Jednoglasno usvojen proračun Grada Širokog Brijega

Na 34. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je usvojen Proračun Grada Širokog Brijega u iznosu 9.313.900,00 KM. Proračun je obrazložio Mate Zadro pomoćnik gradonačelnika za financije.

Vijećnik HSP-a dr. Ante Starčević Marko Marušić predložio je amandman kojim se Udruga pripadnika postrojbe HVO-a ‘Ante Brune Bušića’ uvrštava u proračun. Amandman nije dobio potreban broj glasova.

Vijećnik HDZ-a BiH Josip Kožul predložio je Zaključak kojim se obvezuju proračunski korisnici dostaviti financijsko izvješće o utrošenim sredstvima. Zaključak je jednoglasno usvojen. Vijećnik Kožul je istaknuo nedovoljno ulaganje u ruralne mjesne zajednice, te da se sredstva koja budu raspodijeljena s viših razina vlasti dodijele ruralnim mjesnim zajednicama za održavanje cesta, vodovoda, škole…

Usvojena je i Odluka o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega za 2016. godinu kojom se utvrđuje način izvršavanja Proračuna Grada Širokog Brijega za 2016. godinu, upravljanje prihodima i izdacima, prioriteti plaćanja, izvješćivanje, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2015./2016. godini. Odluku je obrazložio Dalibor Markić pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i društvene djelatnosti. Grad Široki Brijeg u akademskoj 2015./2016. godini dodjeljuje 20 stipendija i to za sljedeća deficitarna zanimanja: po dvije stipendije za studije Logopedije, Fizike, Medicine, Defektologije, Strojarstva, Građevinarstva i Kemijske tehnologije, te po jednu stipendiju za studije Geodezije, Veterinarstva, Psihologije, Arhitekture, Šumarstva i Prehrambene tehnologije.

Natječaj za dodjelu stipendija bit će objavljen početkom sljedeće godine na službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega (www.sirokibrijeg.ba), oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega te u medijima.

Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića, kojom se dosadašnji naziv predškolske ustanove Dječji vrtić ”Pčelica Maja” mijenja u ”Trnoružica”.

Usvojeno je Rješenje o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora JKP Čistoća d. o. o. u sastavu Zdenko Mandić, Stanko Bazina i Borislav Čolak. Usvojeno je i Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za socijalni rad u sastavu Marija Mandić, Klaudija Skoko i Mirjana Ljubić.

Na samom kraju sjednice gradonačelnik Miro Kraljević zahvalio je vijećnicima na suradnji i izrazio zadovoljstvom radom Gradskog vijeća u tekućoj godini.

(www.jabuka.tv)

19 komentara

Komentiraj: