Sveučilište u Mostaru uvodi online studiranje

Sveučilište u Mostaru na svojoj redovitoj sjednica Senata donijelo je niz odluka, a među točkama dnevnog reda posebno se ističe uvođenje mogućnosti studiranja na daljinu (online studiranje) i osnivanje Centra za istraživanje i razvoj vrhunskog sporta. Uvođenje online studiranja predstavlja značajan korak Sveučilišta u prilagođavanju modernim obrazovnim trendovima i potrebama studenata. Ovaj model omogućit će … Nastavi čitati Sveučilište u Mostaru uvodi online studiranje