Grad Mostar odredio način kako će se ubuduće “obasjavati” objekti u vlasništvu grada

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine članka 43. Statuta Grada Mostara i članka 12. Odluke o utemeljenju Agencije “Stari grad” Gradonačelnik Grada Mostara donio je ODLUKU o načinu obasjavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara.

Ovom Odlukom utvrđuje se način obasjavanja objekata koji su u vlasništvu Grada Mostara, u komercijalne svrhe, a u cilju obilježavanja određenih datuma i događaja od značaja za Grad Mostar, državu Bosnu i Hercegovinu, te značajnih svjetskih događaja. Temeljem Odluke zahtjevi zainteresiranih pravnih osoba, domaćih i međunarodnih institucija, predstavništava pojedinih država i drugih osoba, za obasjavanje objekata koji su Odlukom Komisije za nacionalne spomenike od 8. srpnja 2004. godine proglašeni nacionalnim spomenikom BiH, podnose se Agenciji “Stari grad” Mostar.

Zaprimljeni zahtjevi se potom prosljeđuju Gradonačelniku Mostara na davanje prethodne pismene suglasnosti. Nakon dobivanja pismene suglasnosti, postupak obasjavanja objekata zainteresirane osobe izravno ugovaraju s isporučiteljom usluga, na vlastiti trošak, putem Agencije “Stari grad” Mostar.

Za ostale objekte u vlasništvu Grada Mostara, koji nisu u kategoriji nacionalnih spomenika, Gradonačelnik izdaje prethodnu pismenu suglasnost, na zahtjev odgovorne osobe institucije ili ustanove na kojoj će se vršiti obasjavanje objekta. Postupak obasjavanja za te objekte zainteresirane osobe izravno ugovaraju s isporučiteljom usluga na vlastiti trošak.

Za realizaciju ove Odluke zadužena je Agencija “Stari grad” Mostar, i odgovorne osobe ustanova i institucija kojima je Grad Mostar osnivač. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Mostara”, priopćeno je iz Gradske uprave Grada Mostara.

(www.jabuka.tv)

2 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.