Inspektor će na licu mjesta moći zabraniti rad i zapečatiti radnju

Vlada Županije Sarajevo je na svojoj posljednjoj sjednici utvrdila Nacrt Zakona o inspekcijama, a koji će biti razmatrani na sjednici Skupštine Županije zakazanoj za 1. lipanj 2016. godine.

Ovim Zakonom utvrđuje se funkcionalno organiziranje inspekcija u okviru samostalnog tijela uprave, s izuzetkom pojedinih inspekcija koje su zbog prirode posla i funkcionalne povezanosti sa drugim organima uprave organizacijski ostale u odgovarajućim ministarstvima kao što su upravna inspekcija, inspekcija za sport, stambena inspekcija i sl.

Pojedina pitanja predloženim Nacrtom su uređena drugačije u odnosu na federalni Zakon o inspekcijama, a sve sa ciljem postizanja efikasnijeg i bržeg postupka inspekcijskog nadzora. Novine se posebno odnose na precizno definiranje preventivnog djelovanja inspektora, postupanje sa oduzetim predmetima ili robom kao i način dostave akata (pismena).

Za razliku do trenutno važećeg zakona, novi Zakon omogućava inspektoru da na licu mjesta zabrani rad subjektu nadzora i izvrši pečaćenje poslovnih prostorija ako obavlja djelatnost: bez odobrenja nadležnog organa, u suprotnosti sa odobrenjem nadležnog organa i ukoliko ne posjeduje dokumentaciju kojom potvrđuje da ispunjava minimalno-tehničke i druge uvjete za obavljanje odobrene djelatnosti.

Cilj ovakvog definiranja je efikasniji rad inspektora, čime bi se značajno doprinijelo suzbijanju učestale pojave rada bez odobrenja nadležnog organa. U odnosu na dosadašnje propise, subjektu nadzora su pored utvrđenih obaveza data i prava da aktivno sudjeluje u postupku inspekcijskog nadzora, te mu je ostavljena mogućnost davanja primjedbi na zapisnik kako tijekom inspekcijskog nadzora tako i u ostavljenom roku.

Ovakva definicija zakonske norme donesena je u cilju poštivanja Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Nacrtom Zakona je definirano da se odredbe ovog zakona primjenjuju u dijelu koji se odnosi na provođenje postupka inspekcijskog nadzora i na općinske i gradske inspekcije kao i županijske inspekcije organizirane u okviru organa uprave u Županiji Sarajevu.

Inspekcijske kontrole uposlenih i suzbijanje rada na crno te kontinuirane i pojačane kontrole izdavanja računa za prometovane usluge ili robe moraju biti u fokusu rada nadležnih inspekcija, stav je Vlade koja je zatražila od predlagača Zakona i inspektorata da se iznađe model gdje bi prilikom inspekcijskog pregleda bilo koje vrste, ta inspekcija bila nadležna da kontrolira i evidentira i radno-pravni status uposlenih u subjektu kontrole.

Na taj način bi, kako je zaključeno, svaki inspektor uz svoju namjensku kontrolu, bio u funkciji suzbijanja neprijavljivanja radnika i rada na crno u Županiji Sarajevo.

(Patria)


Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.