Komšić u UN-u kritizirao ponašanje susjednih država prema BiH

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić održao je govor na 74. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

U njemu je istaknuo da Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi regionalnim naporima na jačanju sigurnosti u regiji i da je u tom pogledu pouzdan, ozbiljan i odlučan partner Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji i NATO savezu.

Obraćanje Komšića prenosimo u cijelosti:

Gospodine predsjedniče,

gospodine generalni sekretaru,

ekselencije,

dame i gospodo!

Dozvolite mi, prije svega, da Vama, gospodine predsjedniče Muhamed-Banda, čestitam na izboru za predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao i da iskoristim priliku da se zahvalim gospođi Mariji Fernandi Espinoza Garsiji prethodnoj predsjedavajućoj Generalne skupštine.

Također, želio bih istaknuzi važnost aktualnog trenutka, kada u veoma složenim političkim, a rekao bih i geopolitičkim okolnostima, naredne godine dočekujemo obilježavanje 75. godišnjice od osnivanja Ujedinjenih naroda, koje su u proteklom vremenu bile suočene sa brojnim izazovima. Zato smatram da su zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih narodaa, oduvijek bila prilika da se lideri država okupe na jednom mjestu, kako bi zajednički razmijenili mišljenja i stavove o situaciji u svijetu, a posebno kako bi pokušali da pronađu optimalna rješenja za suvremene globalne izazove i probleme.

U tom pogledu, Ujedinjene nacije su se i u 2019. godini suočavale sa eskalacijom sukoba u različitim područjima, sa vidnom migrantskom i izbjegličkim krizom, zatim terorizmom i nasilnim ekstremizmom, kao i drugim pojavnim oblicima nasilja, kojeg provode različite ekstremne grupe. Isto tako, suočili smo se i sa pitanjem implementacije Аgende za održivi ekonomski rast kao i održivi razvoj o čemu ćemo razgovarati i na ovome zasjedanju.

Ujedinjeni narodi ustanovili su Politički forum na visokom nivou о održivom razvoju na kome politički lideri usuglašavaju preporuke po pitanjima održivog razvoja. Оvоgodišnje zasjedanje Foruma održano je u lipnju 2019. godine, gdje je moja država Bosna i Hercegovina, po prvi put predstavila dоbrоvоljni nacionalni izvještaj (Vоluntary Natiоnal Review – VNR) kao dio monitoringa realizacije ciljeva održivog razvoja u zemlji i time razmijenila svoja iskustva u okviru ubrzanja implementacije “Agende 2030.” 

Prihvaćanjem “Agende 2030” Bosna i Hercegovina se obvezala da će pokrenuti proces sistematskog praćenja i nadzora nad provođenjem ovog globalnog programa koji objedinjava socijalne, ekonomske i ekološke dimenzije razvoja. Bosna i Hercegovina zastupa stav da je za uspješnu primjenu “Agende 2030” potrebno postići dogovor о predvidivom, koherentnom i dovoljnom financiranju za postizanje održivih razvojnih ciljeva.

Iz tih razloga, smatramo da bi se realizacijom ciljeva “Agende 2030” trebalo snažnije i kvalitetnije doprinijeti iskorjenjivanju siromaštva, smanjivanju gladi u svijetu, zaštiti čovjekove okoline i suočavanju sa primjetnim klimatskim prоmjenama. Program održivog razvoja Ujedinjenih naroda i njegova transformacijska priroda, u Bosni i Hercegovini se doživljava kao prilika i poluga za promjene s ciljem sveobuhvatnog unapređenja socijalnih, ekonomskih i ekoloških aspekata života stanovništva. Zato izražavamo nadu da će se Pregled aktivnosti na implementaciji “Agende 2030” za održivi razvoj okončati u Bosni i Hercegovini do kraja 2019. godine, kako bi bio podnesen na Političkom forumu na visokom nivou koji će se održati u narednim godinama.

Bosna i Hercegovina smatra da sadašnje vrijeme nudi posebnu priliku za promjenu tijeka razvoja na način da kreiramo samoodrživ ambijent koji će biti na dobrobit svih. Za Bosnu i Hercegovinu velika je čast što je kao suverena zemlja dijelom ove transformacijske Agende, odnosno naš doprinos daćemo kao član svjetske ovitelji zemalja. Uspješna suradnja sa Ujedinjenim narodima daje nam podstrek za proces realiziranja “Agende 2030” koja na taj način predstavlja priliku za Bosnu i Hercegovinu da sa ostalim članicama Ujedinjenih naroda podijelimo vlastito iskustvo, naučene lekcije, ali i izazove i prakse о važnim životnim pitanjima, te u tom pogledu doprinesemo jačanju međunarodne suradnje.

Aktivnosti u vezi sa procesom euro-atlantskih integracija u Bosni i Hercegovini, kao i usklađivanje bosanskohercegovačkog društveno-političkog sustava s pravnom stečevinom Еuropske unije nalaze se u centru političkih događanja u Bosni i Hercegovini, jer je zemlja opredijeljena da nastavi sa aktivnostima na stabilizaciji prilika i ubrzavanju započetih reformskih procesa. U Mišljenju Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, izvršena je veoma precizna evidencija svih potrebnih reformi, kao što su one reforme u kojima se zahtijeva izbacivanje i poništavanije postojeće sistemske diskriminacije građana moje zemlje, što je, nažalost, utvrđeno u određenim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine ali isto tako i u odredbama različitih zakonskih akata, u čemu će Bosna i Hercegovina morati proći proces sazrijevanja kako bi došla na takav politički nivo da se takve, neophodne reforme mogu provesti bez većih društveno-političkih naprezanja.

Osim toga, Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi regionalnim naporima na jačanju sigurnosti u regiji. U tome pogledu, želim vas uvjeriti da je Bosna i Hercegovina pouzdan, ozbiljan i odlučan partner Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji i NATO savezu. Posebno smo odlučni u jačanju europskog sigurnosnog prostora, opredjeljeni smo čvrsto prema borbi protiv organiziranoga kriminala, borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, ilegalne migracije, kao i prema sigurnosti državnih granica u smislu upravljanja migracijama. Kada se radi о međunarodnim izazovima savremenog doba, Bosna i Hercegovina posebno ističe privrženost globalnim naporima u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.

Uz unutarnje reforme Bosna i Hercegovina se fokusira i na jačanje regionalne suradnje, posebno kada se radi о infrastrukturnim projektima i to u sektoru komunikacija, transporta i energije. Na međunarodnom planu, Bosna i Hercegovina je aktivna u okviru Ujedinjenih naroda, te organizacija poput OSCE-a, Vijeća Еurоpe, CEFTA-e, kao i u okviru drugih različitih regionalnih inicijativa. Želimo naglasiti da je Bosna i Hercegovina u prethodnom periodu imala zapaženo i aktivno predsjedavanje regionalnom inicijativom SЕЕCP i MАRRI, gdje je uložila dodatni napor i dala aktivni impuls regionalnom pristupu suočavanja sa aktualnim izazovima.

Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i naših susjednih država nalaze se u samom vrhu prioriteta vanjske politike, na osnovnu čega bi trebalo proizaći stalno unapređenje suradnje, na temeljima zajedničkog interesa i načela ravnopravnosti, uzajamnog uvažavanja i poštivanja državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Iz navedenog dalo bi se zaključiti da su odnosi Bosne i Hercegovine sa susjednim državama dоbri i intenzivni, međutim, radi partikularnih politika naših susjeda, povremeno smo svjedoci njihovim aktivnostima za ostvarivanje njihovih političkih interesa unutar Bosne i Hercegovine, čime se unosi nemir i proizvodi određena destabilizacija u mojoj zemlji, što nije dobro, niti doprinosi razvijanju željenih međusobnih dobrosusjedskih odnosa.

Ujedinjeni narodi snose primarnu odgovornost za svjetski mir i sigurnost. Ne treba gubiti iz vida interaktivnu međuzavisnost i kompleksnost odnosa između mira i sigurnosti, razvoja i suradnje, posebno zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. S rastućim brojem konflikta koji postaju sve kompleksniji svjesni smo da se Ujedinjene nacije susreću sa brojnim izazovima, posebno na afričkom kontinentu i Bliskom istoku. U cilju iznalažena adekvatnog rješenja za brojne krize, Bosna i Hercegovina podržava napore Ujedinjenih naroda da osnaži sektor za preventivnu diplomaciju u okviru odjela za politička pitanja. Posebno je važno da se svi sporovi rješavaju na miroljubiv način, kako to kaže član 33. Povelje Ujedinjenih nacija, u kojem se izričito zahtijeva rješavanja sporova miroljubivim putem i sa dobrom voljom za njihovo rješavanje. Naravno, podrška takvom miroljubivom rješavanju različitih međudržavnih sporova su i rezolucije Ujedinjenih naroda, kao i rezolucije Vijeća sigurnosti.

Bosna i Hercegovina kontinuirano prati ove pojave i u skladu sa svojim mogućnostima, jača kapacitete u borbi protiv terorizma, međunarodnog kriminala i borbi protiv proizvodnje i trgovine drogama, kao i prisutne trgovine ljudima u okviru migracijskih kretanja. Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje nasilni ekstremizam i terorizam u svim oblicima, te smatra da su, bez obzira na njihov oblik, motivaciju i počinioce, sva djela ekstremizma i terorizma zločinačka i neopravdana. Bosna i Hercegovina se zalaže za punu implementaciju svih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koje za cilj imaju da se osobe koje sudjeluju u financiranju, planiranju, pripremi ili izvršenju terorističkih djela dovedu pred lice pravde.

Imajući u vidu da su sigurnost i održiv razvoj u direktnoj korelaciji, kao i da Ujedinjeni narodi imaju centralnu ulogu u procesu izgradnje mira i stvaranja osnovnih uslova za razvoj post-konfliktnih društava, želim posebno istaknuti da Bosna i Hercegovina podržava aktivnosti Ujedinjenih naroda na neposrednom angažiranju u pružanju pomoći za stabilizaciju post-konfliktnih društava putem izgradnje i jačanja institucija, posebno onih u oblasti vladavine prava, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, sigurnosti, reintegracije i procesima pomirenja.

Željko Komšić

Bosna i Hercegovina izražava zabrinutosti zbog neprekidne eskalacije nasilja u svijetu, posebna na području Bliskog istoka, te koristim ovu priliku da pozovemo na prekid borbenih aktivnosti i iznalažene rješenja mirnim putem. Bosna i Hercegovina je principijelnog stava da su zaštita civila, poštivanje ljudskih prava i humanitarnog prava neophodan prioritet u međunarodnim odnosima.

Vanjska politika Bosne i Hercegovine usmjerena je u pravcu očuvanja i unapređenja trajnog mira i sigurnosti u svim dijelovima svijeta. U međunarodnim odnosima, aktivnosti Bosne i Hercegovine zasnivaju se na principima koji su sadržani u Povelji Ujedinjenih naroda, Završnom aktu iz Helsinkija i ostalim dokumentima Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi, te na općeprihvaćenim principima međunarodnog prava. Bosna i Hercegovina je ratificirala ili sukcesijom preuzela najznačajnije međunarodne dokumente iz ove oblasti i spremna je, u cilju efikasne borbe protiv širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovu primjenu, na punu saradnju sa drugim zemljama, kako u okviru relevantnih multilateralnih organizacija i inicijativa, tako i na bilateralnom planu.

Bosna i Hercegovina, također, zastupa sve opće stavove koji idu u pravcu zalaganja i podržavana svih realnih i djelotvornih ideja koje će voditi krajnjem cilju, a to je svijet bez nuklearnog naoružanja.

U skladu s obvezama koje potječu iz odredbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 1540, a u vezi sa sprečavanjem širenja оružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje, Bosna i Hercegovina je usmjerena na ispunjavanje obaveza s težištem na jačanju dijaloga i suradnje о neširenju naоružanja za masovno uništavanje, a u tom pogledu i na različite vidove regionalne suradnje.

Bosna i Hercegovina se izričito protivi pružanju bilo kakve podrške nedržavnim akterima i entitetima koji pokušavaju da razviju, pribave, proizvedu, posjeduju, transportiraju, prenose ili koriste nuklearno, kemijsko ili biološko оružje i sredstva za njihovo prenošenje. Osim toga, aktivno i direktno dajemo svoj doprinos mirovnim misijama Ujedinjenih naroda, jednoj od najvidljivijih komponenti Ujedinjenih nacija. Kao suverena zemlja, kоja pridaje posebnu važnost mirovnim misijama, Bosna i Hercegovina svoje sudjelovanje i posvećenost održanju mira najbolje iskazuje sudjelovanjem u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija i NATO saveza. Bosna i Hercegovina pozdravlja opredijeljenost Ujedinjenih naroda  prema podršci sudjelovanju žena u mirovnim misijama i sa posebnim zadovoljstvom želim istaknuti da smo jedna od rijetkih zemalja koja već duži period ispunjava zacrtane ciljeve, odnosno da u mirovnim misijama ima sudjelovanje preko 20% žena.

Posebno želim istaknuti, da je Sporazum о suzbijanju seksualne eksploatacije i zlostavljanja potpisan 10. siječnja 2019. godine između Ujedinjenih naroda i Bosne i Hercegovine, čime se moja zemlja obavezala da će držati odgovornim svakog svog pripadnika, bilo da se radi о civilnom ili uniformiranom personalu, za sve oblike seksualne eksploatacije i zlostavljanje u mirovnim ili drugim humanitarnim operacijama Ujedinjenih naroda , uključujući i podršku politici nulte tolerancije prema ovoj vrsti devijantnog ponašanja.

Međunarodni pravni okvir je početna točka za ostvarenje prava djeteta, a Međunarodna konvencija o pravu djeteta predstavlja osnovni instrument u cilju određivana zakonskog okvira i politike zemalja ugovornih strana Konvencije, a koji se fokusiraju na rješavanje pitanja prava djeteta. Program za suradnju UNICЕF-a i Bosne i Hercegovine za period 2015 – 2019. godine je posebno važan jer dodatno doprinosi implementaciji Konvencije о pravima djeteta, Konvencije о eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Konvencije о pravima osoba sa invaliditetom te ostvarivanje Razvojne agende za period poslije 2015. godine.

Rasna diskriminacija, kao i drugi oblici diskriminacije nedovoljno su uređeni Ustavom Bosne i Hercegovine iako su ove devijantne pojave spomenute kroz nekoliko obilježja kaznenih djela u okviru kaznenog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, kao i nižih razina vlasti, što jasno izražava opredjeljenje vlasti u Bosni i Hercegovini za poštivanje ljudskih prava svih građana koji u njoj žive kao i stalno nastanjenih stranaca ili stranaca kojim je odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine uz uvažavanje svih principa međusobne tolerancije. Međutim, kao što sam ranije rekao, u Ustavu Bosne i Hercegovine ostale su pojedine odredbe o postojanju sustavne diskriminacije što je utvrđeno u četiri presude Europskog suda za ljudska prava iz Strazbura u predmetima Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku, kao i u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Iz tih razloga, Bosna i Hercegovina mora osigurati ustavne reforme, kao i reforme različitih zakona, kojima se mora ispuniti europski standard, a to je jednakopravnost svih građana Bosne i Hercegovine u svim aspektima života. Za tako nešto biće potrebno postići suglasnost domaćih političkih aktera, čime bi se otklonile prepreke za nastavak integracijskog procesa prema Europskoj uniji.

U oblasti koja se odnosi na trgovinu ljudskim bićima, sveobuhvatni i multidisciplinarni Akciojski plan za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2016. do 2019. godine usmjeren je na unapređenje sistema za podršku borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Ovaj plan ćemo dodatno modernizirati i pripremiti novi za naredni period.

Vladavina prava i međunarodno pravo čvrsto su utemeljeni u odredbama Povelje Ujedinjenih nacija, što je sami temelj ove organizacije. Bosna i Hercegovina posvećena je aktivnostima za unapređenje vladavine prava na svim razinama– državnom, regionalnom i međunarodnom, odnosno čvrsto je opredijeljena u pravcu davanja svog doprinosa za izgradnju, jačanje i puno poštivanje normi međunarodnog prava, uključujući ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo. Zato vas želim uvjeriti, da je Bosna i Hercegovina opredjeljena prema poštivanju međunarodnih obaveza što je veoma važno za ostvarivanje našeg doprinosa sveobuhvatnom razvoju, očuvanju i održavanju mira, te unapređenju ljudskih prava, temeljnih sloboda i podsticanju održivog razvoja.

Bosna i Hercegovina ostvaruje punu suradnju sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za kaznene sudove, koji je preuzeo funkcije od Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, uključujući sudske funkcije, izvršenje sankcija, relokaciju oslobođenih pojedinaca, zaštitu žrtava i svjedoka. Vlasti Bosne i Hercegovine ostaju pri opredjeljenju da sve osobe osumnjičene za ratne zločine na teritoriju bivše Jugoslavije, moraju biti izvedene pred lice pravde.

Bosna i Hercegovina, ovim putem, potvrđuje svoju opredijeljenost za nastavak pregovara о reformi Ujedinjenih nacija u skladu sa završnim dokumentom Svjetskog samita šefova država i vlada održanom u New Yorku 2005. godine. Reforma u sustavu Ujedinjenih naroda je neophodna, ali je takvu reformu potrebno provesti sa izuzetnom pažnjom, uz najširi konsenzus zemalja članica. Bosna i Hercegovina dijeli ocjenu da su zemlje u razvoju nedovoljno zastupljene u Vijeću sigurnosti, što bi bilo adekvatno mjesto da se čuju i razmatraju specifična pitanja i problemi zemalja u razvoju.

S obzirom na osjetljivost pitanja, Bosna i Hercegovina se zalaže za postizanje kompromisnog rješenja. Imajući u vidu da je broj istočnoevropskih zemalja više nego udvostručen, očekujemo da će reformirano Vijeće sigurnosti biti prošireno dodatnim mjestima za nestalne članice iz istočnoevropske grupe zemalja. Također, Bosna i Hercegovina daje podršku i većoj zastupljenosti afričkih zemalja, kao i malih i srednje razvijenih zemalja, uključujući male ostrvske zemlje.

 


12 komentara

 • Pa što bih ovaj komšić da niko ništa ne vidi a da on stvori mudžahedinsku državu e to ti neće svjet dopustit.Okani se toga.

 • Da je sve normalno oe nikada ne i mogao obratiti u UN. Zna se kako je izabran i tko ga birao. On nije hrv. clan presjednistva nego drugi bosnjacki clan. A to Dejton i Ustav BiH ne poznaju

  • I ti jedes govna naveliko, kao i tebi slicni, a vise od pola Širokog je takvih. Gadi mi se ovaj Komsic neopisivo, ali gadite mi se i vi ”U” stovatelji, ista ste vi sorta, potpuno ista, samo to ocito ne shvacate, jedni hrvatski ultranacionalisti, ili poput ovog Komsica bosnjacki ultranacionalisti, a u biti samo sramotite narod i jedni i drugi, ne pada mi na pamet braniti ”vas” samo zato sto igrom slucaja spadate u hrvatski nacionalni puk. Pun mi je kurton i jednih i drugih, mozete li raditi ikako na normalnom zivotu umjesto mrznje?

   • A tebi je pun kurton tvoga zivota ti ne mozes ni sam sa sobom.Obicno pravi udbaši okrivljuju druge da su udbaši.
    Fuj izrode Mrs u jazbinu.nemozes sam sebe da gledaš.jazo

 • Sve što je naveo je uredu, ali oni to ne poštivaju pa mi nije jasno na koga on misli kad govori o ljudskim pravima i pravima konstutivnih naroda u BiH.

 • bravo legendo,skutori mogu samo lajati zajedno sa cetaljima,znaju oni vrlo dobro da je nas skoro 60% u BiH,i da nemamo nikakve rezervne domovine,pa za ovu svi izginuti ako bude trebalo!

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.