Upiši Cestovni promet na Logosu!

Visoka škola ”Logos centar” Mostar je visokoškolska institucija koja studentima nudi širok izbor studija kojima mogu ravnopravno konkurirati na tržištu rada na domaćem i svjetskim tržištima.

Studijski program Promet studentima nudi obrazovanje za, danas jedno od najpoželjnijih zanimanja – Inženjera cestovnog prometa!

Studij je postavljen na način da korištenjem suvremenih tehnologija kombinacijom teorijskog i praktičkog znanja i razumijevanja logističkih procesa suvremenih gospodarstava studente osposobljava i priprema za sudjelovanje na tržištu rada.

Upoznavanjem i istraživanjem teorijskih, tehničko-tehnoloških i praktičnih rješenja suvremenih transportnih tehnologija i sustava, logistike te optimizacijom prometnih procesa student stječe sve potrebne kompetencije da svojim budućim djelovanjem pridonosi razvoju sustava u kojima će se dalje razvijati.

Potreba za prometnim stručnjacima proizlazi iz geostrateškog položaja Bosne i Hercegovine, koja kao sudionik paneuropskog koridora, daljnjim ulaganjem u prometni sustav može ravnopravno sudjelovati u raspodjeli prometnih tokova Europe, a što za posljedicu ima i unutarnji razvoj gospodarstva.

Postani student!

Preddiplomski studij Prometa, smjer Cestovni promet, traje tri, odnosno četiri godine i po završetku se stječe stručni naziv Prvostupnik (Bachelor) inženjer cestovnog prometa s ukupno 180 ECTS ili 240 ECTS bodova.

Programom je predviđeno da završeni studenti ovladaju vještinama koje su povezane i koje se temelje na suvremenim znanstvenim spoznajama u svim fazama proizvodnje prometnih usluga, eksploatacije, održavanja sredstava rada i razvoja kompanija.

Studij Promet koji nudi Visoka škola Logos centar u Mostaru ima sve što je potrebno za edukaciju inženjera cestovnog prometa na tržištu rada.

Biraj smjer koji će izgraditi tvoju budućnost. Upiši Promet!

Visoka škola Logos centar u Mostaru
Bišće polje b.b., 88 000 Mostar
Telefon: +387 (0)36 445 800
+387 (0)36 445 801
Web: www.logos-centar.com
E-mail: [email protected]

*Sponzorirani članak