Ekološkim pripravcima protiv pauka na povrću

Jedan od najvažnijih štetnika na povrtnim kulturama u Hercegovini je obični crveni pauk ili koprivina grinja. Najveće štete pričinjava tijekom ljetnih mjeseci, za vrijeme berbe plodova, kada se mjere zaštite gotovo i ne provode. Osim toga, u vrijeme berbe izbor pripravaka za suzbijanje grinja je ograničen zbog karence. Zbog toga pauka treba suzbijati ekološkim pripravcima koji se mogu koristiti i u berbi jer nemaju karencu.

Rajčice, krastavci i tikvice, najzastupljenije su povrtnice u većini vrtova i okućnica na području Hercegovine, a podložne su napadu većeg broja štetnika i uzročnika bolesti. Među štetnicima posebno velik značaj ima koprivina grinja (pauk) koja tijekom ljetnih mjeseci može pričiniti izuzetno velike štete i potpuno uništiti nasade tih povrtnica.

Tijekom ljetnih mjeseci, na području Hercegovine, veliki broj nasada rajčice, krastavca, tikvica i drugih povrtnica, posebno kod hobista, strada od napada pauka zato što proizvođači ne obavljaju zaštitu ili je obavljaju pogrešnim pripravcima. Naime, simptome napada pauka na lišće pojedini proizvođači zamjenjuju za slične simptome koje čine uzročnici bolesti (posebno plamenjača u odmakloj fazi), pa umjesto pripravaka protiv pauka koriste fungicide. Štete su posebno izražene tijekom ljeta, kada su visoke temperature.

Tipični simptomi napada grinja na lišću krastavca

Simptomi napada pauka na rajčici, krastavcu i tikvicama najprije se uočavaju na lišću. Napadnuto lišće puno je bjeličastih točkica koje se nalaze na licu lista. Lišće nekrotizira, suši se, i otpada (razlog zamjene simptoma). Na naličju lišća nalaze se pauci u finoj gustoj pređi kojom povezuju više listova (posebno kod rajčice). Kod jačeg napada plodovi su sitniji, slabije kakvoće.

Bio Garden – ekološki pripravak protiv crvenog pauka

 

Suzbijanje se najčešće provodi primjenom akaricida koji su registrirani u pojedinim kulturama. Međutim, većina proizvođača a posebno hobisti, traže ekološke pripravke.
Jedan od takvih pripravaka, koji se može nabaviti u svim bolje opskrbljenim poljoljekarnama je pripravak pod nazivom Bio Garden „Crveni pauk“. Pakiranje ovog pripravka je dostatno za 10-15 l vode, a samo prskanje treba obaviti predvečer ili rano ujutro, te biljku dobro poprskati. Prskanje ponoviti za 7 do 10 dana. Ovaj pripravak nema karencu.

Saznaj više….

Bio Garden Crveni pauk je pripravak  deklariran kao gnojivo sa akaricidnim djelovanjem (suzbija grinje). Pripravak sadrži mineralno gnojivo (Zn), ekstrakt iz mahunarki i biljna eterična ulja. Djeluje tako što nakon prskanja kod grinja izaziva konfuziju te one zaboravljaju da se hrane i razmnožavaju i u konačnici ugibaju. Pripravak se može koristiti u svim fazama razvoja biljaka, čak i u toku berbe. Ovaj pripravak se može definirati kao „biljni stimulator samoobrane“ jer jača i dopunjuje kapacitet samoobrane kod napada grinja. Ovaj proizvod se ne smije miješati sa bakrom.

Puno više informacija o suzbijanju grinja i drugih štetnika ekološki prihvatljivim pripravcima doznajte od naše Agro Podrške na broj telefona 063/700-700.

Stihl kosilice potražite u Sjemenarni, ovlaštenom STIHL trgovcu