Suzbijanje lisnih uši ekološkim pripravcima

Danas se u suzbijanju lisnih uši sve više koriste ekološki prihvatljivi pripravci koji imaju niz prednosti u odnosu na klasične kemijske pripravke. Jedan od takvih pripravaka je iz programa Bio Garden pod nazivom Lisne uši.

Ovih se dana, na području Hercegovine, na mnogim voćnim i povrtnim kulturama, primjećuju se prve kolonije lisnih uši. Lisne uši se ubrajaju u vrlo važne štetnike poljoprivrednih kultura. Gotovo da nema biljne vrste koju ne napada barem jedna vrsta lisnih uši.

Lisne uši najčešće nalazimo na voćkama (breskva, nektarina, šljiva, trešnja, jabuka i dr.), na povrću (paprika, rajčica, krastavac, grah, tikvice i dr.) te na cvijeću i ukrasnom bilju (ruže, surfinije, petunije i dr.).

Štete od lisnih uši su jako velike

Lisne uši su na biljkama prisutne kroz cijelu vegetaciju, ali je brojnost posebno izražena u proljeće i početkom ljeta. Štete od lisnih uši su veće što su kolonije brojnije, lišće mlađe te temperature više. Bujne biljke koje imaju dosta mladog, sočnog lišća, više privlače lisne uši. Najčešće ih pronalazimo na vršnom mladom lišće gdje se hrane sisanjem soka iz biljnog tkiva.

Bio Garden lisne uši – okvašivač s prirodnim djelovanjem na lisne uši i ostale štetnike

Kao posljedica ishrane, napadnuto lišće mijenja boju, često se deformira (kovrča) te se suši. Osim toga lisne uši luče obilje medne rose koja prekriva lišće, a na koju se naseljavaju gljive čađavice (listovi pocrne). Napadnute biljke zaostaju u rastu i podložne su napadu drugih štetnika i uzročnika bolesti. Osim direktnih šteta koje lisne uši uzrokuju ishranom, daleko važnije su štete koje čine prenošenjem virusa sa zaraženih na zdrave biljke koje vrlo brzo obolijevaju.

Bio Garden proizvode za ekološku poljoprivredu potražite u Sjemenarni

Ekološki prihvatljivim pripravcima protiv lisnih uši 

Suzbijanje lisnih uši se najčešće provodi primjenom različitih kemijskih pripravaka. U zadnjih nekoliko godina sve veći broj proizvođača, a posebno hobista koji povrće uzgajaju u obiteljskim vrtovima i okućnicama, suzbijanje štetnika i uzročnika biljnih bolesti provodi ekološki prihvatljivim mjerama zaštite.

Kada je u pitanju suzbijanje lisnih uši na ekološki prihvatljiv način, danas se u bolje opskrbljenim agrocentrima mogu nabaviti Bio Garden ekološki pripravci koji uspješno suzbijaju sve vrste lisnih uši, a posebno izdvajamo pripravak Lisne uši.
Radi se o visoko učinkovitim, ekološki prihvatljivim pripravcima,proizvedenim iz koštica tropskog neem drva.

Saznaj više…

Pripravak nakon prskanja prodire u list te se unutar lista djelomično transportira. Sisajući i grizući insekti iz lista uzimaju djelatnu tvar, što trenutno dovodi do blokade pravilnog rada hormona, prestanka ishrane i brzog ugibanja.

Pripravak se na tržištu nalazi u malim pakiranjima, prilagođenim manjim proizvođačima i hobistima. Osim u suzbijanju lisnih uši ovaj pripravak možete koristiti i za suzbijanje drugih štetnika.

Više informacija o ovom i drugim pripravcima, primjeni, dozi i kulturama saznajte od Sjemenarnine Agro Podrške na broj 063/ 700-700.

Klikni i saznaj više…