Zaštita vinove loze pred cvatnju

Trenutno je vinova loza, na području Hercegovine, u fenofazi intenzivnog porasta mladica koje su na pojedinim lokalitetima, gdje nije bilo problema sa niskim temperaturama, dosegle duljinu oko 1 metra, te imaju dovoljno razvijenog lišća preko kojeg se može ostvariti infekcija uzročnicima biljnih bolesti.

Intenzivan porast lisne mase, praćen rastom temperature i nestabilnim vremenskim prilikama, stvaraju idealne uvjete za razvoj uzročnika biljnih bolesti, posebno plamenjače.
U ovoj fenofazi razvoja, vinovu lozu moramo štititi, ponajprije od plamenjače ali i pepelnice, dakle dvije najznačajnije i najopasnije bolesti vinove loze.

Ovo je vrlo kritična faza u zaštiti vinove loze, jer slijedi cvatnja, period koji traje 5-10 dana kada se obično ne obavlja zaštita vinove loze. Stoga je prskanje pred cvatnju vrlo važno i obavezno se mora provesti. Osim toga u ovoj fenofazi obično dođe do padalina koje pogoduju razvoju bolesti na vinovoj lozi.

Dva tjedna niskih cijena

Zaštita vinove loze pred samu cvatnju obavlja se pripravcima sistemičnog djelovanja koji moraju štititi vinovu lozu do završetka cvatnje.

U ovoj fazi za zaštitu vinove loze od plamenjače, vinogradari mogu birati između sljedećih pripravaka (Forum star, Acrobat i Magma triple) a što se tiče pepelnice tu su vrhunski pripravci kao što su (Collis, Sercadis i dr.).
Za suzbijanje plamenjače u ovoj fazi preporučamo pripravak Magma triple, jedini trokomponentni pripravka koji sadrži dvije sistemične i jednu kontaktnu djelatnu tvar.

Za hobiste , odnosno male vinogradare koji imaju nekoliko trsova vinove loze preporučamo primjenu Acrobata koji je dostupan u pakiranju koje je dostatno za desetak litara vode.

Sve ostale informacije o zaštiti vinove loze potražite od agronoma u Sjemenarnim agrocentrima.

(www.jabuka.tv)