Riješite se crvenog pauka na rajčici prirodnim putem

Obični crveni pauk ili koprivina grinja, jedna je od najpoznatijih i najraširenijih grinja na plodovitom povrću. Najveće štete pričinjava u vrijeme plodonošenja tj. berbe, kada se mjere zaštite gotovo i ne provode. Osim toga, u vrijeme berbe izbor kemijskih pripravaka za suzbijanje grinja je ograničen zbog karence. Upravo zbog toga, pauka treba suzbijati ekološkim pripravcima koji se mogu koristiti i u berbi jer nemaju karencu.

Rajčice, krastavci i tikvice, najzastupljenije su povrtnice u većini vrtova i okućnica na području Hercegovine, a podložne su napadu većeg broja štetnika i uzročnika bolesti. Među štetnicima posebno velik značaj ima koprivina grinja (pauk) koja tijekom ljetnih mjeseci može pričiniti izuzetno velike štete i potpuno uništiti nasade tih povrtnica.

Tijekom ljetnih mjeseci, na području Hercegovine, veliki broj nasada rajčice, krastavca, tikvica i drugih povrtnica, posebno kod hobista, strada od napada pauka zato što proizvođači ne obavljaju zaštitu ili je obavljaju pogrešnim pripravcima. Naime, simptome napada pauka na lišće pojedini proizvođači zamjenjuju za slične simptome koje čine uzročnici bolesti (posebno plamenjača u odmakloj fazi), pa umjesto pripravaka protiv pauka koriste fungicide. Štete su posebno izražene tijekom ljeta, kada su visoke temperature.

Simptomi napada crvenog pauka na rajčici

 

Simptomi napada pauka na rajčici, krastavcu i tikvicama najprije se uočavaju na lišću. Napadnuto lišće puno je bjeličastih točkica koje se nalaze na licu lista. Lišće nekrotizira, suši se, i otpada (razlog zamjene simptoma). Na naličju lišća nalaze se pauci u finoj gustoj pređi kojom povezuju više listova (posebno kod rajčice). Kod jačeg napada plodovi su sitniji, slabije kakvoće.

Bio Garden – ekološki pripravak protiv crvenog pauka

 

Suzbijanje se najčešće provodi primjenom akaricida koji su registrirani u pojedinim kulturama. Međutim, većina proizvođača a posebno hobisti, traže ekološke pripravke.
Jedan od takvih pripravaka, koji se može nabaviti u svim bolje opskrbljenim poljoljekarnama je pripravak pod nazivom Bio Garden „Crveni pauk“. Pakiranje ovog pripravka je dostatno za 10-15 l vode, a samo prskanje treba obaviti predvečer ili rano ujutro, te biljku dobro poprskati. Prskanje ponoviti za 7 do 10 dana. Ovaj pripravak nema karencu.

Bio Garden pripravci dostupni su u svim Agrocentrima Sjemenarne gdje možete zatražiti savjete o primjeni, ili pozivom Agro Podrške na novi broj 063-700-700.

Sjemenarnina ponuda bazena, bazenske opreme i plažnog programa

 

Poljoprivredna TV