Suzbijanje lisnih uši na prirodan način

Lisne uši pričinjavaju velike štete na različitim poljoprivrednim kulturama. Njihovo suzbijanje je dosta otežano jer se često javljaju u samoj zriobi plodova. Danas se sve više u suzbijanju lisnih uši koriste ekološki prihvatljivi pripravci koji imaju niz prednosti u odnosu na klasične kemijske pripravke.

Lisne uši se ubrajaju u vrlo važne štetnike poljoprivrednih kultura. Gotovo da nema biljne vrste koju ne napada barem jedna vrsta lisnih uši. Lisne uši najčešće nalazimo na voćkama (breskva, nektarina, šljiva, trešnja, jabuka i dr.), na povrću (paprika, rajčica, krastavac, grah, tikvice i dr.) te na cvijeću i ukrasnom bilju (ruže, surfinije, petunije i dr.).

Lisne uši su na biljkama prisutne kroz cijelu vegetaciju, ali je brojnost posebno izražena u proljeće i početkom ljeta. Štete od lisnih uši su veće što su kolonije brojnije, lišće mlađe te temperature više. Bujne biljke koje imaju dosta mladog, sočnog lišća, više privlače lisne uši. Najčešće ih pronalazimo na vršnom mladom lišće gdje se hrane sisanjem soka iz biljnog tkiva.

Bio Garden lisne uši – okvašivač s prirodnim djelovanjem na lisne uši i ostale štetnike

 

Kao posljedica ishrane, napadnuto lišće mijenja boju, često se deformira (kovrča) te se suši. Osim toga lisne uši luče obilje medne rose koja prekriva lišće, a na koju se naseljavaju gljive čađavice (listovi pocrne). Napadnute biljke zaostaju u rastu i podložne su napadu drugih štetnika i uzročnika bolesti. Osim direktnih šteta koje lisne uši uzrokuju ishranom, daleko važnije su štete koje čine prenošenjem virusa sa zaraženih na zdrave biljke koje vrlo brzo obolijevaju.

Suzbijanje lisnih uši se najčešće provodi primjenom različitih kemijskih pripravaka. U zadnjih nekoliko godina sve veći broj proizvođača, a posebno hobista koji povrće uzgajaju u obiteljskim vrtovima i okućnicama, suzbijanje štetnika i uzročnika biljnih bolesti provodi ekološki prihvatljivim mjerama zaštite.

Kada je u pitanju suzbijanje lisnih uši na ekološki prihvatljiv način, danas se u bolje opskrbljenim agrocentrima mogu nabaviti Bio Garden ekološki pripravci koji uspješno suzbijaju sve vrste lisnih uši, a posebno izdvajamo pripravke Lisne uši i Univerzalni insekticid. Pripravci dolaze u malim pakiranjima prilagođeni manjim proizvođačima i hobistima.

Više informacija o ovim pripravcima, primjeni i dozi saznajte od Agro Podrške na tel. 039 700 000 ili osobno u Sjemenarninim agrocentrima.

 

GARDENKO – prirodno rješenje protiv zemljišnih štetnika

 

Poljoprivredna TV

 

(www.jabuka.tv)