Obilježen Svjetski dan voda u Elektroprivredi HZ HB

U povodu Svjetskoga dana voda pod sloganom Voda i održivi razvoj u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 19. ožujka 2015. održana je prezentacija stručnjaka EPHZHB-a iz područja zaštite voda, okoliša, zbrinjavanja otpada i ostalih tema u povodu Svjetskoga dana voda koji se obilježava 22. ožujka.

Na jučerašnjem dvosatnom predstavljanju EPHZHB-a prema ovom vrlo važnim segmentu djelovanja osim radnika poduzeća nazočili su i gosti iz gradske uprave Grada Mostara, Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a, Agencije za vodno područje Jadranskoga mora, te predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a i Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ-a. U ime je Uprave EPHZHB-a skup pozdravio Milan Lovrić, izvršni direktor za Razvoj.

Na temu Voda u funkciji održivoga razvoja dr.sc.Ivan Damjanović, rukovoditelj službe za standarde, istaknuvši procedure/direktive EU-a vezane za navedenu temu, naglasio je da se održivo upravljanje vodama temelji na načelima održivog razvoja kao što su: smanjenje potrošnje prirodnih bogatstava; dužnost ne ugrožavanja okoliša budućim naraštajima.

Važeće konvencije i odluke državnih organa u svezi s zaštitom okoliša u BiH na području djelovanja EPHZHB-a odnose se parkove prirode: Park prirode Hutovo blato; Park prirode Blidinje-Čvrsnica; Područja Ramske konvencije – dijelovi općina Livno-Tomislavgrad; pećina Vjetrenica. U radu EPHZHB-a hidroenergija igra središnju ulogu u proizvodnji energije. Oko 95 % ukupno postojećih hidroenergetskih objekata BiH nalazi se u krškom području. Kako je završio svoje izlaganje dr.sc. Damjanović: Dinarski krški ekosustav pruža vitalne i izuzetno važne usluge i podržava razvoj gospodarstava (opskrba vodom za piće, turizam, proizvodnja hidroenergije). Istodobno, on je ugrožen tekućim aktivnostima, uključujući tu „vruće točke” industrijskog onečišćenja, probleme vezane uz zbrinjavanje krutog otpada i pročišćavanje otpadnih voda, te neodrživo korištenje i upravljanje vodama.

O Hidrometeorološkom sustavu Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar govorio je Josip Marinčić, dipl.ing.geol. koji je prezentaciju pripremio u suautorstvu s Vladimirom Zovkom, dip. ing. građ. Marinčić je posebno istaknuo da je spoznaje o stanju vode u prirodi temeljna osnova svih aktivnosti povezanih s vodom te da su sustavne aktivnosti na uspostavi hidrološkoga sustava otpočele 2003. godine. Danas se hidrološki sustav EPHZHB-a sastoji od 26 hidroloških i 7 meteoroloških automatiziranih postaja. Dio je sustava i programski paket Hydras 3, aplikativni softver za prikupljanje, obradu i prijenos mjernih veličina u području hidrologije, meteorologije i zaštite okoliša, istaknuo je Marinčić objasnivši način njegove provedbe. Nažalost, istaknuto je uništavanje mjernih postaja i nerazumijevanja pojedinaca za njihovu važnost . Hidrometeorološki sustav, ima tri osnovne zadaće: operativno upravljanje hidroelektranama; ispunjenje obveza iz vodnih i okolišnih dozvola i novih razvojnih projekata. Kako je zaključio geolog Marinčić: Vodu treba kvalitetno promatrati, pratiti i mjeriti.

U svojoj prezentaciji na temu Hidroenergija – hidroelektrane u sustavu Elektroprivrede HZHB, Nilda Penavić,dipl.ing.kem.tehn., istaknula je da se dugom tradicijom upravljanja hidoenergetskim objektima (od daleke 1954. HE Jajce II) radi na što manjem ugrožavanju okoliša te mogućnosti da se korištena voda vrati prirodi nezagađena – kroz planove poslovanja i u cijelosti primjenjujući zakonsku legislativu, a naročito u obvezi iznalaženja okolišnih dozvola za sve hidroelektrane na rok od pet godina. Posebno treba naglasiti aktivnosti za zbrinjavanje otpada koji se vrši na sustavan i okolišno prihvatljiv način. Sve hidroelektrane imaju planove upravljanja otpadom. Također se vrši poribljavanje kroz godišnjih plan poribljavanja ribolovnih voda.

Dalibor Marić, dipl.ing.stroj.,rukovoditelj Službe za zaštitu okoliša u svojoj prezentaciji Zbrinjavanje otpada u Elektroprivredi HZHB istaknuo je važnost podjele otpada na opasan i neopasan te njegova odvojenog prikupljanja. Na razini EPHZHB-a 2010. godine usvojen je Postupak upravljanja otpadom, a za organizacijske jedinice urađeni su

Planovi upravljanja otpadom koji sadrže podatke: o vrstama, o količini, o mjestu/procesu nastanka otpada, te predviđanju trend nastanka. Iznad svega istaknuo je Marić nemjerljivu važnost prevencijskih mjera nastanka opasnoga otpada, priopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

(www.jabuka.tv)