Novi pristup zaštite vinove loze nakon cvatnje

U većini vinograda na području Hercegovine, vinova loza završava s cvatnjom, te ulazi u fazu porasta bobica i formiranje grozda. Nakon završetka cvatnje nastavlja se redovita zaštita vinove loze, a prskanja se provode sukladno stanju u vinogradu, vremenskim prilikama i „pritisku“ uzročnika biljnih bolesti.U ovoj fenofazi razvoja, vinovu lozu moramo štititi od plamenjače, pepelnice i sive plijesni (truleži), tri najznačajnije bolesti vinove loze.

Završetak cvatnje je vrlo kritična faza u zaštiti vinove loze, jer su mlade bobice vrlo osjetljive na pepelnicu ali i plamenjaču. Osim toga u zaštitu vinove loze u ovoj fazi razvoja mora se koristiti i neki od pripravaka za suzbijanje truleži. Završetak cvatnje, odnosno vrijeme do zatvaranja grozda je vrlo kritičan period kada zbog ostataka cvjetova koji ostaju unutar grozda dolazi do razvoja sive plijesni.

Što se tiče druge dvije bolesti plamenjače i pepelnice i one u ovom periodu znaju pričiniti velike štete, posebno plamenjača ako potraje dulji kišni period kakav se događa zadnjih nekoliko godina kada je u mnogim vinogradima plamenjača tijekom lipnja mjeseca pričinila velike štete na mladim bobicama veličine zrna bibera. To je bilo posebno izraženo kod proizvođača koji koriste kontaktne organske ili bakrene pripravke. Nije bez razloga izreka među hercegovačkim vinogradarima „da je najkritičniji period zaštite vinove loze od sv. Ante do sv. Ivana“.

Pravilo je da se zaštita vinove loze nakon cvatnje obavlja pripravcima sistemičnog djelovanja koje biljka vrlo brzo usvaja i koji iznutra štite biljne organe, posebno u uvjetima velike lisne mase, kad ne možemo kvalitetno obaviti pljevidbu. Takav je primjerice preparat Acrobat DF ili Magma triple. Posebno ističemo preparat Magma triple, jedini trokomponentni pripravka koji sadrži dvije sistemične i jednu kontaktnu djelatnu tvar, koji odlično suzbija plamenjaču a zbog folpeta smanjuje napad truleži.
Za suzbijanje pepelnice preporučamo korištenje pripravaka Sercadis ili Vivando.

Uz ove pripravke poželjno je koristiti i gnojivo pod nazivom IONIFOS koje je u pojedinim europskim državama registrirano i kao fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze jer sadrži kalijeve fosfonate koji ometaju metabolizam pojedinih biljnih patogena ali i potiču obrambenu reakciju biljke stvaranjem fitoaleksina.

(www.jabuka.tv)