BiH: Radioaktivni otpad bit će skladišten na neperspektivnoj vojnoj lokaciji? | Jabuka.tv

BiH: Radioaktivni otpad bit će skladišten na neperspektivnoj vojnoj lokaciji?

Radioaktivni materijal u Bosni i Hercegovini mogao bi se skladištiti na nekoj od neperspektivnih vojnih lokacija, piše Večernji list BiH. Predstavnici Državne regulacijske agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH su još pred kraj prošle godine s Ministarstvom obrane razmatrali neperspektivne vojne lokacije kao moguće lokacije za središnje skladište radioaktivnog materijala.

Kako se navodi u godišnjem izvješću o radu Agencije, kada bude formirano povjerenstvo za određivanje najpovoljnije lokacije, obići će sve ponuđene lokacije i dati mišljenje koja je lokacija najpovoljnija s tehničkog aspekta. Sukladno strategiji upravljanja radioaktivnim otpadom u BiH, konačnu lokaciju za središnje skladište radioaktivnog materijala odredit će Vijeće ministara BiH.

U BiH trenutačno postoje samo privremena skladišta radioaktivnog materijala. Međutim, ona nisu najbolje rješenje i također predstavljaju prijetnju s obzirom na to da se nalaze u tvrtkama čija osnovna djelatnost nije upravljanje skladištem radioaktivnog materijala.

Trenutačno, jedino centralizirano skladište radioaktivnog materijala koje bi se moglo koristiti, ako bi ga licencirala Agencija, nalazi se u okviru kompleksa Federalne uprave policije i njime upravlja Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja. Kapacitet skladišta gotovo je popunjen, a zbog administrativnih prepreka se u tom skladištu mogu eventualno pohranjivati radioaktivni izvori s teritorija Federacije samo u slučaju izvanrednih situacija.

Takva situacija vrlo je rizična s obzirom na to da radioaktivni izvori mogu predstavljati rizik za sigurnost i zdravlje stanovništva te predstavljaju nezanemarivu prijetnju sigurnosti u BiH ako dođu u pogrešne ruke jer se mogu koristiti za terorističke aktivnosti. Taj problem bi se cjelovito riješio uspostavom središnjeg skladišta radioaktivnog materijala u BiH te bi se na taj način znatno poboljšala radijacijska sigurnost u državi.

Ako neka od neperspektivnih vojnih lokacija bude odabrana za takvo skladište, sav postojeći radioaktivni materijal koji se ne koristi bit će prebačen s ostalih lokacija u to skladište. Vlasnik tog skladišta bit će država BiH. Po međunarodnim standardima, operator tog skladišta ne može biti Agencija izravno te će Agencija angažirati neovisnu instituciju koja posjeduje odgovarajuće stručne i tehničke kapacitete. Svi poslovi vezani uz novo središnje skladište i njegovo upravljanje bit će financirani iz proračuna BiH ili kroz projekte s međunarodnim institucijama.

Prošle godine naručena je određena oprema, tj. posebni kontejneri za skladištenje i prijevoz radioaktivnog materijala i nekoliko detektora ionizirajućeg zračenja koji će se koristiti u novom središnjem skladištu radioaktivnog materijala, a isporuka se očekuje tijekom ove godine.

U cijeli proces najvjerojatnije će biti uključen i EUFOR čija se pomoć očekuje u procesu prikupljanja postojećih radioaktivnih izvora, kao i pri odabiru nove lokacije i uspostavi novog središnjeg skladišta radioaktivnog materijala.

(www.jabuka.tv)


Komentiraj: