Central osiguranje zapošljava

Centar osiguranje d.d. raspisalo je natječaje za posao za tri radna mjesta.
 • suradnik za centralni protokol i arhivu
 • IT specijalist za poslovne sustave
 • suradnik za prijavu šteta

U nastavku pogledajte detaljne natječaje za svako radno mjesto:

Suradnik za centralni protokol i arhivu

Central osiguranje d.d. od 2016. godine gradi imidž osiguravajućeg društva čija je misija nuditi vrhunske usluge prilagođene željama i potrebama osiguranika, a kvalitetnim poslovanjem u svakom području pozicioniralo se među vodeća poduzeća u tržištu osiguranja.

Zbog povećanja obujma posla i proširenja našeg tima Central osiguranje d.d. je u potrazi za:

SURADNIK ZA CENTRALNI PROTOKOL I ARHIVU
jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Prima, evidentira, arhivira i vodi evidenciju o arhiviranoj dokumentaciji
 • Radi na skeniranju dokumentacije i pohranjivanju podataka u elektronsku arhivu
 • Prima, evidentira i unosi u program ulaznu poštu
 • Radi na skeniranju ulazne i izlazne pošte Društva
 • Zavodi u knjigu pošte izlaznu dokumentaciju Društva i vrši otpremu iste
 • Rješava pritužbe u sklopu vlastitih odgovornosti, čini ispravke ili organizira da se isprave
  pogreške.
 • Vrši izdavanje arhivske građe i registracijskog materijala ostalim organizacijskim jedinicama.
 • Vrši elektronsko arhiviranje polica osiguranja i prateće dokumentacije.
 • Distribuira elektronski arhivirane police osiguranja prema zahtjevima organizacijskih jedinica.
 • Preuzima i brine o arhivskoj građi trajnog karaktera.
 • Surađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Javljanje na telefon poslovnim klijentima.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovoditelja

Uvjeti koje kandidati treba ispunjavati:

 • SSS, VŠS, VSS društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • vozački ispit B kategorije

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženi životopis i reference možete slati na [email protected]

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
Mjesto rada: Sarajevo
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani.

IT specijalist za poslovne sustave

Central osiguranje d.d. od 2016. godine gradi imidž osiguravajućeg društva čija je misija nuditi vrhunske usluge prilagođene željama i potrebama osiguranika, a kvalitetnim poslovanjem u svakom području pozicioniralo se među vodeća poduzeća u tržištu osiguranja.

Zbog povećanja obujma posla i proširenja našeg tima Central osiguranje d.d. je u potrazi za:

IT SPECIJALIST ZA POSLOVNE SUSTAVE
jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Kontinuirano poboljšava informacijski sustav s novim idejama i planovima koji uključuju i plan troškova.
 • Bliska suradnja s direktorima i zaposlenicima sektora prodaje.
 • Sudjelovanje u izrada detaljne specifikacije, projekata za potrebe razvoja informacijskog sustava
 • Testiranje proizvoda u kontroliranim realnim situacijama prije produkcije.
 • Priprema uputstava za korisnike.
 • Održava sustave u produkciji.
 • Održava rad, integritet i sigurnost baze podataka.
 • Ažurira postojeće baze podataka i izgradnju novih sustava za nove informacije.
 • Izvođenje složenih tehničkih, analitičkih i profesionalnih usluga.
 • Administracija različitih baza podataka uključujući Oracle, SQL Server, MySQL.
 • Integracija baza podataka; testiranje i koordinacija modifikacija.
 • Kreiranje izvještaja.
 • Promjena i dopunjavanje podataka u sustavima koji koriste SQL.
 • Osiguravanje neprekidnosti rada Sustava.
 • Uvođenje i implementacija sigurnosnih mjera zajedno s mrežnim/sistem administratorom.
 • Poboljšanje ili izgradnja dizajna baze podataka.
 • Planira, raspoređuje i procjenjuje resurse za manje ili veće nadogradnje aplikativnih sustava.
 • Vrši planiranje kapaciteta, nadzire i podešava performanse aplikativnih sustava.
 • Vodi računa o kontinuiranom i stabilnom radu aplikativnih sustava.
 • Sudjeluje u nabavci i implementaciji hardwarea, operativnih sustava i softwarea za potrebe funkcioniranja aplikacijskih sustava.
 • Pruža podršku korisnicima u rješavanju zahtjeva iz poslovnog domena.
 • Sudjeluje u kreiranju disaster recovery planova za IT.
 • Nadzire i održava aplikativnu podršku u suradnji s rukovoditeljima organizacijskih jedinica.
 • Organizira obuku korisnika iz aplikacijskih sustava (seminari, obuka na konkretnom problemu i sl).
 • Kreira izvještaje prema zahtjevu odgovornih korisnika i verificira prava korisnika u skladu s procedurama Društva.
 • Surađuje i komunicira s isporučiteljima softwarea i hardwarea na unaprjeđenju i održavanju aplikativnih sustava.
 • Vodi dokumentaciju o poslovima upravljanja aplikacijskih sustava.
 • Sudjeluje u pripremi programa poslovne politike s aspekta održavanja aplikacijskih sustava.
 • Sudjeluje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
 • Sudjeluje u projektima za razvoj i unaprjeđenje poslovnih procesa i informacijskih tehnologija.
 • Surađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovoditelja.

Uvjeti koje kandidati treba ispunjavati:

 • Završen studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja
 • minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • vozački ispit B kategorije
 • izražene organizacijske sposobnosti

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženi životopis i reference možete slati na [email protected]

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
Mjesto rada: Mostar i Ljubuški
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani.

Suradnik za prijavu šteta

Central osiguranje d.d. od 2016. godine gradi imidž osiguravajućeg društva čija je misija nuditi vrhunske usluge prilagođene željama i potrebama osiguranika, a kvalitetnim poslovanjem u svakom području pozicioniralo se među vodeća poduzeća u tržištu osiguranja.

Zbog povećanja obujma posla i proširenja našeg tima Central osiguranje d.d. raspisuje natječaj za radno mjesto:

Suradnik za prijavu šteta
Jedan (1) izvršitelj (m/ž)

Glavne odgovornosti i zadaci:

 • Zaprima dokumentaciju i pruža podršku svim klijentima, oštećenicima/korisnicima osiguranja kod prijave šteta za sve vrste osiguranja.
 • Zaprimljenu dokumentaciju skenira, te unosi u elektronskoj formi u aplikaciju šteta, te prosljeđuje dalje u proces likvidacije šteta.
 • Unosi podatke o ugovaraču osiguranja, oštećenicima, štetnom događaju, korisnicima osiguranja itd. u informacijski sustav.
 • Prikuplja neophodnu dokumentaciju za utvrđivanje odgovornosti, traži izjavu sudionika/svjedoka iz prometnih nezgoda.
 • Unosi podatke o prikupljenoj dokumentaciji u informacijski sustav
 • Evidentira obrasce prijave šteta i ostalu prikupljenu dokumentaciju po štetovnom spisu.
 • Vrši korespodenciju s policijskim upravama, sudovima i drugim tijelima za dostavljanje isprava radi rješavanja odštetnog zahtjeva.
 • Kompletira odštetni predmet/spis i obavlja korespondenciju s klijentima, oštećenicima/korisnicima osiguranja radi prikupljanja potrebne dokumentacije.
 • Surađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.

Uvjeti koje kandidati treba ispunjavati:

 • SSS, VŠS, VSS društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • vozački ispit B kategorije

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženi životopis i reference možete slati na [email protected]

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
Mjesto rada: Ljubuški
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani.

*Sponzorirani članak