Raspisana tjeralica za osuđenikom iz Ljubuškog

MUP ŽZH, temeljen naredbe Općinskog suda u Ljubuškom, raspisao je tjeralicu za Jozipom Petrovićem iz Ljubuškog.

Presudom Općinskog suda u Livnu od 21. listopada 2015. godine Jozip Petrović osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine radi produženog kaznenog djela Teška krađa.

Osuđenik se nije javio u KPZ Mostar u dan određen za započinjanje izdržavanja kazne zatvora, a Sudska policija ga nije uspjela prinudno sprovesti u KPZ Mostar na izdržavanje kazne zatvora budući da isti nije pronađen na adresi prebivališta, te se ima smatrati da se osuđenik nalazi u bijegu. 

Jozip Petrović zvani Džajušić rođen je 15. veljače 1989. godine u Ljubuškom, a prebivalište mu se vodi na adresi Poljane b.b. Klobuk, općina Ljubuški. Petrović ima državljanstvo BiH.

”Građane koji imaju informaciju o boravku i kretanju navedene osobe molimo da obavijeste najbližu Policijsku postaju pozivom na besplatni telefonski broj 122,” navode iz MUP-a ŽZH.

(www.jabuka.tv)