Vinograde i voćnjake obavezno pognojite u jesen

Jesenska gnojidba vinograda i voćnjaka, organskim gnojivom, jedna je od mjera održavanja i poboljšanja plodnosti i strukture tla, te joj treba pokloniti odgovarajuću pažnju. Organsko gnojivo je potrebno unositi u tlo da ne bi došlo do gubitka hranjiva. Naime, organska komponenta u tlu veže hranjiva i biljka ih lakše usvaja.

Jesenska gnojidba vinograda, organskim gnojivima, ima velike prednosti u odnosu na proljetnu. Provodi se poslije berbe grožđa, nakon prvih jesenskih kiša. Za jesensku gnojidbu vinograda i voćnjaka danas se uglavnom koriste peletirana organska gnojiva čija je primjena vrlo jednostavna. Na području Hercegovine najviše se koristi peletirano gnojivo pod nazivom Phenix.

Phenix je organo-mineralno gnojivo koje se već dulji niz godina koristi na području Hercegovine i vinogradari koji su ga koristili puni su hvale za to gnojivo jer kako oni kažu vinova loza je puno bolja, urod veći a grožđe je sa većim postotkom sladora i ono što je vrlo bitno : loza, odnosno mladice bolje odrvenjavaju tijekom jeseni i zime.

Phenix ne sadrži sjemenke korova, štetnike niti uzročnike biljnih bolesti jer je prošao termički postupak prilikom proizvodnje (izlaganje višim temperaturama).

Phenix je visokokvalitetno organo-mineralno gnojivo proizvedeno posebnim postupkom od stajskog gnojiva. To je u biti kombinacija organskog i mineralnog gnojiva čije NPK vrijednosti iznose 6:8:15 + MgO. Ovaj sadržaj hranjiva u potpunosti zadovoljava sve potrebe voćaka i vinove loze. Osim toga Phenix sadrži i magnezij što je osobito bitno za vinovu lozu koja na hercegovačkim tlima često obolijeva od kloroze.

Phenix je u obliku peleta koje se lako razbacuju i puno je jednostavnija manipulacija sa ovim gnojivom nego stajnjakom. Pakiranje je u vrećama od 25 kg. Prednost Phenixa je ta što se vrlo lako razbacuje i traktorskim rasturačima mineralnog gnojiva, ako se radi o većim površinama.

Za jesensku gnojidbu vinograda i voćnjaka Phenix se koristi u količini 75-100 kg/dulumu. Ako je u vinogradu prisutna kloroza, odnosno pomanjkanje željeza čiji se simptomi manifestiraju u obliku žućenja listova onda predlažemo da koristite i Vulkano, također organsko gnojivo koje sadrži željezo.
Na površinu od jednog duluma uz 3-4 vreće Phenixa dodajte i 1 vreću Vulkana.

I za kraj , Phenix i Vulkano primijenite što ranije , čim vam to vremenske prilike dopuste, a nakon primjene obavezno ih inkorporirajte (unesite) u tlo, najbolje oranjem.

(www.jabuka.tv)