Bunoza: Elektroprivreda je u 2013. godini ostvarila dobit od 68 milijuna

Javno poduzeće Elektroprivrede HZ HB dd. Mostar s velikim je očekivanjima i planovima ušla u 2014. godinu. S obzirom na ostvarene rezultate JP Elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar u prošloj godini i na činjenicu da je ostvaren najbolji financijski rezultat od svog osnutka razgovarali smo s Izvršnom direktoricom za ekonomske poslove Ivanom Bunozom.

Gospođo Bunoza, kako Vi komentirate poslovanje JP EP HZ HB d.d. Mostar u 2013. godini?

-JP “Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“d.d. Mostar je u 2013. godini rentabilno poslovalo i ostvarilo dobit u poslovanju. Dobit poslovne godine iznosila je 54.917.741 KM, a ostala sveobuhvatna dobit kao rezultat prenošenja dijela revalorizacijskih rezervi stalnih sredstava sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima iznosila je 13.379.338 KM, tako da ukupna sveobuhvatna dobit u 2013. godini iznosi 68.297.079 KM.

Gdje vidite ključ poslovnog uspjeha?

Ovako iznimnom poslovnom rezultatu osim izuzetno povoljne hidrološke situacije tijekom 2013. godine koja je uz visoku pogonsku spremnost svih naših hidroelektrana za rezultat imala znatno veću ostvarenu proizvodnju električne energije od proizvodnje u istom razdoblju 2012. godine,svakako je u velikoj mjeri pridonijela maksimalna angažiranost i stručan rad naših uposlenika, racionalno upravljanje i vođenje energetskog sustava, te dobra kontrola i smanjenje svih troškova poslovanja na koje se moglo utjecati.

Koliko to u brojkama iznosi?

Ukupni prihodi u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 418.989.353 KM i u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine, viši su za 9%. Ukupni rashodi iznosili su 364.071.612 KM što je u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine manje za 15,1 % .

Možemo li očekivati da će dio sredstava iz dobiti EP HZ HB podijeliti kroz donacije?

Konačnu odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština Društva. Uprava Društva je uputila prijedlog prema Skupštini da se iznos od 800.000 KM raspodjeli za donacije.

U protekloj godini ste podržali brojne sportske i kulturne manifestacije, ali i brojne humanitarne udruge.

JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar kao društveno odgovorno društvo ima obvezu pružati podršku sportskim, kulturnim, humanitarnim i drugim društveno korisnim projektima. Tako je u 2013. godini za sportska događanja izdvojeno 448.833,00 KM, kulturna 80.714,00 KM, te humanitarna 124.500,00 KM. Ovdje moram istaknuti kako se nismo ograničavali samo na podršku projektima koji su nam predloženi ili ponuđeni, već smo i aktivno inicirali, naročito kada su u pitanju humanitarni projekti, kao i projekti koji su kreirani da pomognu djeci i mladima u lakšem odrastanju i pravilnom razvoju i odgoju.

Na nedavnoj sjednici Vlada F BIH je podržala projekt izgradnje crpne hidroelektrane Vrilo u općini Tomislavgrad. Što možete kazati o tom projektu?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 102. sjednici održanoj 06.03.2014. godine utvrdila prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i projektu između KfW, Bosne I Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna dd Mostar te istu uputila u Parlament Federacije na usvajanje. Sporazum o zajmu i projektu se odnosi na realizaciju Projekta izgradnje Crpne hidroelektrane Vrilo. Iznos kreditnih sredstava za navedeni projekt je 100.000.000,00 EUR.Navedeni projekt je od iznimnog značaja kako za JP EP HZ HB d.d. Mostar, tako i za Hercegbosansku županiju jer se izgradnjom ovog objekta osigurava stabilnija opskrba potrošača te se otvaraju nova radna mjesta kako u izgradnji tako i eksploataciji elektrane. Na osnovu Projektne dokumentacije za izradu Idejnog projekta CHE Vrilo izrađenog od strane Elektroprojekt d.d. Zagreb CHE Vrilo, definirane su optimalne karakteristike elektrane. Planirana instalirana snaga iznosi 62 MW, a ukupna prosječna godišnja proizvodnja iznosi 190 GWh.

Jeste li zadovoljni suradnjom s EP BIH?

Što se tiče suradnje JP EP HZ HB d.d. Mostar sa JP EP BIH d.d. Sarajevo u pogledu dugoročnih ugovora o kupovini električne energije za mandata aktualne Uprave potpisana su dva dugoročna ugovora: Ugovor o prodaji i kupovini, isporuci i
prijemu električne energije potpisan dana 23.12.2011.godine za period isporuke siječanj-svibanj 2012.godine, te Ugovor o prodaji i kupovini, isporuci i prijemu električne energije potpisan dana 07.11.2013. godine za period isporuke srpanj-
rujan 2014.godine. Ukupna količina energije po prvom ugovoru iznosila je 145.880 MWH, dok ukupna količina energije po drugom ugovoru iznosi 228.960 MWH.Ukupna financijska vrijednost ovih ugovora iznosi 37.187.651,60 KM.

Pored toga, ova dva poduzeća svakodnevno surađuju na kratkoročnoj kupovini i prodaji električne energije. Pored naprijed navedenih ugovora redovito se svake godine potpisuju i: Ugovori o uređenju međusobnih odnosa na mjestima
povezivanja.

Također je za mandata aktualnih Uprava potpisan i Memorandum o zajedničkim aktivnostima dvaju javnih poduzeća prema kojemu su definirani prioriteti poslovne suradnje koja uključuje zajednički nastup prema regulatornim i federalnim institucijama s ciljem pronalaženja kvalitetnijih rješenja za funkcioniranje ovih elektroprivrednih poduzeća u Federaciji BiH.

(Pogled.ba)