Kako poboljšati urod masline?

Uz pravilnu agrotehniku, maslina bi kao i druge voćke, trebala rađati svake godine. Pojedine sorte maslina, posebno sorta Oblica, sklone su neredovitoj rodnosti. Folijarna primjena namjenskih gnojiva i biostimulatora, pomaže u boljoj oplodnji cvjetova. Za tu namjenu najviše se koristi kombinacija proizvoda Borfast i Sinergon.

Druga polovica svibnja i početak mjeseca lipnja, vrijeme je cvatnje maslina. Ove godine očekivati je raniju cvatnju. To je razdoblje u kojem procjenjujemo budući urod masline. Za bolju oplodnju priželjkujemo suho vrijeme i blage povjetarce, a nikako kišu i južinu, koja niti jednoj voćki u vrijeme cvatnje ne čine dobro.

Kod masline kao i kod drugih voćnih vrsta ne bi trebalo biti nerodnih godina ukoliko je vrijeme prikladno i ako maslina nije prethodne godine obilno prerodila te ako se provode sve potrebne agrotehničke mjere. U normalnim uvjetima, cvjetna resa kod masline javlja se gotovo kod svakog lista s 10-20 cvjetića, pa je to ogromni cvjetni potencijal, kojem treba velika energija.

Potražite u Sjemenarna agrocentrima…

Poznato je da je kod masline naglašena neredovitost uroda, a u čemu prednjači naša najbrojnija sorta, Oblica. Osim klasične alternativnosti (jedne godine rodim, druge neću), ima i pojava partenokarpne oplodnje, kada dio plodova zaostaje u razvoju, pa su od veličine zrna graška do višnje maraske. Negdje takve plodove zovu „urodica“. Sve te pojave nisu obilazile niti najveće europske maslinarske zemlje, i tome se je doskakalo na različite načine. Najuvjerljiviji rezultat je dao tretman masline pred cvatnju specifičnim, biranim proizvodima, koji potpomažu oplodnju.

Folijarna primjena hranjiva pomaže u oplodnji

U vrijeme cvatnje maslina najvažniji su voda i osnovna hranjiva – dušik, fosfor, pa i kalij, a u znatno manjoj mjeri i drugi elementi. Važnost prisustva mikroelementa bora u procesu oplodnje, spominje i europska i američka literatura, premda za njegovu ulogu nemaju temeljito objašnjenje.
Boru se pripisuje uloga katalizatora, pa je kao takav potreban samo u tragovima, i svako prekomjerno dodavanje ovog hranjiva nije dalo povećane rezultate oplodnje. Daljnja tretiranja dušikom i borom početkom cvatnje omogućuju dobro formiranje cvjetova, pospješuje se oplodnja, zametanje plodova i smanjuje se morfološki sterilitet.

Fosfor je hranjivo koje utječe na mnoge metabolitičke procese u biljci, poput prijenosa energije, fotosinteze, sinteze ugljikohidrata i proteina, aktivacije enzima.
Kako bi pomogli maslini da se što veći broj cvjetova oplodi, prije i u samoj cvatnji koriste se namjenska gnojiva (Bork 37 i Borfast) te biostimulatori (Sinegon 3000 i Sinergon plus). Prvo prskanje potrebno je obaviti nakon pojave rese (druga polovina svibnja), drugo na početku cvatnje (kraj svibnja ili početak lipnja), a treće u vrijeme pune cvatnje (početak lipnja). Aplikaciju obaviti leđnim rasprskivačem (posebno prskanje u vrijeme pune cvatnje).

 Sinergon 3000 – biostimulator

Primjena biostimulatora

Zbog visoke temperature i nedostatka vode tijekom ljetnih mjeseci, masline su često pod stresnim uvjetima. Posljedica stresnih uvjeta je slab rast plodova (plodovi ostaju sitni), slaba sinteza ulja u plodovima (nizak randman plodova), a kod izrazito teških stresnih uvjeta dolazi do opadanja plodova i lisne mase te je prinos i isplativost uzgoja masline vrlo niska.

Da bi maslina bolje rasla tijekom stresnih uvjeta preporuča se primjena biostimulatora; preparata specifičnog sastava koji će smanjiti učinak stresnih uvjeta. Jedan takav pripravak je Sinergon 3000, čijom se primjenom uvelike rješavaju mnogi problemi koji prate maslinu tijekom ljetnih mjeseci.

Saznaj više…

Navodnjavanje je osnova dobrog uroda

Jedan od čimbenika koji značajno ograničavaju postizanje viših i redovitih uroda je nedostatak vode (suša) tijekom ljetnog perioda, kada je porast plodova najintenzivniji. Iako je navodnjavanje maslina tehnološki preporučljivo, većina maslinara nema pristupa vodi za natapanje vlastitih maslinika, pogotovo na malim parcelama.

Uz nedostatak vode, javlja se i problem usvajanja hranjiva iz tla, pogotovo dušika i kalija, koji se usvajaju zajedno sa vodom. Posljedica toga su sitni plodovi, sa malim randmanom ulja, a često dolazi i do ljetnog opadanja plodova i listova.

Puno više informacija vezanih za oplodnju masline i primjenu pripravaka koji to pospješuju doznajte od naše Agro podrške na broj telefona 063 700 700.

(www.jabuka.tv)

Velika ponuda STIHL perača u Sjemenarni, ovlaštenom STIHL trgovcu.