Rasprava u Širokom Brijegu: Koliko će brza cesta utjecati na okoliš?

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji s Uredom gradonačelnika Širokog Brijega organiziralo je javnu raspravu o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Granica Republike Hrvatske. Javna rasprava se održala u Širokom Brijegu u punoj dvorani Gradskog vijeća što je dokaz kolika zainteresiranost vlada … Nastavi čitati Rasprava u Širokom Brijegu: Koliko će brza cesta utjecati na okoliš?