Zašto trebamo krečit voćke? – Jabuka.tv

Zašto trebamo krečit voćke?

U našim klimatskim uvjetima, u jesen i tijekom zime često imamo sunčane dane koje prate hladne noći i jutarnji mrazevi. Nakon niskih noćnih temperatura, dnevne zrake sunca naglo zagrijavaju deblo uslijed čega dolazi do širenja kore, te ona puca, a na nastale pukotine na granama naseljavaju patogane gljive.

Da bi se spriječilo naglo zagrijavanje, a time i pucanje kore, debla voćaka je potrebno premazivati vapnom. VAPNO – KREČKO uspješno čuva deblo od lišajeva i štetnika koji prezimljuju na kori voćaka.

Vapno – dostupno u svim agrocentrima Sjemenarne

Osim ove namjene, koristi se i dodavanjem u tlo, što poboljšava strukturu teških tala i utječe na kvalitetu uroda. Dodavanje vapna u tlo se obavlja svake 2-3 godine.

Sada je najbolje vrijeme za prvo premazivanje, jer su voćke u fazi mirovanja, bez lišća i nemaju zaštitu od sunca. Premazivanje se po potrebi može ponoviti nekoliko puta sve do ožujka.

Vapno potražite u najbližem agrocentru Sjemenarne i posavjetujte se s agronomima o načinu primjene.

(www.jabuka.tv)