Na koji način poboljšati urod masline?

Neredovita rodnost maslina, posebno nekih domaćih sorti (Oblica), kod nas je uvriježena kao sasvim normalna pojava, međutim, to je samo predrasuda. Uz pravilnu agrotehniku maslina bi trebala rađati svake godine. Primjena namjenskih gnojiva i biostimulatora svakako pomaže u tome.

Druga polovica svibnja i početak lipnja, vrijeme je pune cvatnje maslina. To je razdoblje u kojem procjenjujemo budući urod masline. Za bolju oplodnju priželjkujemo suho vrijeme i blage povjetarce, a nikako kišu i južinu, koja niti jednoj voćki u vrijeme cvatnje ne čine dobro.

Kod masline kao i kod drugih voćnih vrsta ne bi trebalo biti nerodnih godina ukoliko je vrijeme prikladno i ako maslina nije prethodne godine obilno prerodila te ako se provode sve potrebne agrotehničke mjere. U normalnim uvjetima, cvjetna resa kod masline javlja se gotovo kod svakog lista s 10-20 cvjetića, pa je to ogromni cvjetni potencijal kojem treba velika energija.

 

Biolivo – namjensko gnojivo za masline

 

U vrijeme cvatnje maslina najvažniji su voda i osnovna hranjiva – dušik, fosfor, pa i kalij, a u znatno manjoj mjeri i drugi elementi. Važnost prisustva mikroelementa bora u procesu oplodnje, spominje i europska i američka literatura, premda za njegovu ulogu nemaju temeljito objašnjenje.
Boru se pripisuje uloga katalizatora, pa je kao takav potreban samo u tragovima, i svako prekomjerno dodavanje ovog hranjiva nije dalo povećane rezultate oplodnje. Daljnja tretiranja dušikom i borom početkom cvatnje omogućuju dobro formiranje cvjetova, pospješuje se oplodnja, zametanje plodova i smanjuje se morfološki sterilitet.

Fosfor je hranjivo koje utječe na mnoge metabolitičke procese u biljci, poput prijenosa energije, fotosinteze, sinteze ugljikohidrata i proteina, aktivacije enzima.
Kako bi pomogli maslini da se što veći broj cvjetova oplodi, prije i u samoj cvatnji koriste se namjenska gnojiva (Bork 37 i Granverde super) te biostimulatori (Sinegon 3000). Prvo prskanje potrebno je obaviti nakon pojave rese, drugo na početku cvatnje, a treće u vrijeme pune cvatnje. Aplikaciju obaviti leđnim rasprskivačem (posebno prskanje u vrijeme pune cvatnje).

Sinergon 3000 – biostimulator

 

Primjena biostimulatora

Zbog visoke temperature i nedostatka vode tijekom ljetnih mjeseci, masline su često pod stresnim uvjetima. Posljedica stresnih uvjeta je slab rast plodova (plodovi ostaju sitni), slaba sinteza ulja u plodovima (nizak randman plodova), a kod izrazito teških stresnih uvjeta dolazi do opadanja plodova i lisne mase te je prinos i isplativost uzgoja masline vrlo niska.

Da bi maslina bolje rasla tijekom stresnih uvjeta preporuča se primjena biostimulatora; preparata specifičnog sastava koji će smanjiti učinak stresnih uvjeta. Jedan takav pripravak je Sinergon 3000, čijom se primjenom uvelike rješavaju mnogi problemi koji prate maslinu tijekom ljetnih mjeseci.

Navodnjavanje je vrlo bitno

Jedan od čimbenika koji značajno ograničavaju postizanje viših i redovitih uroda je nedostatak vode (suša) tijekom ljetnog perioda, kada je porast plodova najintenzivniji. Iako je navodnjavanje maslina tehnološki preporučljivo, većina maslinara nema pristupa vodi za natapanje vlastitih maslinika, pogotovo na malim parcelama.

Uz nedostatak vode, javlja se i problem usvajanja hranjiva iz tla, pogotovo dušika i kalija, koji se usvajaju zajedno sa vodom. Posljedica toga su sitni plodovi, sa malim randmanom ulja, a često dolazi i do ljetnog opadanja plodova i listova.

U Sjemenarninim agrocentrima potražite pripravke kojima ćete poboljšati urod masline, a o načinima primjene posavjetujte se s Agro Podrškom pozivom na broj 039-700-000.

 

GARDENKO – prirodno rješenje protiv zemljišnih štetnika

 

(www.jabuka.tv)