Najviše prijava za korupciju u BiH u sektoru državne uprave

Tijekom prošle godine Centar za pružanje pravne pomoći Transparency International-a u BiH primio je 1337 poziva građana i postupao u 317 predmeta vezanih za konkretne slučajeve korupcije. U strukturi prijavitelja najviše je bilo svjedoka (42,2%) i žrtava korupcije(28,3%), zatim zaposlenika javnog sektora ili takozvanih zviždača (12,6%) koji su prijavljivali korupciju na radnom mjestu. Broj zviždača … Nastavi čitati Najviše prijava za korupciju u BiH u sektoru državne uprave