Poslovanje JP HT d.d. Mostar u prvoj polovici 2020. godine

Rezultati poslovanja prvoga polugodišta JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar jasno ukazuju kako je složena situacija prouzročena COVID-19 pandemijom, uvelike utjecala na uvjete poslovanja većine gospodarskih subjekata, ne samo u BiH i široj regiji, već i u cijelome svijetu, samim time – i na poslovanje JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Samo otvaranje poslovne 2020. godine za JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar bilo je iznimno dobro, što su potvrđivali poslovni rezultati za prvi kvartal 2020.

Nažalost, na samoj polovici prvoga polugodišta, dolazi do krize prouzročene COVID-19 pandemijom; preko noći se mijenja način rada i djelovanja, dolazi do promjene ukupnog poslovnog okruženja, što se posebice ogleda u promjeni navika korisnika.

Utjecaj COVID-19 pandemije na poslovne rezultate

Novonastala situacija najviše se odrazila na segment prepaid mobilne usluge zbog ograničenog kretanja korisnika te posebice – roaming i interkonekcijske usluge unutar veleprodajnog poslovanja, primarno uzrokovano odsutnošću turističkih aktivnosti u BiH.

Smanjeni prihodi iz ova dva segmenta najviše su utjecali na ukupne prihodovne rezultate, tako da na kraju prvog polugodišta bilježimo pad ukupnih poslovnih prihoda od 7,8 %, od čega se 4,8 % odnosi na maloprodajne aktivnosti, a 20,1 % je utjecaj veleprodaje u vidu smanjenja prihoda, kazao je Tomislav Ruk, član Uprave i izvršni direktor za marketing, prodaju i korisničku podršku.

Pad prihoda djelomično je anuliran rastom prihoda i korisničke baze u segmentu postpaida mobilne, širokopojasnih usluga i ICT poslovnih rješenja.

Bitno je naglasiti i da su ukupni troškovi u prvom polugodištu 2020. godine smanjeni za 5,4 milijuna KM, odnosno manji su za 7,4 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ukupni rezultat poslovanja u prvome polugodištu 2020. godine pokazuje minus od 3,4 milijuna KM, što je za 884.000 KM lošiji rezultat, nego što je to bilo u istome razdoblju prošle godine, kazala je Gordana Bilić, članica Uprave i izvršna direktorica za financije.

Ovdje treba naglasiti kako nam je poslovanje inače u prvoj polovici godine lošije, tako da očekujemo stabilizaciju poslovanja u drugome dijelu godine.

Stabilizacija poslovnog rezultata za kraj 2020. godine bit će izazovna, no uz angažman zaposlenika, nastavak potvrđenog uslužno-prodajnog pristupa, daljnjeg osluškivanja potreba korisnika, posebno mladih generacija spremnih za digitalne kanale i social blogging te pružanjem kvalitetnih poslovnih rješenja, vjerujemo kako ćemo u velikoj mjeri anulirati negativne efekte COVID-19 pandemije i drugih otvorenih poslovnih izazova.

Društveno odgovorno poslovanje: JP HT d.d. Mostar – predvodnik digitalizacije i partner u projektu e-škola

JP HT d.d. Mostar, kao društveno odgovorna tvrtka, predvodnica digitalizacije, tijekom krize uzrokovane pandemijom COVID-19, nastavio je pružati podršku svojim korisnicima, lokalnoj samoupravi, školstvu i akademskoj zajednici. Isto se očitovalo u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru, županijskim ministarstvima obrazovanja i zavodima za školstvo te SUM TV i RTV Herceg-Bosne, u vidu pokretanja e-nastave.

Kako bismo omogućili cjelovit pristup e-nastavi, učenicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo besplatni mobilni internet u vidu donacije 1 070 SIM kartica, s uključenih besplatnih 8 GB prometa te 250 tableta. Donirali smo laptope osnovnim školama za djecu s posebnim potrebama.

Radi nesmetanog tehnološkog funkcioniranja cijeloga sustava, Sveučilištu u Mostaru je, za projekt e-nastave, stavljen na raspolaganje Cloud sustav, OTT sustav, IPTV platforma i vlastiti IT inženjerski kapaciteti.

Bilo je iznimno zahtjevno organizirati i podići jedan takav sustav. Digitalno doba je nastupilo, na što odavno ukazujemo i u svojim priopćenjima i svojim uslugama. Smatramo kako je nužno da se, i nakon ovoga svega, još ozbiljnije pristupi kvalitetnijem razvoju digitalnih platformi u svim sferama društva. Dodajmo ovomu kako je HT ERONET jedini telekom operater u BiH koji je ponudio program e-Škole u sklopu svoje IPTV platforme potpuno besplatno.

Po svršetku ove krize, društvu će na korištenje ostati moderna i sofisticirana digitalna platforma za obrazovanje, čime ćemo realizirati dio naše misije – omogućavanje društva znanja.

Unatoč lockdownu, održana visoka razina korisničkog zadovoljstva; tijekom pandemije mreža funkcionirala stabilno

Usprkos svim izazovima koje smo imali tijekom COVID-19 lockdown-a, uspjeli smo organizirati rad od kuće, uz zadržavanje visoke razine korisničkog zadovoljstva.

U prvoj polovici ove godine zabilježen je porast ukupnog broja kontakata na digitalnim kanalima te pad broja kontakata na telefonskom kanalu, što smo uspješno servisirali zadržavajući standarde brzine i kvalitete podrške.

Stoga, osluškujući potrebe korisnika, posebno mladih generacija za digitalne kanale i ‘social blogging’, u idućem se razdoblju pripremamo poboljšati korisničko iskustvo na tim platformama.

Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja kvalitetnih usluga prema krajnjim korisnicima, posebnu pozornost u proteklom razdoblju smo usmjerili na pojačani nadzor mrežnih kapaciteta s ciljem pravodobne intervencije, tj. proširenja pojedinih resursa u razdoblju kontinuiranog rasta prometa koji je zabilježen u drugom kvartalu ove godine.

Nastavljaju se projektne aktivnosti na modernizaciji 4G mreže

Zbog situacije s Covid-19 pandemijom, na par tjedana smo usporili i dinamiku projektnih aktivnosti na izgradnji 4G (4G+) mreže, ali smo vrlo brzo nastavili intenzivno raditi na njezinoj modernizaciji i širenju, zajedno s našim tehnološkim partnerom Ericssonom Nikolom Teslom. Želimo imati najkvalitetniju i najsigurniju 4G mrežu u BiH, kaže Goran Kraljević, član Uprave i izvršni direktor za pokretnu mrežu.

Pandemija COVID-a 19 jasno je pokazala koliko su ICT industrija te ulaganje u digitalnu infrastrukturu važni za društvo u cjelini, a stabilnost naše fiksne i mobilne mreže, i pored osjetnog povećanja prometa, omogućila je svim našim korisnicima, poduzećima, javnome sektoru, društvu u cjelini, da kontinuirano budu povezani tijekom pandemije, što je, pak, bilo uvjetovano posebnim režimom rada i funkcioniranja (rad od kuće, online nastava, prilagođeno poslovanje pravnih subjekata).

ZAKLJUČAK: Potrebna sinergija svih kako bi se nadišle posljedice pandemije

Predsjednik Uprave Vilim Primorac:

Jasno je kako poslovni rezultat, uslijed krize, nije onakav kakav smo planirali na početku ove godine. Cijeli gospodarski sektor BiH i šire suočava se s brojnim izazovima, no uloga koju HT ERONET ima u BH društvu kao partner i pružatelj brojnih usluga, s naglaskom na digitalizaciju čiji je jedan od važnih nositelja, ostavljaju razlog za optimizam.

Posljedice pandemije i u telekomunikacijskom sektoru (kao, uostalom, u gotovo svim područjima) neće biti lako ublažiti te je neophodna sinergija svih: i politike, i vlasničkih struktura, javnog i gospodarskog sektora, regulatora, naravno – i korisnika, zaposlenika, društva u cjelini, kako bi se zajednički nadišli svi problem koje je pandemija prouzročila.

(www.jabuka.tv)