BiH: Psiholog će pomagati policiji u obavljanju redovitih poslovnih zadataka?

”U policijskim snagama će biti predviđeno mjesto psihologa koji će pomoći u obavljanju redovitih poslovnih zadataka policijskih službenika u SIPA-i, Graničnoj policiji BiH i Direkciji za kordinaciju policijskih tijela BiH”, jedna je od inicijativa koja je pokrenuta na sastanku Članova odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) s predstavnicima Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Sastanak je održan s ciljem utvrđivanja mjera za realizaciju zaključaka koji su, u svezi s Izvješćem o radu Odbora za žalbe građana BiH za 2014. godinu, usvojeni na 11. sjednici Zastupničkog doma i 5. sjednici Doma naroda PSBiH, priopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

”S obzirom na to da se u zaključcima koji su usvojeni u oba doma PSBiH zadužuju policijske agencije na razini BiH da, u razumnom vremenskom roku, izrade planove o potrebnim aktivnostima za realiziranje preporuka u Izvješću o radu Odbora za 2014. godinu, na današnjem sastanku usuglašeno je da se pokrene inicijativa kako bi, kroz izmjene sistematizacija radnih mjesta u policijskim agencijama, bilo predviđeno mjesto psihologa koji će pomoći u obavljanju redovitih poslovnih zadataka policijskih službenika u SIPA-i, Graničnoj policiji BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH. Također, zaključeno je da policijske agencije izrade planove za sukcesivno provođenje sustavnih liječničkih pregleda svojih policijskih službenika”, priopćeno je iz PS BiH.

Na sjednicama oba doma PSBiH, prigodom razmatranja Izvješća o radu Odbora za 2014. godinu, usvojen je i zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo financija i trezora BiH, te druga nadležna tijela i institucije BiH da pruže punu potporu policijskim agencijama BiH na razini BiH u realizaciji preporuka Odbora.

Shodno tome, sugovornici su danas istaknuli kako je potrebno da Uprava za neizravno oporezivanje BiH, u suradnji sa Graničnom policijom BiH, izvrši uvid u stanje video – nadzora na graničnim prijelazima BiH, jer je Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP) izrazio spremnost financiranja uspostave video – nadzora na prioritetnim graničnim prijelazima BiH.

(Fena)

Komentiraj: