Istraživanje: Tko ima povjerenje u bh policiju?

Povjerenje u policiju u Bosni i Hercegovini doživjelo je značajan pad u odnosu na prošlu godinu, pokazuju rezultati istraživanja javnog mnijenja ”Stavovi građana o policiji”, koje je proveo Centar za sigurnosne studije (CSS).

”Najveći postotak ispitanika (61 posto) smatra da policija najmanje djeluje kao servis građana, a najviše kao sredstvo za zaštitu interesa političkih stranaka (30 posto). Mišljenja su da je jedan od najvećih problema u vezi s policijom preveliki utjecaj političara na rad policije”, kazao je na predstavljanju rezultata navedenog istraživanja potpredsjednik Centra za sigurnosne studije Armin Kržalić.

Najviše povjerenja u policiju imaju Bošnjaci, potom ostali, Srbi i Hrvati.

”Na osnovu regionalne rasprostranjenosti građani Posavske i Hercegbosanske županije iskazuju najviše nepovjerenje prema policiji (77 posto), zatim Brčko Distrikta (60), Tuzlanske (57), Srednjobosanske županije (55) i istočnog dijela Republike Srpske (51 posto)”, kaže Kržalić.

Dodaje da policiji najviše vjeruju građani Zeničko-dobojske (61) i Bosanskopodrinjske županije (60 posto). Povjerenje su iskazali i građani Zapadnohercegovačke županije i Kantona Sarajevo (53), te Hercegovačko-neretvanske županije (51 posto).

Bh. građani uvjereni su da je korupcija najviše rasprostranjena u prometnoj i graničnoj policiji, kao i među najbližim suradnicima ministara unutarnjih poslova.

Polovina građana izrazila je mišljenje da se izbor kandidata i zapošljavanje u policiji provodi na nepošten način putem prijateljskih ili rodbinskih veza. Generalno, građani u BiH nisu spremni prijaviti korupciju nadležnim organima.

Također, u okviru istraživanja ispitano je 12 institucija, prema čemu je utvrđeno da većina građana ne vjeruje institucijama, te njih 70 posto nema povjerenje u državni parlament, 65 posto u tužiteljstvo i 64 posto u sudstvo.

S druge strane najviše povjerenja građana uživaju institucije obrazovanja.

”Ovo istraživanje može jačati suradnju između javnog i privatnog sektora, odnosno nevladinog sektora, a sve radi povećanja stupnja povjerenja građana prema sigurnosnom sustavu države. Veći stupanj povjerenja u institucije sigurnosti jača društvenu koheziju a samim tim doprinosi boljem i jačem sigurnosnom ambijentu”, zaključio je profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Mirza Smajić.

Istraživanje, koje je u BiH proveo Centar za sigurnosne studije, urađeno je i u Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Uspoređujući rezultate projekt- istraživačica Mirela Hodović zaključila je kako najviše povjerenja u policiju imaju građani Kosova i Crne Gore, a najmanje BiH i Makedonije.

3 komentara

Komentiraj: