Kada će ŽZH dobiti Ured za borbu protiv korupcije?

Županija Zapadnohercegovačka jedna je od rijetkih županija u Federaciji BiH koja nema uspostavljen Ured za borbu protiv korupcije. Inače, Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije definira korupciju kao svaku zloupotrebu moći povjerene javnom službeniku ili licu na političkom položaju na državnoj, entitetskoj, županijskoj razini, razini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, … Nastavi čitati Kada će ŽZH dobiti Ured za borbu protiv korupcije?