Suzbijanje krumpirove zlatice ekološki prihvatljivim mjerama

Krumpirova zlatica je vrlo opasan štetnik krumpira i ako se ne suzbija može pričiniti katastrofalne štete. Sve veći broj manjih proizvođača i hobista krumpir uzgajaju na ekološki način, tako da i mjere koje provode protiv štetnika i uzročnika bolesti moraju biti sukladne takvom načinu proizvodnje.

U bolje opskrbljenim agrocentrima danas se mogu pronaći različiti Bio Garden proizvodi koji na ekološki način suzbijaju različite štetnike, ali i uzročnike bolesti.

Krumpirova zlatica je najvažniji štetnik krumpira u Hercegovini, ali i jedan od ekonomski najvažnijih štetnika uopće u BiH. Iako napada i patlidžan i rajčicu, krumpir joj je najdraža hrana i najveće štete upravo pričinjava ovoj kulturi.

Zanimljivo je napomenuti da krumpirova zlatica prezimi kao odrasla ženka u tlu, ponekad i na većoj dubini. Iz tla izlazi u vrijeme nicanja krumpira. Visoke temperature zraka pogoduju ishrani zlatica, a i ženke su tada dosta plodnije.

Obilazeći krumpirišta ovih dana se može primijetiti povećana aktivnost odraslih zlatica. Na nekim lokalitetima zlatice su bile u intenzivnoj ishrani dok je na drugim lokalitetima većina jedinki bila u fazi parenja i odlaganja jaja.Istraživanja su pokazala da odrasla zlatica dnevno na temperaturi 25o C uništi oko 800 mm2 lisne površine, a za života oko 120 cm2.

Bio Garden krumpirova zlatica – sredstvo za suzbijanje krumpirove zlatice, dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji

 

Napad krumpirove zlatice prije cvatnje krumpira odražava se na visinu uroda 2-5 puta više od napada poslije cvatnje. Zbog toga se krumpirova zlatica obavezno mora suzbijati. Ove se godine mnogi proizvođači žale na štete od krumpirove zlatice, a posebno na sortama krumpira koje su namijenjene za zimnicu. Te sorte su kasnije sađene i manjeg su uzrasta, a neke tek niču, tako da jedna do dvije jedinke po biljci mogu pričiniti ozbiljnu štetu.

Za suzbijanje krumpirove zlatice na tržištu postoji veliki broj insekticida, ali je bitno naglasiti da krumpirova zlatica brzo stječe otpornost na insekticide, pogotovo ako se isti koriste dulji period.
Mnogi proizvođači krumpira, posebno hobisti, krumpir uzgajaju u sustavu ekološke proizvodnje tako da suzbijanje štetnika i uzročnika bolesti provode ekološki prihvatljivim mjerama zaštite.

Kada je u pitanju krumpirova zlatica, danas se u bolje opskrbljenim agrocentrima mogu nabaviti Bio Garden ekološki pripravci koji uspješno suzbijaju krumpirovu zlaticu. Izdvajamo pripravke Krumpirova zlatica i Univerzalni insekticid, a isti dolaze u malim pakiranjima prilagođenim manjim proizvođačima i hobistima.

Ukoliko i vi imate problema sa krumpirovom zlaticom i trebate savjete o suzbijanju ekološki prihvatljivim mjerama obratite se Sjemenarninoj Agro Podršci na tel. 039 700 000 ili kontaktirajte agronoma u najbližem agrocentru.

 

GARDENKO – prirodno rješenje protiv zemljišnih štetnika

 

Poljoprivredna TV

 

(www.jabuka.tv)