E-račun nova usluga HT Eroneta

E-račun je nova i besplatna usluga za sve korisnike HT Eroneta.

Aktiviranjem ove usluge, mjesečni računi korisnika dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku na osobnu e-mail adresu, tako da računi više neće pristizati poštom, što ujedno doprinosi očuvanju šuma i životne sredine.

E-račun pruža mnoštvo prednosti u odnosu na uobičajenu dostavu računa poštom. Račun stiže brzo i sigurno na e-mail adresu i uvijek je dostupan za pregled, te se može trajno sačuvati u digitalnom obliku. Ovaj način prikladan je i za sve korisnike koji plaćanje vrše putem internet bankarstva ili trajnim nalogom.

Usluga se može aktivirati putem PLUS klub web stranice (plusklub.hteronet.ba) ili podnošenjem zahtjeva na HT Eronet prodajnom mjestu.

Više informacija o novoj usluzi može se pronaći na web stranici www.hteronet.ba privatni-korisnici/mobilna-telefonija/usluge/e-racun/ putem besplatnog telefona 063 3800 ili u HT Eronet prodajnim centrima.

eracun

(www.jabuka.tv)