sve redom.

 • oni jesu zaista pacjenti. nije to uvreda. to su bolesni ljudi. bolesni zlobom. komunizam je sotonizam. sotonisti su bolji ljudi. a islam da ne govorim. tuga.

 • – Hrvati su Hrvati.
  – Hrvati nisu slavenski narod.
  – Dobili su zemlju bez krvi.
  – Srbi su zasli namjerno da uniste prvu Hrvatsku.
  – Motiv za zlo je bio jal. ( i idiotizam).
  – Oni (Srbi) su osnovali srednjovjekovnu Bosnu. (jer sve moze samo da nije Hrvatska).

  poslje su dosli ovi orijentalni da ugnjetavaju i zajebavaju. svi oni ugnjetavaju nas vec stoljecima stoga im hebem mater svima. svaki dan kada se probude da im je to na pameti. i ako zele rat neka tuku glavom u kamen. ili se zele ispricati te po napustiti teritorij, a ne moraju. zajedno sa komunistima mogu u svoju drzavu. a ne moraju.

 • komunisti danas imaju mnoga hrvatska prezimena. oni uopce nisu Hrvati. samo maska. to su NEljudi koji su dosli iz crvene prasine i slicne sikane na nas da nas razaraju. mnogi su pod hrvatskim prezimenima. uzeli ih lazno. radi opstanka. radi daljne zlobe. i danas su dobri radi buducnosti. svi koji su komunisticki nastrojeni – to nisu Hrvati. to su bolesni ljudi kojima treba oduzeti svaku vlast. sa vama upravljaju vjerovali ili ne dokazano ili neodkazano sa vama upravljaju mentalno poremeceni ljudi. ako je nedokaznano dokazati ce se. a ja to ovdje potvrdjujem. njihova bolest je zlo i kameleonizam. oni nisu samo neprijatelji nama Hrvatima koje gnjave vec koliko, oni su neprijatelji cijeloga svijeta i kugle. jedno pricaju a drugo rade. komunizam treba zabraniti. fasizma nema. oni samo lazu. fikcijama obmanjuju. vecernji list je obmana. novine dok mi vidimo u stvarnosti kako je. to su propali ljudi kojima treba stati u kraj.

  • Hrvoje,knjigu prodaj Dalmaciji i otocima,jer oni misle isto kao 45 god!Prosvjetli ih!Ali Hrvoje skupljaju podatke od 90 ih do danas,bojim se da su slične metode!!!I danas komunisti vladaju,i primjenjuju samo modernije metode?!

   • komunisti ne mogu i nece nikada biti moderni. propali su vec prije osnutka komunizma. jer nista dobro nisu donijeli osim suza tudjih.

 • Ko o čemu vi opet o Titu🤣da pukneš od smijeha… Ne mogu vjerovati kako vam to ne dosadi ili ste stvarno toliko jadni zatupljeni da se time bacite sta je bilo ima 100 godina a ne vidite sta nam sada rade. Nepismeno-korumpiranio društvo koje se svakodnevno predstavljaju kao HRVATI-USTAŠE, VJERNICI (DAROVATELJI CRKVE), OBITELJSKI LJUDI koji imaju po par ljubavnica i djece sa strane i tako oduzimajući novac nama NARODU svakodnevno se slade. Djeci vam uzalud zavrsavat fakultete neće ih primit nigdje bez kuverte, eventualno ako ima dobru sisu ili guzicu i da je zensko kod nekih manijaka mogu proc. Dileri nam truju mlade i sve se to dobro zna ali sto i prijavljivat kad u podne ti jadnici su pokraj policije skloni prodavati drogu kao Tik-tak. Abortus je kao grijeh samo nedjeljom na sat vremena a ostalim danima nije dok se ide abortirat po Splitu, Zagrebu (da se ne pročuje). Komšić nam smeta ali zato nam je Draganče puno bolji izbor hebo nas on i neka hebe kad smo mutavi. On i njegovi ljudi su ovo i napravili isto kao i Bosnjacima Izetbegovic. Glup i pokvaren narod smo mi koji ne vidi dalje od nosa ali spremni i preko leševa preć za svoju korist. Ali sve je to Tito kriv!!! 😉

  • Pa Tito jes najkrivlji. Nije riješio nijedan problem a napravio je drugih sto. I ovaj zadnji rat imali smo njegovom zaslugom. Uveo je komunizam koji smo opet morali vratit u truli kapitalizam. Zavađao je narode umjesto da ih miri. Itd.

 • Tito je među najvecim zlocincima ali odgovornost imaju i Englezi jer su izrucili Hrvate na klanje srp č adi iako su znali da ce ih sve ubiti. Zato je Tudman trebao dati ubiti sve srbe koji su terorizirali Hrvatsku 91 pa bi se rijesili i nase gamadi koja je bez Boga i zeli samo neka je nešto kontra. Isto tako su Nizozemci odgovorni sto su srpcad pobili muslimane u Srebrenicu. Sve to smutljivci europski”ropski” rade zbog interesa odrzavanja nekakve sugoslavije. A ti Jure partzanino i slicni tebi , neuki,koji su samo znali otimati tuđu teško stecenu imovinu i ubijati svog susjeda ako je bio pametniji od njih, upitaj svoje di su ljudi Hrvati koje su pobili, kojom metodom zlocinca Tita su ih ubili, i di su jame da dostojno sahranimo te ljude. Samo na Bilima, na groblju mira, dosli se do imena 50 tisuca ljudi sa ppdrucja danasnje BIH kojima podizemo križeve, mi njihova rodbina, valjda su barem toliko zaslužili, braneći Hrvatsku. Vidis da je taj zločin prenesen i na tebe, nemaš mira niti će ga imati itko tvoj dok ne budete ponizno trazili oprost od hrvatskog naroda, dok ne platite misu za žrtve povampirenih sotonista= titoista= komunista. Znala je gamad kažu, ako ne pobijemo te Hrvate, bit će prijetnja opstanku kugo slavije. Prokleti bili oni koji su je stvorili kao i njihovi potomci dok se ne ispricaju i zatraze oprost. Nećete imati mir u obitelji, stalno ce vas progoniti duše nevino ubijenih. Pletenice iz jama vas proklinju, djeca iz utroba majki koje ste ubili vas nece pustiti, djeca koja su ostala bez oba roditelja,pusta mladost 18 do 20 godina. Isto bi se dogodilo da su srbi pobjedili i 91. 91.=41., sve kote napada srpske vojske, sve isto, samo 91 sve zabiljezeno kamerama pa opet pokusavaju poreći borbu Hrvata za opstanak.

 • Mi smo narod kome je Tito nametnuo “istinu” da mi posebno novinari većina još i dan danas ne skrećemo s puta zločinca Tita. ….. Tito je proglasio Antu Pavelića za zločinca da bi prikrio svoje zločine. Imi većina posebno novinari držimo se čvrsto Titove “istine”.

 • Tito i njegovi radikalni komunisti su generacijama poremetili pravilno vrednovanje istine. Po Titu i komunistima ustaše i Pavelić su krivi za sve, a oni kao pošteni…i dan danas ta “istina” kruži BiH.

 • Zasto brisete istinitu objavu,pristrani ste.
  Da godinama je izlazio godisnjak u Sarajevu katolicki kalendar
  Titova slika na prvoj stranici .lustracija.

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.